Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Περιφερόμενοι τού Ηλίουhttps://www.facebook.com/athanasios.yfantis.5/posts/1352645174897429

Kyprianos Christodoulides
 Γένεσις, κεφ. Γ' :  «19 ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου, ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ·».
Τό θέλουμε, δέν τό θέλουμε, επιστρέφουμε - περιφερόμενοι τού ηλίου - ως χώμα. Θά στρφογυρίζουμε δηλαδή αενάως μέ τήν μορφή σκόνης, σάν αυτή τών νεκρών πλανητών πάνω από τά κεφάλια μας, χωρίς τήν έμμορφη υπόσταση, που είχαμε κάποτε. Ενδέχεται πάντως η υπόσταση νά παραμείνει, τό αρχαίον κάλλος της όμως θά έχει χαθεί.
Καλήν περιφοράν περί τόν ήλιον σού εύχομαι, γιά τήν νέα χρονιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: