Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Μέ τήν αρετή τής διακρίσεως

Έχουν γραφεί μερικά σχόλια. Άν έχετε χρόνο, τά διαβάζετε

Δεν υπάρχουν σχόλια: