Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Τρίτος Άγγελος, η Ουκρανία καί η Ύψωσις τού Τιμίου Σταυρού (14/27-09-2019), η Προφητεία καί ένα Θαύμα


«11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες· 13 Εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. 14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσωμεν. 15 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον.» (Μτ. κη΄)

«7 Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, 8 καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης.» (Απ. κ΄)

Μέ τό «γιατροσόφι» τής "ανάπλασης" πρός άγραν ψήφων


Θά μεταφερθεί, μετά τήν "ανάπλαση" (sic), στό λόφο τού Στρέφη ή κάπου αλλού.

Οι βρώμικοι τοίχοι προβλέπεται νά ... αναπλαστούν ; Πρόβλεψη Νόμου υπάρχει, ώστε όλοι όσοι συλλαμβάνονται - παίζοντας "κλέφτες κι αστυνόμοι", καίγοντας αυτοκίνητα καί κάδους, μουτζουρώνοντας τοίχους καί κάθε προσφερόμενη επιφάνεια εις τά πέριξ τών Εξαρχείων φλεγόμενα - νά καθορίζουν τίς βρωμιές που αφήνουν πίσω τους ... τά παιδιά ; Γιατί, τότε θά δούμε πόσο αλληλέγγυα θά είναι "τά παιδιά", στούς συντρόφους αυτών μουτζούρηδες - εκτελεστές εντολών άλλων. Φυσικά, όχι αγνώστων.

Βλέπε :
https://www.in.gr/2019/09/26/greece/ksekinisan-oi-ergasies-anaplasis-stin-plateia-eksarxeion/?fbclid=IwAR2lOSRlsAPwYNwwYp15K3LWYKdYPa9Exz3P787tZ2RoTkUBiTePSZ3kpTs

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Οι παγκόσμιοι ελεγκτές τών Ηνωμένων Παγκοσμίων Πολιτειών καί πολιτών


https://entoytwnika1.blogspot.com/2019/09/h.html?fbclid=IwAR3PWGcTSR2P_f8hzlCukAgTIMnLSsx0RtSzMN2ktSGnvIfTDggUj52hbUc

Προφανώς, οι παγκόσμιοι πολίτες τής σχεδιαζόμενης νέας Αυτοκρατορίας ( : τών Ηνωμένων Παγκοσμίων Πολιτειών στύλ ΗΠΑ) οφείλουν νά είναι αναγνωρίσιμοι καί ελέγξιμοι. Δηλαδή, νά είναι συνεπείς ως πρός τήν τήρηση ενός νέου - καί εκσυγχρονισμένου - Μωσαϊκού Νόμου. Ο εκσυγχρονισμός θά περιέχει ψήγματα ιουδαιοχριστιανικά, τού τύπου "ένας θεός γιά όλους", αγνώστου ταυτότητας, αλλά καί θεότητας. Απλά πράγματα, δέν έχει σημασία άν στή θέση τού " ένας θεός ... κλπ.", θέλει καποιος νά γράψει "μία θεότητα ... κλπ.". Ο προσδιορισμός τής μιάς θεότητας είναι θρησκευτικά μή ορθός, είναι ρατσιστικός, είναι διχαστικός ! Δέν αφήνει τούς ανθρώπους νά ενωθούν !!

Εντάξει. Δικαιωματικά, όμως, οφείλουμε νά γνωρίζουμε ποιοί καί ποιός θά ελέγχει τούς ελεγκτές μας καί ακόμη, ποιά θά είναι τά αδιάβλητα κριτήρια τής αναγνωρισιμότητας, εκείνων που θέλουν νά μάς αναγνωρίζουν όλους ; Μήπως η δημοκρατική (!) καί ελεύθερη (!!) ψήφος ;

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Όταν οι ποιμένες βόσκουσιν εαυτούς

Ακούστε τόν απόφοιτο τής Σχολής Γιανναρά (παρένθεση, όπως λέμε Λεόντειος Σχολή, Μοντεσσοριανή Σχολή, Σχολή Σαίν Ζοζέφ, Σχολή Χίλ κλπ,) καί μετά κάνετε τόν Σταυρό σας, γιά τούς αποφοίτους τών Ακαδημιών Βόλου καί Κρήτης.
«7 ῎Ελεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, ...» Λκ. γ΄.

Υποτίθεται ότι αυτά που λέει ο αντιλεγόμενος ιερεύς π. Φάρος, είναι οι άξιοι καρποί μετανοίας !
Όταν οι ποιμένες βόσκουσι εαυτούς, τί μπορεί νά περιμένει κανείς ;
«2 υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τοὺς ποιμένας ... τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ὦ ποιμένες ᾿Ισραήλ, μὴ βόσκουσι ποιμένες ἑαυτούς; οὐ τὰ πρόβατα βόσκουσιν οἱ ποιμένες; » (Ιεζεκιήλ 34)

Υστερόγραφο
Προβλέπω θά αποσυρθεί τό βίντεο.

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Εισαγωγή στό ζήτημα τού εγκεφαλικού θανάτου καί τών μεταμοσχεύσεων


Ήταν παρατημένο, μαζί μέ άλλα, στό ΓιούΤούμπ εδώ καί τέσσερα χρόνια. Τά εχω πεί καί τά έχω γράψει αυτά από καιρό. Τό επαναφέρω γιά τυχόν νεώτερους επισκέπτες αυτού τού μπλόγκ. Οπωσδήποτε, εκτενής υπεραπλούστευσης τών ιατρικών, αλλά καί τών θεολογικών, όρων δέν είναι εφικτή ούτε επιθυμητή από τόν ομιλούντα, λόγω τού κινδύνου νά χαρακτηριστεί λαϊκιστής ή λαϊκίζων. Εν αγνοία τους, ίσως, αυτό επιδιώκουν άλλοι καί τούτο, μάλλον, ευτελίζει τήν προσφορά τους στό κοινωνικό σύνολο.

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ουδέτεροι σέ όλα ; Ναί, σέ όλα


Μεγαλώνει η μαύρη τρύπα τού γαλαξία μας


«Δεν έχουμε δει τίποτε παρόμοιο κατά τα 24 χρόνια που μελετούμε την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα. Συνήθως, είναι μια αρκετά ήσυχη και αδύναμη μαύρη τρύπα σε "δίαιτα". Δεν ξέρουμε πού οφείλεται αυτό το "όργιο" της», ανέφερε ο καθηγητής φυσικής και αστρονομίας Αντρέα Γκετς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Λος 'Αντζελες (UCLA).

Οι δολοφόνοι τής τεχνητής νοημοσύνης

Η πρώτη πράξη Δικαιοσύνης

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011409833006


Πρώτη πράξη δικαιοσύνης τού Θεού ήταν η ισόβια καταδίκη (στόν όφι) ενός διαλόγου, ο οποίος απέβλεπε στήν ισοθεΐα ερήμην τού Θεού. Άλλο ισοτιμία πρός τόν Θεό (τού δημιουργήματος) καί έτερο η ομοτιμία (τού δημιουργήματος πάλι) πρός Αυτόν.
Ουδέποτε τό ισότιμον, μέγεθος ποσοτικό, μπορεί νά γίνει ομότιμον. Τό τελευταίο είναι ποιοτικό καί όχι ποσοτικό, μέγεθος.
Από αυτό καταλαβαίνει κανείς τά αποτελέσματα τού Διαφωτισμού καί τών διαφωτιστών. Σαφής, σαφέστατη η διαβολική κυριαρχία τής διαβόητης πλέον ισότητας.

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

«41 λέγουσιν αὐτῷ· Κακούς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καί ...

... τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.» (Μτ. κα΄)

«22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ.» (1Κρ. ις΄)
Ύπόμνημα : «5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς.» (Φλ. δ΄5)


Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Τό πρόσωπο, η κοινωνία καί η σχέση


Άλλοι λένε ότι όλα στή ζωή είναι χημεία, άλλοι ότι όλα είναι ενέργεια, τελικά δέ συμφωνούν, στό ότι όλα είναι σχέση, τά οποία όλα καταλήγουν στόν συμπαντικό κονιορτό, δηλαδή στόν θεό μίας άπειρης θεότητας ή ενός ακατάληπτου θείου. Η θεότητα είναι γένους θηλυκού, τό θείον γένους ουδετέρου καί ο θεός γένους αρσενικού. Όλες οι προτιμήσεις καλύπτονται καί είμαστε έτοιμοι νά γίνουμε η σκόνη τού Σύμπαντος. Ο ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή γλώσσας Σιωνισμός - θεοκρασία τών οικουμενιστών - έτσι μάς θέλει.

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Υπόσταση ή Πρόσωπο, καί ουδετερόθρησκο κράτος


«... Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν, Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».

(Καὶ εἰς) τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον (...) τό συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον Πνεῦμα Ἅγιον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν, ελάλησε καί λαλεί είς τήν μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ο αιφνίδιος θάνατος ενός καλλιτέχνη καί η ευκαιρία γιά τόν Παράδεισο


« 25 μή δῷς ὕδατι διέξοδον μηδέ γυναικί πονηρᾷ ἐξουσίαν »

Η τοποθεσία Grecce είναι ΛΆΘΟΣ. Δέν ξέρω άν σκόπιμα ή αφελώς (αγραμματοσύνη) οι αρμόδιοι (διαχειριστές) τού φέησμπουκ τό διατηρούν, όπως καί μερικά άλλα "γκρής", τά οποία συντηρούν τήν αγραμματοσύνη τών αγγλικών καί τών ελληνικών.
Έχω διαπράξει τό λάθος, μερικές φορές στήν τοποθεσία, λόγω απροσεξίας. Άλλη δέν πρόκειται.Σοφία Σειράχ, κε' Κεφάλαιο : «24 ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας, καὶ δι᾿ αὐτὴν ἀποθνήσκομεν πάντες. 25 μὴ δῷς ὕδατι διέξοδον μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ ἐξουσίαν. 26 εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖρά σου, ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν.»

Η προμήτορ Εύα δέν ήταν πονηρά. Δέχθηκε νά γίνει κατόπιν διαλόγου μέ τόν όφι. Τής έμπρακτης σαρκικής πορνείας προηγείται η θεωρητική μοιχεία.
Οι δυνάμεις τού εωσφόρου δέν είναι δυνάμεις ˙ είναι ενεργήματα δυνάμεως ˙ καθότι κύριος τών δυνάμεων είναι μόνο ο Κύριος. Όθεν, Κύριος τών δυνάμεων λέγεται.
Οι εωσφορικές "δυνάμεις", δηλαδή τά ενεργήματα δυνάμεως, δρούν στήν γή καί είναι καταστροφικές. Στόν ουρανό ή δράση τους είναι μηδενική, είναι ανύπαρκτη.
Σέ αντίθεση πρός αυτές τίς επίγειες καταστροφικές "δυνάμεις" - ενεργήματα, οι επουράνιες δυνάμεις - θεία ενεργήματα, είναι δημιουργικές, φωτιστικές καί αγιαστικές, τόσο στήν γή όσο καί στόν ουρανό : αθανατίζουν τό εύμορφο καί έμμορφο ένδυμα - σώμα τής ψυχής, παρότι αυτό τό ένδυμα - σώμα, είναι θνητό καί φθαρτό.

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019

Πλούσιοι στήν ύλη φτωχοί στό Πνεύμα«... 10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι» (Μτ. ιθ΄)

Σχόλιο
Δέν γράφει εδώ "εί ούτως εστίν η σχέση τού ανθρώπου μετά τής γυναικός"

«20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ;» (Μτ. ιθ')

Σχόλιο
Πέραν τού ότι νόμιζε πως ο υλικός πλούτος, ήταν ευδοκία Θεού, επειδή τηρούσε τίς Εντολές, αγνούσε καί τόν πατέρα καί τήν μητέρα του. Δέν τούς τιμούσε. Ποιοί ήταν αυτοί, θά τό μάθαινε άν έδινε τόν υλικό πλούτο στούς φτωχούς καί ο Θεός, τότε, θά τού χάριζε τήν αιώνια ζωή, που επιθυμούσε. Αυτός ο πλούτος ήταν καί είναι ασυγκρίτως ανώτερος τών υλικών αγαθών, που είχε αποκτήσει.

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από καταγγελία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και της Ένωσης Αθέων.


Οι Έλληνες άθεοι (ΕλΕΔΑ) μάς κάθησαν στό σκαμνί και οι ένθεοι - εδώ γελάμε - υπερεθνικοί πολιτειοκράτες Δικαστές, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, «έκρινε αντισυνταγματική μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», αλλά και στη δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος προκειμένου να απαλλαγεί από το µάθηµα των Θρησκευτικών.»

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

In Memoriam Νικολάου Π. Βασιλειάδη

Η ανυπόκριτη καί ανιδιοτελής ευγένεια, τό χάρισμα αυτό τής ψυχής, είναι σπάνια αρετή. Γίνεται δύσκολα αντιληπτή. Τό βίωμα τής οδύνης δέν είναι προσφιλές στόν άνθρωπο, ειδικά στόν άνθρωπο της βιοτεχνολογίας, τής βιοηθικής καί τής επιστημονικής «εὐσέβειας μετὰ αὐταρκείας».


Ο τιμηθείς καί οι τιμήσαντες αυτόν

Ο νέος, δικός μας, Άρχοντας Μεγάλος Ρήτορας

Οι λίθοι ανέστησαν τέκνον τού Βαλαάμ ! καί οι Νεοέλληνες απέκτησαν τόν σύγχρονο "Άρχοντα", ένα νέον "Μεγάλο Ρήτορα". Ρήτορα, σημειωτέον, εκκλησιαστικού (έ, όχι καί θρησκευτικού !) αλλά καί πολιτικού διαμετρήματος, διαμορφωτή καί διδασκάλου τής ουδετερόθρησκης, πλέον, Ελλάδος.
Ονομάζεται Χρήστος Γιανναράς. Άς τού απευθύνουμε, λοιπόν, κι εμείς, τόν αρμόζοντα γιά τίς περιπτώσεις αυτές εύφημον χαιρετισμό, πού είθισται νά ακούγεται σέ ειδικώς διαμορφωμένους χώρους.

 

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

«οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα»

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου
Αποστολικό Ανάγνωσμα
1Κορ. θ΄ 2 - 12 ( : 9 ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; 10 ἢ δι' ἡμᾶς πάντως λέγει; δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη ... ).
Ο Απόστολος τών εθνών Παύλος απολογείται στούς Ιουδαιοχριστιανούς τής εποχής του.

Ευαγγελική Περικοπή
Ματ. ιη΄ 23 - 35
-------  ---------  -------

«20 Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι.» (Ρμ. ι΄)
"Μέ βρήκαν αυτοί που δέν μέ ζήτησαν, φανερώθηκα σέ αυτούς που δέν μέ ρώτησαν".