Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

«δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια»Γιά περισσότερα πατήστε το σημείο "f" τής φωτογραφίας

3 σχόλια:

Erato Bellou είπε...

ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΩ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΕΤΣΕΙΛΑ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ EMAIL ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΞΙΜΟ,ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΦΕΤΟΣ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.ΜΕ ΤΙΜΗ,Ερατώ Μπέλλου
//////////////////////////////////////////////////
Σημείωση προς Σύνταξη : είναι http://www.ksipnistere.com/2017/03/2041.html
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Πάτερ Μάξιμε,
Παραθέτω κείμενό μου (δημοσιεύτηκε στις 14 Μαρτίου 2017 σ' ένα μπλογκ).
Παρακαλώ δημοσιεύστε το στον ιστότοπό σας.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.Ερατώ Mπέλλου.

«Σαφέστατα ο Δανιήλ προφήτευσε ότι το τέλος
του κόσμου θα έλθει, το αργότερο,το 2041»

Γράφει η Ερατώ Μπέλλου
Διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ στο 12ο και τελευταίο κεφάλαιο:
«11 καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τοῦ
δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα.
12 μακάριος ὁ ὑπομένων καὶ φθάσας εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας
τριάκοντα πέντε.13 καὶ σὺ δεῦρο καὶ ἀναπαύου· ἔτι γὰρ ἡμέραι καὶ
ὧραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας, καὶ ἀναστήσῃ εἰς τὸν κλῆρόν σου,
εἰς συντέλειαν ἡμερῶν».
Βάσει του ανωτέρω χωρίου του Δανιήλ,παίρνοντας γεγονός-αφετηρία το
«βδέλυγμα της ερημώσεως του Ναού του Σολομώντος» που έγινε την 24 Ιουλίου 586 π.Χ.,με το αναδρομικό Γρηγοριανό ημερολόγιο (proleptic
Gregorian calendar),και θεωρώντας ότι μια «ημέρα» ίσον ακριβώς ένα
αστρονομικό έτος (365,25 ημερών) εξάγεται το συμπέρασμα ότι στις 24
Ιουλίου 2040 [2040=(1290+1335) - 586 +1,βάζω στο τέλος+1,διότι δεν
υπάρχει έτος 0] θα συμβεί η «συντέλεια ημερών» (δηλαδή η συντέλεια,
το τέλος του κόσμου,των ανθρώπων),κατά τον Δανιήλ.Υπάρχει μια
απόκλιση έως ενός έτους από την ημερομηνία αυτή,διότι έχουμε στον
Δανιήλ ακέραιο αριθμό «ημερών»(στρογγύλευση),οπότε σαφέστατα ο
Δανιήλ προφήτευσε ότι το τέλος του κόσμου θα έλθει,το αργότερο,το 2041.

Erato Bellou είπε...

Kακώ,κάκιστα (και ξεφτιλίζει τους Γνήσιους Ορθοδόξους,στους οποίους θέλει να
εντάσσεται) ο πατήρ Μάξιμος προφητεύει ότι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού
θα γίνει στις 8 Απριλίου 2018.
===================================
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :
http://www.ksipnistere.com/2018/03/12-2042.html

«Σαφέστατα ο Δανιήλ προφήτευσε ότι το τέλος του
κόσμου θα έλθει,το αργότερο,έως τις 12 Αυγούστου 2042»

3/31/2018 01:58:00 μ.μ.


Γράφει η Ερατώ Μπέλλου ....

Διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ στο 12ο και τελευταίο κεφάλαιο:
«11 καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τοῦ
δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα.
12 μακάριος ὁ ὑπομένων καὶ φθάσας εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας
τριάκοντα πέντε.13 καὶ σὺ δεῦρο καὶ ἀναπαύου· ἔτι γὰρ ἡμέραι καὶ
ὧραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας, καὶ ἀναστήσῃ εἰς τὸν κλῆρόν σου,
εἰς συντέλειαν ἡμερῶν».
Βάσει του ανωτέρω χωρίου του Δανιήλ,παίρνοντας γεγονός-αφετηρία το
«βδέλυγμα της ερημώσεως του Ναού του Σολομώντος» που έγινε την 30 Ιουλίου 586 π.Χ.,
με το αναδρομικό Ιουλιανό ημερολόγιο (proleptic Julian calendar),και θεωρώντας ότι μια «ημέρα» ίσον ακριβώς ένα Ιουλιανό έτος (365,25 ημερών ) εξάγεται το συμπέρασμα ότι στις 30 Ιουλίου 2040 με το Ιουλιανό ημερολόγιο [2040=(1290+1335) - 586 +1,βάζω στο τέλος+1,διότι δεν υπάρχει έτος 0] ή στις 12 Αυγούστου 2040 με το Γρηγοριανό ημερολόγιο θα συμβεί το αργότερο η «συντέλεια ημερών»,δηλαδή η συντέλεια,το τέλος του κόσμου,των ανθρώπων,κατά τον Δανιήλ.Aν υποθέσουμε ότι έχουμε 2 μεγάλα κλασματικά μέρη,δηλαδή 1290,999 και 1335,999,προσθέτω ακόμα 2 έτη,οπότε,το αργότερο-αργότερο στις 12 Αυγούστου 2042 η κατά Δανιήλ συντέλεια του κόσμου.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Η σοφία τού Λόγου προηγείται τής σοφίας τών αριθμών. Κατά τήν γνώμη μου, αποτελεί κατάχρηση τό να εξαντλεί κανείς τήν σοφία τού Λόγου στήν εύρεση τής σοφίας τών αριθμών, προκειμένου νά προσδιοριστεί μέ ακρίβεια ό,τι απέκρυψε η έλλογη τού Θεού Σοφία : " ... καί ο Λόγος σάρξ εγένετο καί εσκήνωσεν εν ημίν".