Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Άς μή κρυβόμαστε, μέχρις εδώ, φτάνει


Η κατάσταση έχει πλέον ξεκαθαρίσει. Τούς τά έχουμε δώσει όλα, αυτοί μάς έπνιξαν μέ τά Μνημόνια. Προηγουμένως, μάς πελέκησαν στήν Μικρασία, έπειτα μάς έβαλαν καί σφαχτήκαμε μεταξύ μας (παρένθεση, συμμετείχε καί ο δάκτυλος τής τότε άθεης κομμουνιστικής Ρωσίας), αργότερα ήρθε η Κύπρος μέ τήν πατριωτική, πλήν όμως διεθνιστική, επανάσταση τής 21ης Απριλίου 1967, τέλος δέ, έφθασε η απροσχημάτιστα συμβιβασμένη μέ τό δόλιο πνεύμα τής Νέας Εποχής ονομασθείσα Μεταπολίτευση. Ότι ήταν η μεταπολίτευση τής ολικής μας καταστροφής, αυτό δέν μάς τό είπαν. Προκύπτει όμως από αυτό που ζούμε σήμερα : Διά βίου Μνημόνια καί εσαεί γείτονες μέ τήν "νόβα ματσεντόνια" εντός ολίγου. Καί αυτά, παρότι τούς τά έχουμε δώσει όλα ! Ακόμη καί τά εσώρουχα ! Να σβήσουμε όμως από τόν χάρτη δέν γίνεται.

Ένας νέος πολιτικός που προέκυψε από τό πουθενά καί πρώην δημοσιογράφος, Θεοδωράκης τό όνομα, πέταξε πάλι τό γνωστό σύνθημα - μέρες όπου "ψήνεται" η οριστική ονομασία τού κρατιδίου τής FYROM - τής πολιτικής συναλληλίας μεταξύ Πολιτείας καί Εκκλησίας. Είπε : "Η εξωτερική πολιτική είναι αρμοδιότητα τής Κυβέρνησης καί όχι τής Εκκλησίας".

Τούτο, διότι η Ιεραρχία διά στόματος αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου είπε πως δέν πρόκειται νά δεχθεί επ' ουδενί τό όνομα "ματσεντόνια" γιά τήν ΠΓΔΜ.

Ποσώς ενδιαφέρει τούτο τούς πολιτικούς μας. Τό μόνο που τούς νοιάζει είναι η Βουλή τους καί ... η "βολή" τους, δηλαδή τό "βόλι" μας η ψήφος. Αλλά, άν υπήρχε σοβαρή Ιεραρχία τής περίφημης πλέον συναλληλίας, τού τύπου εσείς τά δικά σας κι εμείς τά δικά μας, όφειλε νά κάνει τό βήμα εκείνο, που χρόνια έπρεπε νά κάνει καί ποτέ δέν έκανε, μέ αποτέλεσμα τίς συνέπειες που προανέφερα. Τί έπρεπε καί τί πρέπει νά γίνει ;

Αφού η Εκκλησία δέν πρέπει νά ανακατεύεται στά θέματα τόσο τής εξωτερικής, όσο καί τής εσωτερικής πολιτικής, καθώς προστάζει η ψευδώς ονομαζόμενη συναλληλία, τότε, οφείλει νά ενημερώσει τούς πολιτικούς - της καί μας - άρχοντες, ότι προτιμά νά επαναφέρει τό εκκλησιαστικό της ημερολόγιο εκεί όπου βρισκόταν τό 1924 καί η συναλληλία τήν υποχρέωσε νά τό αλλάξει.
Θά τό τολμήσει ή θά βάλει τήν ουρά στά σκέλια, όπως μάς έχει συνηθίσει ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: