Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Υπόσχεση, ανάγκη, παρελθόν καί παρόν

«Η υπόσχεση που δόθηκε ήταν μια αναγκαιότητα του παρελθόντος. Ο λόγος που δεν κρατήθηκε είναι μια αναγκαιότητα του παρόντος.» (Μακιαβέλι).
Μάλιστα ! Η αναγκαιότητα, καθότι λέξη λήγουσα σέ -οτητα, πότε μέν αφορά στό παρελθόν, πότε δέ στό παρόν καί η (οι) υπόσχεση (-εις) δέν γράφεται "υποσχεσιακότητα". Είναι πάντα συνάρτηση τού χρόνου καί ... άντε στά κομμάτια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: