Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Τά «ναζίδια» καί ο ραββίνος Μορντεχάι ΦριζήΣτό 5 : 56 ο ραββίνος Μορντεχάι Φριζή ακούγεται νά λέει :«εσείς (σ.σ. τού Ρουβίκωνα) τό παίζετε φίλοι τών Εβραίων. Ποιών Εβραίων ; Τών αφομοιωμένων (σ.σ. μέ ποιούς ;) Εβραίων. Ποιών Εβραίων ; Τών προδοτών (σ.σ. πώς ξεχωρίζουν ;) Εβραίων. Ποιών Εβραίων ; Τών προδοτών (τί επρόδωσαν ;) καί θυμάτων (σ.σ. ποιοί τούς θυματοποίησαν;) Εβραίων, στούς οποίους πουλάτε προστασία σάν "νταβατζήδες" (σ.σ. πού αποσκοπεί τό "νταβατζιλίκι" ;) κλπ.».

Σχόλιο
Ενδοεβραϊκή φαγωμάρα. Οι διεθνιστές προοδευτικοί Σιωνιστές τρώγονται μέ τούς διεθνιστές συντηρητικούς Σιωνιστές, ή, μέ άλλες λέξεις, οι εξ εθνών Εβραίοι εναντίον τών παραδοσιακών καί γνησίων. Άς κάνει, λοιπόν, τόν κόπο νά μάς εξηγήσει σέ τί διαφέρει ο παραδοσιακός Σιωνισμός από τον εσυγχρονιστικό ή προοδευτικό Σιωνισμό, ο γνήσιος Ιουδαϊσμός από τόν εξ εθνών Ιουδαϊσμό ή Εβραϊσμό.
Φυσικά, υπάρχει καί η άλλη όψη τού Σιωνισμού καί τών Σιωνιστών. Ο μέν ένας είναι ο αριστοκρατικός Σιωνισμός τών εκλεκτών (ελίτ), ο δέ άλλος είναι ο λαϊκός Σιωνισμός. Ο πρώτος ταυτίζεται μέ τό αδίστακτο Κεφάλαιο, ο δεύτερος μέ τό επίσης αδίστακτο κεφάλαιο, που ως πρόθεμα έχει τή λέξη "Λαϊκός". Αμφότερα, ιδεολογήματα τής υποκρισίας, τής απάτης, τής ψευτιάς, τής κλοπής καί τής εγκληματικής ιδιοτέλειας. Δύο όψεις ενός καί τού αυτού κάλπικου νομίσματος

«Free World» σημαίνει νά τελείς γενικότερα υπό εβραϊκή κατοχή, ειδικότερα δέ, υπό σιωνιστικό - αγγλοαμερικανικό έλεγχο. Αυτή είναι η δημοκρατία καί η ελευθερία τους.
Όποιος τολμά, άς μή κάθεται φρόνιμα. Οι ρωμαϊκές λεγεώνες τού Τίτο, θά κατασκάψουν τή χώρα του. Καθόλου απίθανο νά τό δούμε νά γίνεται πάλι, εκεί όπου γιά πρώτη φορά έγινε : το 77 μΧ.

Ο Χίτλερ με τήν Αρεία φυλή, ήταν η νέα έκδοση τού Μωσαϊκού νόμου καί τού νέου περιούσιου λαού. Από τήν άλλη, όμως, ήταν ο Μάρξ μέ τούς μπολσεβίκους. Ένας νέος μεσσίας αλά Χίτλερ καί μιά νέα εκδοχή τού Μωσαϊκού νόμου, κατά πλαστογραφία καί μίμηση τού έσχατου τών προφητών, τού Ιησού από Ναζαρέτ, κατά τούς παραδοσιακούς, συντηρητικούς καί γνήσιους συνεχιστές τού αρχέγονου ιουδαϊσμού. Εδώ, βάζουμε μέσα καί κάποιους ψευτοχριστιανούς.
Εκόντες άκοντες πάμε νά ζήσουμε ξανά τίς ωδίνες τού Χιλιασμού. Μπολσεβικισμός καί Ναζισμός, αμφότερα γεννήματα του αυτοκρατορικού, πλέον, Σιωνισμού, είναι άγνωστο πώς θά συμπέσουν, πώς θά συμφωνήσουν.

Πιθανό αποτελέσμα, κρουνοί αίματος, καί συμπέρασμα, "τί είχες Γιάννη, τί είχα πάντα". Όταν δέν μαθαίνεις τά λάθη σου από τήν Ιστορία, αυτή επαναλαμβάνεται ως τραγωδία, χειρότερη από τήν προηγούμενη.
Συνεχίζουμε ... .

«6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 8 καίπερ ὢν υἱός, ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν, 9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου» (Εβ. ε΄)

«ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν», κι εμείς, δυό χιλιάδες χρόνια μετά Χριστόν, φέροντας τυπικά τό όνομα τού "χριστιανού", θέλουμε τώρα - κατόπιν παραγγελίας άλλων - νά διδασκόμαστε «ουδετερόθρησκα» τήν θρησκειολογία, μέσω διαχριστιανικών, διαθρησκειακών, διαθεολογικών, διαπολιτισμικών καί πολλών άλλων "διά -" διαλόγων. Οφείλουμε νά σεβόμαστε τούς θεούς τών εθνών, όχι νά λέμε ότι είναι δαιμόνια.

Πρέπει, λοιπόν, κι εμείς νά πάθουμε, γιά νά μάθουμε τήν υπακοή καί ουδείς ποτέ τολμά νά πεί ή νά γράψει, ότι εφόσον εξακολουθούμε αυτό τό "βιολί" : νά πάθουμε γιά νά μάθουμε, τά ίδια καί χειρότερα θά συμβαίνουν.

Άν μάς έλεγαν, όμως, νά μάθουμε γιά νά μήν πάθουμε, αφού πρότυπο είναι ο παθών υπέρ ημών ενανθρωπήσας (μέρες που είναι) Θεός καί άνθρωπος, τά πράγματα θά ήταν εντελώς διαφορετικά. Όχι σάν αυτά των Σιωνιστών καί τών κατ΄ όνομα πάσης φύσεως "χριστιανών", οι οποίοι συστηματικά μάς αποξενώνουν (σημ. ουδετεροθρησκευτικά) από τήν εν Χριστώ μαθητεία. Τό δέ χείριστο, φθείρουν καί διαστρέφουν τήν μαθησιακή προαίρεση τών ανθρώπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: