Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Επιστήμη χωριζομένη Θεού πανουργία καί ού σοφία φαίνεταιΠαρότι άνευ σημασίας, τά ανωτέρω καί παρακάτω εις διπλούν (από ιστοσελίδα φέησμπουκ), επειδή, λόγω δικής μου αδεξιότητας, μπορεί νά χαθούν.

- Ιωαννα Στασινου : Με προβληματίζεται πάτερ. Ο Θεός να σας φωτίσει. Με σεβασμό.
Ιωάννα Στασισου
- Κυπριανός Χριστοδουλίδης : Νά ψάξεται, αγαπητή κυρία, μέσα σας, αυτό που λέγεται πίστη, καί άλλοι τό λένε συνείδηση, επειδή ήθελαν νά μάς μάθουν κάτι ψευτογράμματα τής Επιστήμης. Δηλαδή, γνώσιν η οποία οικοδομήθηκε ερήμην φόβου Θεού, έσπειρε σωρεία δεινών, επειδή απεμπόλισε τόν προορισμό καί τήν προέλευσή της ότι : «23 ὁ Θεὸς εὖ συνέστησεν αὐτῆς τὴν ὁδόν, αὐτὸς δὲ οἶδε τὸν τόπον αὐτῆς· 24 αὐτὸς γὰρ τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν πᾶσαν ἐφορᾷ εἰδὼς τὰ ἐν τῇ γῇ πάντα, ἃ ἐποίησεν, 25 ἀνέμων σταθμὸν ὕδατος μέτρα· 26 ὅτι ἐποίησεν οὕτως, ἰδὼν ἠρίθμησε καὶ ὁδὸν ἐν τινάγματι φωνάς· 27 τότε εἶδεν αὐτὴν καὶ ἐξηγήσατο αὐτήν, ἑτοιμάσας ἐξιχνίασεν. 28 εἶπε δὲ ἀνθρώπῳ· ἰδοὺ ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη.» (Ιώβ, Κεφ. 28)

«...᾿Ιδοὺ ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη», καί συμπληρώνω : "Επιστήμη χωριζομένη Θεού πανουργία καί ού σοφία φαίνεται" (1), παραφράζοντας γνωστήν ρήση τών προγόνων μας.

(1) «Πάσά τε επιστήμη, χωριζομένη δικαιοσύνης και πάσης άλλης αρετής, πανουργία, ου σοφία φαίνεται» (Πλάτων).

Δεν υπάρχουν σχόλια: