Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Διάλογοι διαπολιτισμικοί, διαχριστιανικοί, διασκοταδικοί κλπ.

Στά ζητήματα/θέματα που αφορούν στήν αλήθεια, η πρόθεση "διά" (διά + λόγος) είναι επισφαλής έως επικίνδυνη, εφόσον δοθεί προσοχή στήν ετυμολογία τής λέξης αυτής. Περιορίζομαι στήν σαφέστερη, από άλλες, εκδοχή σύμφωνα μέ τήν Βικιπαιδεία :
Ουσιαστικό[επεξεργασία]
«δίπλωμα, ουδέτερο»
«1 το τσάκισμα ενός αντικειμένου με τέτοιο τρόπο, ώστε η αρχική επιφάνεια να μειώνεται κατά το ήμισυ ... »
Η διπλωματία τής Ορθόδοξης (;) Εκκλησίας αυτό τό γνωρίζει ; Ο Όσιος Γρηγόριος ο Α' Διάλογος, Πάπας Ρώμης, Ορθόδος κατά πάντα, τό γνώριζε. Τό έργο του συνέχισαν πλαστογράφοι. Τό συνηθέστερο, είναι κακοποιοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: