Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

«28 δοκιμαζέτω δέ ἄνθρωπος ἑαυτόν»


«28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν» καί η ημέρα Κυρίου σέ καραντίνα !

  Όταν δέν μπορούν νά σού κλείσουν τό στόμα, σού κλείνουν τούς Ιερούς Ναούς ή μάλλον, τούς αφήνουν (οι αντίχριστοι 300 βασιλίσκοι) ανοικτούς γιά «κατ΄ ιδίαν προσευχές», αλά φεησμπούκ (σ.σ. παρακαλώ προσευχή γιά τόν Γιαννάκη, τήν Τασούλα κλπ.) καί φούλ προτεσταντικού στίλ ... προσευχές ιδίας κατασκευής.

  Δόξα τή μακροθυμία σου Κύριε, αλλά η κατακεφαλιά θά (μάς) τούς βρεί.

  Τό "αδιαλείπτως προσεύχεσθε" δέν αφορά αποκλειστικά στίς κατ΄ ιδίαν προσευχές. Αφορά καί στό «6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. (Ρμ. ιε¨)» (*).
Όπως οι άγιοι δέν μάς ακούν, όταν εμείς προτρέχουμε τής εορτής των κατά 13 ημέρες, τό ίδιο παθαίνουμε καί όταν μάς βάζουν λουκέτο στούς Ιερούς Ναούς.

  «28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν» (1Κρ. ια΄) καί η δοκιμασία αυτή, είναι δοκιμασία τής πίστεως καθενός - συμπεριλαμβάνονται οι 300 βασιλίσκοι - από εμάς. Επί πλέον, δέν θέτουμε σέ δοκιμασία τόν Θεόν «... 7 ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου» (Μτ. δ΄). Δοκιμασία πίστεως δέν σημαίνει γνώση πίστεως μόνον. Σημαίνει επίγνωση πίστεως καί νομίζω, οι περισσότεροι, άν μή όλοι, στερούμεθα αυτής. Όπότε δικαίως μονολογεί, τρόπον τινά, ο Απ. Παύλος «30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.» (1Κρ. ια΄).-

(*) «Καὶ δὸς ἡμῖν, ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ, δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.». (Δίπτυχα καί Δεήσεις Ιερέως μετά τήν Αγίαν Αναφορά κατά τήν Θείαν Λειτουργία, αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: