Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Η «προσωπική αλήθεια» (sic) τών tattoo

Ηθικόν δίδαγμα : Κάμετε όλοι σας τατουάζ - ει δυνατόν σέ όλο τό σώμα - όπως ο συμπαθής πρώην ιερεύς - καί τότε θά ανακαλύψετε τήν «προσωπική σας αλήθεια» (sic). Άν ζούσε ένας, που έφυγε νωρίς, θά είχαμε καί τό «σάς πάω καί μέ τατουάζ». Δέν πρόκαμε, έμεινε στά σκουλαρίκια, άλλως "πίρσινγκ" (piercing).
Δές φωτογραφία (Onmed.gr) καί σύνδεσμο παραπομπής στό τέλος μέ αστερίσκο (*), από εφημερίδα μέ άφθονες διαφημίσεις-κλίκ ή like.

   

 Καί ύστερα ψάχνονται μερικοί γιά σφραγίσματα αλγοριθμικά, σέ εποχή τών piercing καί τών tattoo !

Σχόλιο περί τού απαραίτητου, σχεδόν, αξεσουάρ τών σημαδεμένων μέ τά χρωματιστά σχήματα δέρματος.
Μού φαίνεται, θά μάς υποχρεώσουν στό τέλος, θέλοντας καί μή, νά κάνουμε τατουάζ μέ τόν Σταυρό. Άν τό αρνηθούμε, θά μάς κόβουν τό κεφάλι ! Τό σκεφθήκατε ; Μάλλον όχι, τό σκέφτονται όμως άλλοι. Οι ασημάδευτοι καί αχάρακτοι μέ τατουάζ τόν Σταυρό, είναι οι μελλοντικοί φασίστες, ρατσιστές, όμο κλπ. Λοιπόν, σπεύσατε ... .

(*)  https://www.npress.gr/best-of-network/o-archimandritis-iason-petaxe-ta-rasa-k/?fbclid=IwAR2utWLzPu4n0L8xm-npfSRbniTqOeJQwyQMiVH6P0pr00KCeTPARtvZxjo

«... μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,»

Συνεχίζοντας τό έργο τού Επίκουρου

Οι σημαδεμένοι καί οι ασημάδευτοιΈχω χάσει κι εγώ πολλούς, ήταν όμως ασημάδευτοι. Ίσως, απόγονοι κάποιου Ελδαγά ή Ελλαδά ή τέλος πάντων, κάτι διαφορετικό. Τότε, που οι πέτρες ανέστησαν τέκνα τού Αβραάμ, όπως προφητικά είπε ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Οι δικοί μου πρόγονοι : πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά καί οι ακόμη παρακάτω, μέ δίδαξαν νά τούς τιμώ σέ απλά, καθημερινά καί συνηθισμένα πράγματα, όπως αυτό που διαβάζεις ή βλέπεις στή φωτογραφία.
Αυτά, ως πρός τήν δική σου μνήμη καί τήν δική μου.Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Πώς έγινε Πατριάρχης ο Αθηναγόρας ;

Πλουτίζοντας μέ τήν ελπίδα εμπορευόμενοι τόν φόβο

Πιέστε μέ τό βέλος τό Σχολιάστε
Τό σκιτσογράφημα ελήφθη από τήν ιστοσελίδα φέησμπουκ Athanasios Ifantis

Προσεγγίζουμε τήν αθανασία ... .

... ύστερα από τήν ανακάλυψη τής Νέας γής

Ανοικτό πρός σχολιασμό

Η μοναρχία τής μιάς θεότητος : τού Ενός Θεού, τής Μιάς ομουσίου καί αδιαιρέτου Αγίας Τριάδος, δέν μπορεί νά ερμηνεύεται ως "μοναρχία τού πατρός".
Σχόλιο πρώτο
Η βασιλικότητα τού πατρός, η συνοδικότητα-δημοκρατικότητα τού υιού, η κοινωνικότητα (δημοκρατική καί αυτή) τού αγίου πνεύματος (τού ομιλούντος) καί εν τέλει η φαυλότητα τού εκκλησιαστικού σώματος ανάλογα μέ τίς προτιμήσεις του.
Όλα λήγοντα σέ -ότητα, άν καί υπάρχουν πολλά ακόμη.

Βρήκαμε τήν νέα Γή ! Έτοιμοι γιά αναχώρηση

Φωτογραφίζοντας τήν Θεία ΜετάληψηΑίμα Χριστού βλέπω, αλλά σώμα ... ; Μπορεί νά μέ βοηθήσει (διορθώσει) κανείς ;
Άς είμαστε προσεκτικοί, όταν δημοσιεύουμε τέτοιες φωτογραφίες καί μάλιστα φωτογράφου, μέ τά νώτα εστραμμένα στήν Αγία Τράπεζα ... χάριν τής φωτογραφίας, κατάσταση απαράδεκτη πλέον μέ τίς φωτογραφίες κατά τήν ώρα τής θείας καί μυστικής, αναιμάκτου καί λογικής, Λατρείας.

«Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· ...» καί τά εξής.

Ύμνος τής ελευθερίας, ψηφίδα μωσαϊκού η αλήθεια

«... 31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 9 (...) 58 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. 59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ παρῆγεν οὕτως.» (Ιν. η').
Αυτά όσον αφορά στούς «πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους» καί ακολουθούν τά παρακάτω

Ο υπαρξιακός φιλόσοφος καί θεολόγος τής ουσίας

Παράδοσις

Πιέστε τόν αριθμό 1 γιά τήν συνέχεια στό σχόλιο

Μετά τό ημερολόγιο σειρά είχε τό χρηματολόγιο

Αγνοούντες τά στοιχειώδη

Παραχαράκτες τής αληθείας

Οι παραχαράκτες τής εν Χριστώ Ιησού διδασκαλίας έχοντες κατά νούν τό «3 ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον»,(Ψαλμός 8), πού επαναλαμβάνεται στό Μτ. κα' (15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησε καὶ τοὺς παῖδας κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας, ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυῒδ, ἠγανάκτησαν 16 καὶ εἶπον αὐτῷ· Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;), στήν θέση εκείνων που ώφειλαν νά στηλιτεύουν τά κακώς κείμενα τού Σιωνισμού ή Οικουμενισμού, ανέθεσαν σέ ένα κοράσιο (Γκρέτα Τούνενμπεργκ) νά καταδικάζει τά τεκταινόμενα - εκτός τών αμβλώσεων - τού σημερινού κυρίαρχου παγκόσμιου πολιτκού ψεύδους.

Ιράν, Σουλεϊμανί, κατάρριψη επιβατικού αεροσκάφους

Πρός τούς κήρυκας τού αγαπισμού

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Περιφερόμενοι τού Ηλίουhttps://www.facebook.com/athanasios.yfantis.5/posts/1352645174897429

Kyprianos Christodoulides
 Γένεσις, κεφ. Γ' :  «19 ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου, ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ·».
Τό θέλουμε, δέν τό θέλουμε, επιστρέφουμε - περιφερόμενοι τού ηλίου - ως χώμα. Θά στρφογυρίζουμε δηλαδή αενάως μέ τήν μορφή σκόνης, σάν αυτή τών νεκρών πλανητών πάνω από τά κεφάλια μας, χωρίς τήν έμμορφη υπόσταση, που είχαμε κάποτε. Ενδέχεται πάντως η υπόσταση νά παραμείνει, τό αρχαίον κάλλος της όμως θά έχει χαθεί.
Καλήν περιφοράν περί τόν ήλιον σού εύχομαι, γιά τήν νέα χρονιά.

Φιλοσόφων αστοχίες


Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

Φωτογραφίες

- Καί αυτή εδώ ; Τί είναι τούτο πάλι ;
- Ναί, έχεις δίκιο. Μετά από καιρό, δέν ξέρω κι εγώ ...


... πώς, έγινε όπως η άλλη.
- Περίεργα πράγματα
- Όντως, περίεργα ! Τής έδωσε χρώμα ο χρόνος.

«Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα»

Διαχρονική η αλήθεια, η ευτέλεια εφήμερη ! Η ψευτιά τί ;Πιέσατε τό σέ μπλέ τεραγωνίδιο f γιά τά σχόλια

«2 ... τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ὦ ποιμένες ᾿Ισραήλ, μή βόσκουσι ποιμένες ἑαυτούς; οὐ τά πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμένες; »

Ασύμμετρες συχνότητες

Τό νέον είδος πολέμων

Στατιστική γεννήσεων Χριστουγέννων

Όραμα αγίου Ιερωνύμου

Παλαιοί καί σύγχρονοι άγιοι