Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Διαλόγων σπαράγματα : «Χωρίς πατέρα»


Η κοινοποίηση γιά τά σχόλια. Πιέστε τό μπλέ τετραγωνίδιο μέ τό γράμμα "f"

Δεν υπάρχουν σχόλια: