Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

Γιά νά μαθαίνουμε, Επανάληψη


https://destoolon.gr/541/
Πρώτη δημοσίευση 04/07/2017

Η λέξη (κοινωνία) καί τό ρ. κοινωνώ έχουν προέλευση από τό ρ. κοινώ (-οω). Ο ενδιαφερόμενος ας αναζητήσει τό λήμμα σέ Ορθογραφικόν Ερμηνευτικόν Λεξικόν. Προσωπικά συμβουλεύομαι τό Δ. Δημητράκου, Εκδοτικός Οίκος Χρ. Γιοβάνη. Πληροφοριακά τό ρ. κοινώ (-οω) δέν συμπεριλαμβάνεται στό Λεξικό Google, Βικιπαιδεία ή άλλο. Έψαξα καί δέν τό βρήκα πουθενά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: