Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Η Εκκλησία τής Ρωσίας δέν θά μνημονεύει τόν Αρχ. Ιερώνυμο


Τήν είδηση, όπως καί τίς λεπτομέρειες, τήν βλέπετε καί θά τήν διαβάσετε (σχολιαστικά) στόν επισυναπτόμενο σύνδεσμο. Τό σχόλιο τού γράφοντος ακολουθεί έτερον σχολιαστή ο οποίος, ειρωνικά, γράφει : «Μιχάλης Αναστασιάδης ... τό νά σέ διαγράψουν από τά ρωσικά δίπτυχα (σ.σ. φαίνεται) είναι χειρότερο από τό νά σέ διαγράψει ο ίδιος ο Θεός από τό βιβλίο τής Βασιλείας».

Εφόσον λοιπόν έχουμε νά κάνουμε μέ τήν υπόθεση τής διαγραφής μας από τό βιβλίο τής Βασιλείας, διότι υποθετικά μιλεί ο κ. Αναστασιάδης, τότε κι εμείς δύο τινά υποθέτουμε.
Πρώτον, ότι ο κ. Αναστασιάδης είναι γνώστης τού ποιούς εγγράφει ο Θεός στό βιβλίο τής Βασιλείας, οπότε εμείς σηκώνουμε τά χέρια ψηλά καί ετοιμαζόμαστε νά βουτήξουμε στό καζάνι τής Κόλασης ή δεύτερον, ότι ο κ. Αναστασιάδης, λόγω επιθέτου (Ανάσταση + Άδης), νομίζει ότι οι παραχαράκτες τής Εκκλησίας θά αναστήσουν κι αυτόν ακόμη τόν Άδη !!!

Μακράν ημών ταύτα. Διότι εμείς «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον», ότι ο Κύριος «κατελθών εἰς τόν Ἄιδην, ἐνίκησεν τάς ἐναντίας δυνάμεις καί ἀναστάς τριήμερος ἐκ νεκρῶν, συνανέστησεν παγγενῆ τόν Ἀδάμ».

https://www.facebook.com/nektarios.dapergolas/posts/2574919635906952

Δεν υπάρχουν σχόλια: