Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Άνδρας καί Γυναίκα, τί ισχύει ; Ομοτιμία ή ισότητα ;
 Άνδρας και Γυναίκα, τι ισχύει : ομοτιμία ή ισοτιμία ;
Γένεσις, κεφ. β΄ : «18 Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν. ».

 Όταν ο βοηθός θέλει νά γίνει ΤΟ αφεντικό, επειδή έτσι τόν έμαθαν οι άθεοι, πεφωτισμένοι, διαφωτισμένοι καί λοιποί ξεχαρβαλωμένοι, μέ τήν ισότητα καί τά ανθρώπινα δικαιώματα, τότε τα καταλαβαίνουμε όλα. Εννοώ, αυτά που γίνονται σήμερα, μέ τήν αναίσχυντη υπερηφάνεια μας, τήν θρασύτατη αξιοπρέπεια καί αλληλεγγύη μας, χαρίζοντας τόν σεβασμό μας σέ ανθρώπους ασεβέστατους χωρίς ίχνος ιερού καί οσίου.
Ας πάψουν λοιπόν νά διαμαρτύρονται οι φεμινίστριες, παρέα μέ τούς φεμινιστές άνδρες. Άνδρας καί γυναίκα είναι ομότιμοι καί όχι ισότιμοι, κατά τήν πίστη μας. Αυτή που είχαμε καί χάσαμε.
(Η φωτογραφία από https://www.facebook.com/npressgr/ στίς 21 Ιουνίου 2017, 10:45 πμ)

Σχόλια από ιστοσελίδα f/b
- Maria Solomou: Λάθος. Αυτά στις γραφές τα έγραψαν οι φαλλοκράτες της εποχής τους, με σκοπό την χειραγώγηση των 'απελέκητων΄όχλων και την υποδούλωση των γυναικών . . Η ζήλεια της μητρότητας κλπ κατά τους ειδικούς.. Επίσης σαν γιατρός κ επιστήμων, μάθατε, ξέρετε, πως ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο. Περαστικά σας.

- Απάντηση
Kyprianos Christodoulides : Κυρία ή δις. Μαρία, μέ τίς υπέροχες φωτογραφίες που μάς δείχνετε. Τό ορθογραφικό λεξικό που χρησιμοποιείτε επιγράφεται «επιστημονικό Λεξικό». Ως εκ τούτου τό λήμμα "πίστη" ερμηνεύεται "θεωρία, πείραμα, απόδειξη". Τό δικό μου άλλα γράφει. Γιά παράδειγμα, αν ένα ανθρώπινο ωάριο ή σπερματοζωάριο ενωθεί μέ τό αντίστοιχο ενός μπαμπουΐνου ή άλλου είδους πιθήκου, τότε, τό πιθανότερο είναι νά μετατραπεί η Γή σέ έναν πλανήτη όπως ο Άρης, ο Κρόνος κλπ. Φυσικά, σέ τόσο βάθος χρόνου, όσο χρειάστηκε η αμοιβάδα νά φτιάξει τόν πίθηκο. Δέν είμαι βέβαιος γιά τό «βάθος χρόνου», μιάς καί τώρα βρισκόμαστε στά τελευταία στάδια επεξεργασίας ωαρίων καί σπερματοζωαρίων ανθρώπου καί μπαμπουΐνου.
 «Αν η καταγωγή μου είναι ο πίθηκος», γράψατε, καί είπα ΄φιλοσοφικό΄ τό λήμμα ΄πίστη΄, θά προσπαθήσω νά γίνω Άνθρωπος. Όχι όμως με αισθητικά παρέμβλητα ακάθαρτου συναισθήματος. « καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, ...»

- Kyprianos Christodoulides : Τό επαναλαμβάνω, επειδή μπορεί νά περάσει απαρατήρητο :
Γένεσις, κεφ. β΄ : «18 Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν. ».
Όταν ο βοηθός θέλει νά γίνει ΤΟ αφεντικό, επειδή έτσι τόν έμαθαν οι άθεοι, πεφωτισμένοι, διαφωτισμένοι καί λοιποί ξεχαρβαλωμένοι, μέ τήν ισότητα καί τά ανθρώπινα δικαιώματα, τότε τα καταλαβαίνουμε όλα. Εννοώ, αυτά που γίνονται σήμερα μέ τήν αναίσχυντη υπερηφάνεια μας, τήν θρασύτατη αξιοπρέπεια καί αλληλεγγύη μας, χαρίζοντας τόν σεβασμό μας σέ ανθρώπους ασεβέστατους χωρίς ίχνος ιερού καί οσίου. Ας πάψουν λοιπόν νά διαμαρτύρονται οι φεμινίστριες, παρέα μέ τούς φεμινιστές άνδρες. Άνδρας καί γυναίκα είναι ομότιμοι καί όχι ισότιμοι, κατά τήν πίστη μας. Αυτή που είχαμε καί χάσαμε.
- Kyprianos Christodoulides Όταν καταλάβετε, κ. Λάμπρου, ότι μεταξύ ανδρός καί γυναικός υπάρχει ομοτιμία καί όχι ισότητα, τότε θα καταλάβετε καί αυτά που έγραψα.

  [ Στήν συνέχεια καί μετά από ανταλλαγή μερικών σχολίων, ο κ.Θάνος Λάμπρου μέ απέκλεισε από "φίλο" κι έτσι χάθηκαν τά δικά του σχόλια. Τά δικά μου σώθηκαν καί μερικά τού κ. Λάμπρου, τά οποία σταχυολόγησα στίς απαντήσεις μου πρός αυτόν.]

- Kyprianos Christodoulides πρός Θ.Λ. (Θάνος Λάμπρου)
Σέ ποιά δικαιώματα αναφέρεστε ; Στά δικαιώματα πρός τόν Θεό ή στά δικαιώματα έναντι τών ανθρώπων ; Νομίζω, προέχουν τά πρώτα καί έπονται τά δεύτερα. Δέν είναι ανεξάρτητα τά μέν από τά δέ. Άν εσείς τά βλέπετε χωριστά καί προτάσσετε τά ανθρώπινα δικαιώματα, τότε δικαίως, δέν μπορείτε νά καταλάβετε τήν διαφορά μεταξύ ομοτιμίας καί ισοτιμίας. Η ισοτιμία προϋποθέτει προσδιορισμό τής ισότητας όσον πρός τό "ίσα". Τί εννοούμε μέ τό "ίσο" τής ισότητας ; Αντίθετα, η ομοτιμία - δέν γράφουμε ποτέ "ομοτιμότητα" - προσδιορίζεται μέ τό αυτονόητο "ομοία τιμή", ως εκ τής αυτής ουσίας (τής γυναίκας) μέ τόν άνδρα . Τούτο ανάγεται στό θείον, στόν άγιο Θεό, καί τήν πλάση ανδρός (πρώτα) καί γυναίκας (έπειτα), επειδή «18 ... τῷ δὲ ᾿Αδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ.».

- Kyprianos Christodoulides Τό παράδειγμα που προσκομίσατε από άλλο εδάφιο τής Κ. Διαθήκης (Θ.Λ) είναι εντελώς άσχετο μέ τό υπό συζήτηση θέμα. Τά λήγοντα σέ -οτητα απαιτούν καί επιβάλλουν προσδιορισμό. Ο ιατρός, γιά παράδειγμα, είναι κάτι τό γενικό καί προσδιορίζεται μέ τήν ειδικότητα, τήν οποία έχει ο, μέ τίτλο, ιατρός.

- Kyprianos Christodoulides Πάλι δέν είσαστε σέ θέση (Θ.Λ) νά καταλάβετε τήν διαφορά μεταξύ ομοτιμίας καί ισότητας (ισοτιμίας). Δέν φταίω εγώ γι΄ αυτό. Παράδειγμα, ότι επιμένετε καί πάλι στό άσχετο μέ τό θέμα - είναι καί όλα τά άλλα - εδάφιο τής Κ. Διαθήκης. Στόν γάμο δέν υπάρχει "τό αφεντικό". όπως δέν υπάρχει καί "η σκλάβα". Αυτό είναι δικό σας, κατάλοιπο, ίσως, τής Τουρκοκρατίας, που συνεχίστηκε, λόγω αδαών κληρικών (πνευματικών) ή διδασκάλων πεφωτισμένων εκ τού Διαφωτισμού. Μάς ταλαιπωρούν ακόμη.

Το σύνθημα liberte, egalite, fraternite, μασονικής προέλευσης, μπορεί νά ήταν ευάρεστο στούς Γάλλους, μεταφραζόμενο όμως καί μεταφερόμενο στά καθ΄ ημάς, ήταν σκέτη αποτυχία. Η ισότητα (egalite) καί η αδελφότητα (fraternite) αφήνουν έκθετη καί απροσδιόριστη τήν ελευθερία καί τό, τί λογής, είναι τό είδος αυτής. Ισότητα (egalite) καί αδελφότητα (fraternite) δέν έχουν κανένα σημείο αναφοράς, δέν ανάγονται πουθενά, παραμένουν ασαφή καί αόριστα λεκτικά σχήματα, ώς πρός τήν ελευθερία ( : ελευθεριότητα ; ελευθερότητα ; ). Αφήστε λοιπόν στήν άκρη τήν επικουρία, που ζητάτε από τήν αγία Γραφή. Δέν είμαι διατεθειμένος νά σάς αναπτύξω τό θέμα, διότι, όπως καταλαβαίνω, έχετε παγιωμένες τίς αντιλήψεις σας περί ισότητας. Η εκ Θεού ομοτιμία ανδρός - γυνακός, δέν έχει νά προσφέρει, σέ σάς καί τούς ομοϊδεάτες σας, απολύτως τίποτα. Νά είστε καλά.

- Kyprianos Christodoulides
«22 Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, 23 ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος. 24 ἀλλ' ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. ( ... ) 28 οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ· 29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ' ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Κύριος τὴν ἐκκλησίαν· (Εφ. ε΄)

«18 Αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν Κυρίῳ. 19 Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. (Κλ. γ΄).»

«11 Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· 12 γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ' εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 13 ᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα· 14 καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε· (1Τμ. β΄)».

- Kyprianos Christodoulides «Thanos Lambrou Δεν μου απαντήσατε όμως, στη φωτογραφία συναινείτε ? »
- KC : Ασφαλώς, ναί, καί δέν βγάζω κανένα συμπέρασμα, όπως τό δικό σας, ότι «εδώ φαίνεται σάν νά είναι σκλάβα η γυναίκα καί αφέντης ο άνδρας».
Μόνο τά ζώα έχουν αφεντικά. Κι εσείς όμως δέν μού απαντήσατε στό, ποιά δικαιώματα βάζετε σέ πρώτη σειρά : Τά δικαιώματα τού ανθρώπου γιά τόν άνθρωπο ή τά δικαιώματα τού ανθρώπου έναντι τού Θεού ; Έχει ο Θεός δικαιώματα ή δέν έχει ; Μόνο ο άνθρωπος έχει καί αυτά μόνο διεκδικεί ;
 Καί πάμε παρακάτω.
Τά δικαιώματα που ζητά ο άνθρωπος από τόν Θεό εκπληρώθηκαν ; Ναί ή όχι ; Καί ποιά είναι - ή ήταν - αυτά ; Ερωτώ, επειδή νομίζω ότι τά περί ισότητας μπουρδολογήματα, όπως καί τά άλλα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δέν λαμβάνουν ποτέ υπόψη τό Στιχηρό : "Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;”.
Πείτε μας λοιπόν τήν γνώμη σας καί συνεχίζουμε.
Τέλος, γιά νά μή νομισθεί ότι αφήνω κενά, σάς γράφω ότι, κατά τήν γνώμη μου, η θεία Ενανθρώπηση ομοίως τιμά τόν άνδρα καί τήν γυναίκα μέ τόν Χριστό ως νυμφίο τής Εκκλησίας καί ως νύμφη Χριστού τήν Εκκλησία. Πού τήν βλέπετε εδώ τήν ισότητα ; Είναι ή δέν είναι αυτό ομοτιμία, νοουμένου ότι τό άγιον Πνεύμα «Ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας»

 - Kyprianos Christodoulides «Thanos Lambrou Η γυναικα ειναι μυϊκά αδύναμη, δεν μπορει να κουβαλάει την άμαξα .»
- K.C : Δέν κουβαλάει η γυναίκα τήν άμαξα στή φωτογραφία. Τήν άμαξα τήν σέρνει τό άλογο καί η γυναίκα τό οδηγεί. Θυμίζω, η συζήτηση άρχισε μέ βάση τήν φωτογραφία αυτή. Βάλτε, άν έχετε, μιά γυναίκα νά οδηγεί τό γαϊδουράκι μέ αναβάτη τόν άνδρα, γιά νά αρχίσουμε νέα συζήτηση. Η δική μου η γιαγιά, όταν ο παππούς τήν έβαζε πάνω στό ζώο κι αυτός «τής ποδαριάς», εκείνη δέν τό ήθελε μέ κανένα τρόπο. Τόν έβαζε μέ τό ζόρι πάνω στό άλογο κι ας ήταν «ζαλωμένη», μέ βάτα καί φρύγανα που μάζευε στό δρόμο.

- Kyprianos Christodoulides «Thanos Lambrou : Η φύση του άντρα, είναι να αγαπαει τη γυναικα...αν δεν το κανει αυτο, υπαρχουν δυο ενδεχόμενα . μπορει να ειναι: 1) Ομοφυλόφιλος , 2) Ψυχασθενής»
- K.C : Ούτως ή άλλως, ο ομοφυλόφιλος είναι ψυχικά ασθενής. Βρίσκεται στόν αντίποδα τής αγάπης, στό άλλο είδος αυτής, τό οποίο είναι τό μίσος. Όποιος μισεί, μισεί διότι αγαπά. Αν δέν αγαπούσε, δέν θά μισούσε, θά ήταν εντελώς αδιάφορος συναισθηματικά.
Ο ομοφυλόφιλος μισεί τήν γυναίκα, επειδή τό πρότυπο, η μάνα του, δέν τού έδωσε αγάπη. Καλύτερα, διότι η μάνα του συγκάλυπτε τό μίσος - αποστροφή πρός τόν άνδρα της, μέ αγάπη κίβδηλη. Καί αυτό γιατί ; Διότι κάθε γυναίκα κουβαλάει μέσα της κάτι ασυνείδητο :
Γένεσις Β΄ «16 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπε· ( ... ) πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει.». Ο ομοφυλόφιλος μισεί τίς γυναίκες - μπορεί να υποδύεται ότι τίς αγαπά - κατ΄ ανάγκη δέ στρέφεται πρός τόν άνδρα μέ συναίσθημα (αγάπη) λίαν ακάθαρτο.

Μήπως βρέθηκε ποτέ κανείς Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Ψυχοθεολόγος ή άλλος νά τά πεί αυτά στίς φεμινίστριες ή τούς φεμινιστές άνδρες. Όχι, απαντώ. Αυτά αρχειοθετήθηκαν, μπήκαν στά ντουλάπια καί άλλα μάς ήρθαν. Όπως ήταν «η αρχή τής ηδονής» (Φρόιντ) ή «ο πρόγονος πίθηκος» (Δαρβίνος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: