Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Μάθημα υποταγής σέ πολιτικά νόμιμη ψευδεκκλησία

1 σχόλιο:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

[Η Έδρα αγιάζει τόν Πάπα !
- Ερώτηση : Εμάς ποίος ;
- Απάντηση : Οι νόμοι τού Κράτους.]
Συνέχεια
- Ερώτηση : Καί ποιός φτιάχνει τούς Νόμους
- Αφελέστατε ! Δέν διάβασες ποτέ τήν Καινή Διαθήκη, «49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, 50 οὐδὲ διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.» ;

Η διοικούσα Ιεραρχία θυσιάζει πλέον τήν Εκκλησία, που έφτιαξε τό 1924, διαλογιζομένη ότι «συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.».
Εκτός από τόν Κύριο, σειρά έχει νά σταυρωθεί καί η Εκκλησία, δηλαδή τό ποίμνιο. Ή καθώς έγραψε στίς 24 Νοεμβρίου 2008
ο Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Ιβηρίτης (βλ. εφημερίδα ΒΗΜΑ, Γνώμες, Άρθρο μέ τίτλο "Η Εκκλησία δεν λειτουργεί με κοσμικούς θεσμούς") : «Η Εκκλησία υπάρχει ως διαρκής θεοφάνεια. Εάν «ο εωρακώς τον Υιόν εώρακε τον Πατέρα». Και ο εωρακώς τον θεσμόν της Εκκλησίας εώρακε τον αοράτως μεθ’ ημών όντα Θεάνθρωπον Κύριον και το Αγιον Πνεύμα».

Η Διοικούσα Ιεραρχία τής κρατικής Εκκλησίας καταδικάζει εαυτήν
«.37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.» (Μτ. ιβ΄)