Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

Χριστός Ανέστη

Τά ιερά Μυστήρια τής Θεολογίας καί τής Εκκλησίας, δέν απο-μυστηριο-ποιούνται μέ δυνητικώς υποθετικές προτάσεις. "Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτία" . Είναι προτιμότερο.


Margarita Louka
Ο άγιος Νικόδημος έγραφε ότι αν τα εννέα τάγματα των αγγέλων έπεφταν από τον ουρανό, αν όλοι οι άνθρωποι γινόντουσαν κακοί,και αν τα λοιπά κτίσματα αποστατούσαν και έβγαιναν από τη φυσική τάξη που έθεσε ο Δημιουργός, αν όλα αυτά συνέβαιναν, δεν θα ήταν αρκετά να λυπήσουν τον Θεό, γιατί υπήρχε η Θεοτόκος που τον αγάπησε τόσο πολύ, υπάκουσε στο θέλημα του και έγινε χωρητική και δεκτική όλων των χαρισμάτων που διαμοίρασε στην κτίση· ένας κόσμος δεύτερος, ασύγκριτα υπέρτερος από τον αισθητό και νοητό κόσμο. Επίσης ότι ο αισθητός και νοητός κόσμος έγινε για την Παναγία, και η Παναγία για τον Χριστό «καθώς το περιβόλι γίνεται διά να φυτευθεί το δένδρον και πάλιν το δένδρον φυτεύεται διά τον καρπόν».

Κυπριανός Χ
Μέγα Σάββατο, 24/03/2018 πη, πρωΐ καί Ανάσταση Πρώτη.
Ο αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εφανερώθη τό πρώτον εις γυναίκας. Γιατί ;
Επειδή πρώτη ηπατήθη (σ.σ. αμάρτησε) η Εύα καί εκείνη όφειλε νά είναι η Πρώτη, η οποία θά μετανοούσε. Τό γράφει, ότι πρώτη ηπατήθη (αμάρτησε) η Εύα, καί ο Απ. Παύλος :
« ... 13 Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα· 14 καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε·» (1Τμ. β').
Η Εκκλησία είναι η κλήση καί η μετοχή τών πιστών στήν Μετάνοια καί ισχύει εδώ τό "δείξον μοι τά έργα σου".
Καλή Μετάνοια
Καλή Ανάσταση

Χριστός Ανέστη

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αληθως Ανεστη!

Καλη πνευματικη και πολιτικη λευτερια.
Εν πασει περιπτωσει...στον παραδεισο να ζησετε.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Ευχαριστώ γιά τήν επίσκεψη καί τό σχόλιο. Ομοίως αντεύχομαι.