Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

«7 χωρίς δέ πάσης ἀντιλογίας τό ἔλαττον ὑπό τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται.»

«7 χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται.». Αυτό γράφει ο Απ. Παύλος στήν πρός Εβραίους Επιστολή, κεφ. ζ΄, αλλά οι σύγχρονοι διαστροφείς τό γύρισαν ανάποδα. Θέλουν "τὸ ἔλαττον" νά ευλογεί "τό κρείττον". Διευκρινιστικά παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες περί τού θέματος αυτού, όπως τό διαπραγματεύεται ο Απ. Παύλος στήν Πρός Εβραίους Επιστολή (αναφερθέν κεφάλαιο), τήν οποία αναποδογυρίζουν οι γνωστοί διαφθορείς τών αγίων γραμμάτων καί Ιερών Γραφών. Διαβάστε λοιπόν τά ακολουθούντα.

[Ώστε έτσι λοιπόν ! Κοινοποιήσεις 1.465 καί λάϊκ 6,2 χιλιάδες !! Μηδενικές γιά ελεγκτικά σχόλια τών εκλεγμένων "μωρών καί ασθενών", πρός κατίσχυση τών σοφών τού κόσμου τούτου ...]

Δεν υπάρχουν σχόλια: