Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

«Παλαιοϊστορικοί» ( ! ) όπως λέμε «παλαιοημερολογίτες»


Αυτά δίνει μέ τό δεξί του χέρι ο π. Μεταλληνός καί άλλοι όμοιοι μέ αυτόν. Μέ τό αριστερό τά παίρνει πίσω. Όταν τόν ρώτησαν «καί γιατί δέν πηγαίνετε μέ τούς παλαιοημερολογίτες ;», έδωσε τήν απάντηση : «Μέ ποιούς νά πάω ; Άν πάω στόν ένα θά είμαι αφορισμένος από τόν άλλο. Καί άν πάω σέ έναν τρίτο, οι άλλοι δύο πάλι θά μέ έχουν αφορισμένο».

Αυτό είναι τό μεγάλο πρόβλημα τού π. Μεταλληνού. Ότι εκτελεί τίς εντολές τών Σιωνιστών μέ τήν καινοτομία, δέν τόν απασχολεί καθόλου. Ότι σέ λίγο θά συνεορτάζει μέ όλους όσους η νέα παγκόσμια θρησκεία (τής αγάπης) τού συστήσει (παρένθεση, αν φανεί ανυπάκουος θά κατηγορηθεί ως φανατικός καί ζηλωτής χωρίς επίγνωση) δέν τό προσέχει. Η συνείδησή του θά είναι αναπαυμένη, έστω καί άν εορτάζει ταυτόχρονα, μέ τό σιωνιστικό συνοθύλευμα, όλες τίς Δεσποτικές καί Θεομητορικές εορτές : Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ.

Αυτός καί οι πιστοί του θά πηγαίνουν σέ δικούς τους ναούς, όπου νεορθόδοξα (ανορθόδοξα) καί εκσυγχρονισμένα, δέν θά μνημονεύονται οι τής νέας παγκόσμιας θρησκείας, όπως, επίσης, δέν θά μνημονεύονται καί οι παραβάτες - παρότι φιλότιμοι - τών Ι. Κανόνων (σχισματοαιρετικοί) παλαιοημερολογίτες.
 Σωθείημεν !

Υστερόγραφο
Τίς ημέρες αυτές έχει ξεσπάσει θόρυβος μέ τά Σκόπια καί τήν «Νέα Μακεδονία» που έρχεται. Ό,τι έγινε μέ τον εκσυγχρονισμό τού ημερολογίου, θά γίνει καί μέ τόν εκσυγχρονισμό τής Ιστορίας. Η "νόβα ματσεντόνια" είναι εδώ καί άς φωνάζει τώρα, μαζί μέ άλλους επώνυμους καί ανώνυμους, η Ιεραρχία τής επίσημης Εκκλησίας. Όλοι αυτοί θά ονομασθούν «παλαιοϊστορικοί» σέ αντίθεση μέ τούς «νεοϊστορικούς».
Σωθείημεν ( ! ) δίς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: