Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Οι επιστήμονες διατηρούν στή ζωή τόν εγκέφαλο από ένα αποκεφαλισμένο ζώο


Πρός ενδιαφερομένους (To wkom it may concern)
Γιά τήν ανάγνωση τής είδησης πιέστε το γράμμα "f" στό μπλέ τετραγωνίδιο


Δεν υπάρχουν σχόλια: