Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Τά «ναζίδια» καί ο ραββίνος Μορντεχάι ΦριζήΣτό 5 : 56 ο ραββίνος Μορντεχάι Φριζή ακούγεται νά λέει :«εσείς (σ.σ. τού Ρουβίκωνα) τό παίζετε φίλοι τών Εβραίων. Ποιών Εβραίων ; Τών αφομοιωμένων (σ.σ. μέ ποιούς ;) Εβραίων. Ποιών Εβραίων ; Τών προδοτών (σ.σ. πώς ξεχωρίζουν ;) Εβραίων. Ποιών Εβραίων ; Τών προδοτών (τί επρόδωσαν ;) καί θυμάτων (σ.σ. ποιοί τούς θυματοποίησαν;) Εβραίων, στούς οποίους πουλάτε προστασία σάν "νταβατζήδες" (σ.σ. πού αποσκοπεί τό "νταβατζιλίκι" ;) κλπ.».

Σχόλιο
Ενδοεβραϊκή φαγωμάρα. Οι διεθνιστές προοδευτικοί Σιωνιστές τρώγονται μέ τούς διεθνιστές συντηρητικούς Σιωνιστές, ή, μέ άλλες λέξεις, οι εξ εθνών Εβραίοι εναντίον τών παραδοσιακών καί γνησίων. Άς κάνει, λοιπόν, τόν κόπο νά μάς εξηγήσει σέ τί διαφέρει ο παραδοσιακός Σιωνισμός από τον εσυγχρονιστικό ή προοδευτικό Σιωνισμό, ο γνήσιος Ιουδαϊσμός από τόν εξ εθνών Ιουδαϊσμό ή Εβραϊσμό.
Φυσικά, υπάρχει καί η άλλη όψη τού Σιωνισμού καί τών Σιωνιστών. Ο μέν ένας είναι ο αριστοκρατικός Σιωνισμός τών εκλεκτών (ελίτ), ο δέ άλλος είναι ο λαϊκός Σιωνισμός. Ο πρώτος ταυτίζεται μέ τό αδίστακτο Κεφάλαιο, ο δεύτερος μέ τό επίσης αδίστακτο κεφάλαιο, που ως πρόθεμα έχει τή λέξη "Λαϊκός". Αμφότερα, ιδεολογήματα τής υποκρισίας, τής απάτης, τής ψευτιάς, τής κλοπής καί τής εγκληματικής ιδιοτέλειας. Δύο όψεις ενός καί τού αυτού κάλπικου νομίσματος

«Free World» σημαίνει νά τελείς γενικότερα υπό εβραϊκή κατοχή, ειδικότερα δέ, υπό σιωνιστικό - αγγλοαμερικανικό έλεγχο. Αυτή είναι η δημοκρατία καί η ελευθερία τους.
Όποιος τολμά, άς μή κάθεται φρόνιμα. Οι ρωμαϊκές λεγεώνες τού Τίτο, θά κατασκάψουν τή χώρα του. Καθόλου απίθανο νά τό δούμε νά γίνεται πάλι, εκεί όπου γιά πρώτη φορά έγινε : το 77 μΧ.

Ο Χίτλερ με τήν Αρεία φυλή, ήταν η νέα έκδοση τού Μωσαϊκού νόμου καί τού νέου περιούσιου λαού. Από τήν άλλη, όμως, ήταν ο Μάρξ μέ τούς μπολσεβίκους. Ένας νέος μεσσίας αλά Χίτλερ καί μιά νέα εκδοχή τού Μωσαϊκού νόμου, κατά πλαστογραφία καί μίμηση τού έσχατου τών προφητών, τού Ιησού από Ναζαρέτ, κατά τούς παραδοσιακούς, συντηρητικούς καί γνήσιους συνεχιστές τού αρχέγονου ιουδαϊσμού. Εδώ, βάζουμε μέσα καί κάποιους ψευτοχριστιανούς.
Εκόντες άκοντες πάμε νά ζήσουμε ξανά τίς ωδίνες τού Χιλιασμού. Μπολσεβικισμός καί Ναζισμός, αμφότερα γεννήματα του αυτοκρατορικού, πλέον, Σιωνισμού, είναι άγνωστο πώς θά συμπέσουν, πώς θά συμφωνήσουν.

Πιθανό αποτελέσμα, κρουνοί αίματος, καί συμπέρασμα, "τί είχες Γιάννη, τί είχα πάντα". Όταν δέν μαθαίνεις τά λάθη σου από τήν Ιστορία, αυτή επαναλαμβάνεται ως τραγωδία, χειρότερη από τήν προηγούμενη.
Συνεχίζουμε ... .

«6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 8 καίπερ ὢν υἱός, ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν, 9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου» (Εβ. ε΄)

«ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν», κι εμείς, δυό χιλιάδες χρόνια μετά Χριστόν, φέροντας τυπικά τό όνομα τού "χριστιανού", θέλουμε τώρα - κατόπιν παραγγελίας άλλων - νά διδασκόμαστε «ουδετερόθρησκα» τήν θρησκειολογία, μέσω διαχριστιανικών, διαθρησκειακών, διαθεολογικών, διαπολιτισμικών καί πολλών άλλων "διά -" διαλόγων. Οφείλουμε νά σεβόμαστε τούς θεούς τών εθνών, όχι νά λέμε ότι είναι δαιμόνια.

Πρέπει, λοιπόν, κι εμείς νά πάθουμε, γιά νά μάθουμε τήν υπακοή καί ουδείς ποτέ τολμά νά πεί ή νά γράψει, ότι εφόσον εξακολουθούμε αυτό τό "βιολί" : νά πάθουμε γιά νά μάθουμε, τά ίδια καί χειρότερα θά συμβαίνουν.

Άν μάς έλεγαν, όμως, νά μάθουμε γιά νά μήν πάθουμε, αφού πρότυπο είναι ο παθών υπέρ ημών ενανθρωπήσας (μέρες που είναι) Θεός καί άνθρωπος, τά πράγματα θά ήταν εντελώς διαφορετικά. Όχι σάν αυτά των Σιωνιστών καί τών κατ΄ όνομα πάσης φύσεως "χριστιανών", οι οποίοι συστηματικά μάς αποξενώνουν (σημ. ουδετεροθρησκευτικά) από τήν εν Χριστώ μαθητεία. Τό δέ χείριστο, φθείρουν καί διαστρέφουν τήν μαθησιακή προαίρεση τών ανθρώπων.

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

"ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας".


Η ευχή διαδικτυακού σχολιαστή γιά τά αναμενόμενα Χριστούγεννα έτους 2017 είναι :

"ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας"

 Γ´\ΕΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας 2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ῾Ιεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας, 9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ".

Τά αγάλματα κάποτε ζωντάνεψαν.
"... ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας"

Καρπός άξιος μετανοίας δέν είναι τά καλά έργα. Είναι η βοήθεια που δίδεται σέ ανθρώπους μέ μαθησιακή τήν προαίρεση. Πού επιθυμούν καί ενδιαφέρονται νά μάθουν τί ακριβώς πιστεύουν καί αυτό ακριβώς τό έργο επιτέλεσαν οι άγιοι τής καθ' ημάς Αγίας Εκκλησίας.
Φυσικά, δέν αναφέρομαι στήν εκσυγχρονισμένη (νεορθόδοξη) αδελφή εκκλησία μέ τίς άλλες, ιστορικές κι αυτές, εκκλησίες.

Οι εξουσιάζοντες τών εθνών Σιωνιστές, οφείλουν νά μάθουν τό μάταιο τού μεταξύ των αδυσώπητου καί αιωνίζοντος μίσους. Τό νά εξαγοράζουν οι συντηρητικοί Σιωνιστές επαναστάτες τύπου ISIS καί οι προοδευτικοί επαναστάτες, μέ πανεπιστημιακές περγαμηνές καί τίτλους διδακτορικών διατριβών, δέν οδηγεί πουθενά. Αλληλοσφαγή γίνεται καί όλοι καταλαβαίνουν τούς λόγους : Σε καταστρέφω καί ύστερα σού δείνω δάνεια - καί τεχνολογία - γιά νά επανορθώσεις τίς καταστροφές που έπαθες. Ή μάλλον σού προκάλεσα.

Έτσι, ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται, τό αίμα εξακολουθεί νά ρέει, η αμαρτία - αστοχία πλέον - ποτέ δέν αναιρείται. Επειδή πρόκειται περί βλασφημίας κατά τού Πνεύματος Αγίου. Ο εν αυτοίς σιωνιστικός οίκος είναι σαθρός, δομημένος στήν άμμο. "ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας".

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

3. Νέοι άγιοι, νέοι προφήτες, τό θλιβερό κατάντημα νέων καί παλαιών πιστών


Αντί προλόγου
 Συμπληρώθηκαν αυτά που έλειπαν

Η συζήτηση που θά διαβάσετε έγινε σέ ιστοσελίδα τού κοινωνικού δικτύου φέησμπουκ (f/b). Οι συνομιλήτριες μέ τόν γράφοντα, θεώρησαν καλό, στό τέλος, νά τόν αποκλείσουν, μέ τήν ελπίδα νά εξαφανιστούν όλα αυτά που γράφτηκαν. Όμως, αυτό δέν έγινε καί τά γραπτά έμειναν (scripta manent) . Ο λόγος τής δημοσιοποίησς, η θλιβερή κατάπτωση, σέ βαθμό παραχάραξης, τής Ορθοδόξου πίστεως καί φρονήματος. Συνοδευτικό ήταν καί ένα βίντεο, αλλά ο γράφων δέν έχει πρόσβαση, ώστε νά σάς το δείξει ( * )

«1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ' αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι' ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ( ... ) 7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·»

Οι "δευτεροπαρουσιολόγοι" κατέθεσαν τά όπλα καί αδημόνως περιμένουν τήν έλευση τού « Will I Am ». Παραιτήθηκαν καί «ὁ κατέχων ἄρτι» υπερέβη τό «ἐκ μέσου», τό κατέλαβε, τό κατέβαλε καί έγινε τό όλον. «ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου». Η δημοκρατία δέν έχει αδιέξοδα

- Kyprianos Christodoulides Κάτι καλύτερο δέν είχαν νά μάς πούν οι γεροντάδες (Μάξιμος Β, καί Νεκτάριος Μ. κ.α.), από τό will-i-am ; Μάλιστα, είναι καί λάθος . Σωστό θά ήταν τό i will be ή τό well, i am.
 - Pasxalina Gazi Εγω θα ειμαι, όπως καi ο Κυριος ειπε..εγω ειμι το φως...εγω ειμι η αληθεια..εγω ειμι η οδος...και αλλα σφετεριζεται το εγω θα ειμαι. WILL - I - AM = 666 = Αντίχριστος (σ.σ στό όνομα William κολλήστε τό «Ο Ε΄, δηλαδή ο πέμπτος, κατά π. Μάξιμο Βαρβαρή)
 - Kyprianos Christodoulides Ο Κύριος δέν είπε "θά είμαι" καί στά Αγγλικά "i will be". Στόν ερωτηματικό τύπο, τούτο γράφεται " am i ? ". Τό "will-i-am" δείχνει στοιχειώδη ανεπάρκεια τής αγγλικής γλώσσας καί θά μάς περιγελούν ... ακόμη καί οι κότες. Μήν δίνουμε λοιπόν αφορμές.
- Μαρια ιλουζιον , Kyprianos Christodoulides, δηλ το εγώ θα είμαι είναι απαρατήρητο? Πλάκα μας κάνεις
 - Kyprianos Christodoulides Φρόντισε τήν πλάκα τής αγραμματοσύνης σου. Το "εγώ θά είμαι" γράφεται "i will be" καί όχι " will i am".
 - Pasxalina Gazi Το όνομα "WILLIAM" είναι ακριβές ταυτόσημο με το "Θα Είμαι Εγώ", ή "Θέλω Εγώ Είμαι", ή "είμαι ό,τι θέλω", δηλαδή "Θέλω Εγώ,(ο εαυτός μου) να Είμαι (θεός)".
 - Kyprianos Christodoulides Άμα τα τραβάς όλα από τά μαλλιά, μπορείς νά λές τή λάσπη λαπά. Αν τή φάς, εξαρτάται από εσένα
- Pasxalina Gazi Το όνομα "WILLIAM" χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο "WILL", στο "I" και στο "AM". (WILL-I-AM). Το "WILL" σημαίνει "θα" ή και "θέλω", το I AM σημαίνει “είμαι” «Ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε». (Ιω. ε΄, 43)
 - Pasxalina Gazi Το "ἐγώ εἰμι" και η σχέση του με το όνομα του αντίΧριστου...Δείτε περισσότερα … (σ.σ. εντελώς άσχετη παραπομπή στήν Καινή Διαθήκη)
 - Kyprianos Christodoulides Δεν θά σάς μάθω εγώ Αγγλικά. Διαβάστε καί καταλάβετε άλλο θέληση, έτερο τό ρήμα θέλω :  http://www.wordreference.com/engr/will  Αγγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com
 - Pasxalina Gazi Το "Εγώ Είμαι" ("ἐγώ εἰμι") χρησιμοποιείται συνεχώς από τον Θεό και στις δύο Διαθήκες, για να δηλώσει την ανυπέρβλητη οντότητά Του. Διαφορετικοί Απόστολοι και Προφήτες γέμισαν στην κυριολεξία με την φράση σύμβολο της θεϊκής ιδιότητος και εξουσίας την ...Δείτε περισσότερα (σ.σ. άσχετη αγιογραφική παραπομπή) .
 - Kyprianos Christodoulides  Άϊντε ύστερα, μέ τέτοιους γεροντάδες νά δούμε προκοπή
 - Μαρια ιλουζιον Ωραία ας πούμε λέει «θα είμαι» σκέτο και αυτό απαρατήρητο?
 - Pasxalina Gazi ου με πείσεις καν με πείσης, καληνυχτα. οκ...θα το δουμε συντομα....
 - Μαρια ιλουζιον Δεν πρόκειται να μας πείσει γιατί δεν είναι μόνο το όνομα που αποδεικνύει αυτό αλλά χίλια αλλά πραγματα. αλλά δεν πειράζει κατά τα λεγομενα του και το θα είμαι είναι απαρατήρητο τσάμπα χαλάμε το σάλιο μας καλή νύχτες
 - Kyprianos Christodoulides Τό "will i" μπορεί νά λεχθεί σέ προφορικό λόγο, ανάλογα μέ τά συμφραζόμενα που ακολουθούν, όχι όμως στό γραπτό λόγο. Διότι πρέπει νά αιτιολογείται τό will i σέ τί : will i ... what ? Δηλαδή, τί θά ( ήθελες, έκανες, έφτιαχνες κλπ.). Έτσι ξεκάρφωτο δέν στέκει μέ τίποτα. Είναι άλλωστε ερωτηματικός τύπος τό will i. Φαίνεται, δέν ακούσατε ποτέ τό γνωστό τραγούδι - μεγάλη επιτυχία τού 60 - "que sera sera". Ακούστε το γιά νά μάθετε πώς χρησιμοποιείται το "will i (be)" = τί θά ήθελα νά κλπ. Κακό πράγμα η εμμονή στήν αγραμματοσύνη. Φανερώνει μή επιδεκτικό μαθήσεως άνθρωπο. Κρίμα.
 - Μαρια ιλουζιον Εσύ που είσαι πιο έξυπνος πες μας βάση με την δικια σου λογική τι συμβολίζει "ΘΑ ΕΊΜΑΙ?
 - Kyprianos Christodoulides Δέν συμβολίζει απολύτως τίποτα τό will i. Δέν γράφεται ποτέ έτσι λειψό. Πόσο μάλλον νά έχει δίπλα του τό am. Οι εικαζόμενοι πετσοκομμένοι συνειρμοί, καί όχι συμβολισμοί, μόνο προϊόν νοσηρής φαντασίας είναι.
 - Μαρια ιλουζιον Οκ . Δές εδώ : Google Translate (σ.σ. αυτόματη μετάφραση) will I am = θά είμαι
 - Kyprianos Christodoulides Εφόσον προτιμάτε τήν μετάφραση Google από αυτή που σάς έδωσα, δικαίωμά σας καί αφήστε με ήσυχο. Δέν έχετε στόχο η πρόθεση νά μάθετε κάτι διαφορετικό τού μεταφραστικού τυφλοσούρτη Google. Φυσικά, δέν είναι καί επιδίωξη τής Νέας Εποχής - φεύ, τήν πολεμάτε - αφού σάς θέλει ντουβάρια.
 - Μαρια ιλουζιον Εσύ αυτό που πόσταρες ήταν αρχαιολογικό εγχειρίδιο θες να πεις? Δεν είναι μέσα από νετ? Τέλος πάντων πάλι καλά που υπάρχει και το Google που το εμπιστεύεται σχεδόν όλος ο πλανήτης εσύ παίζει να είσαι και ο μοναδικός που είσαι αντίθετος με την μετάφραση της Google
 - Kyprianos Christodoulides Δέν ξέρεις τί σού γίνεται, δέν ξέρεις τί γράφεις
 - Vasilis Saroglou οτι τιποτα δεν παει καλα στον κοσμο δεκτον,οτι καποια στιγμη θα ερθει συμφωνα με τις γραφες καποιος που θα κυβερνησει ολο τον κοσμο και τα λοιπα και τα λοιπα οκ μεχρι εδω..αλλα ρε παιδια δεν ξερω δεν μου φενεται οτι θα ειναι αυτος ο αντιχριστος.μηπως … θά πουλάει βιβλία ;
 - Κατερινα Μποτσαρη Βρε παιδιά,οι γραφές λένε,ότι τον αντίχριστο θα μας τον φανερώσουν ποίος είναι οι προφήτες Ηλίας και Ενώχ..είναι ο π.Μάξιμος ένας εκ των προφητών;
 - Vasilis Saroglou, Κατερινα Μποτσαρη, και εγω εχω επισης την ιδια απορια. πολλα πραγματα δεν κολανε
- Κατερινα Μποτσαρη Δεν έχω απορία..δεν νομίζω ,ότι οι προφήτες θα πουλούν βιβλία
 - Kyprianos Christodoulides Άν οι προσδοκίες τους ματαιωθούν κι ένας Άγγλος τούς πεί : You see, nothing happend ? (Βλέπεις, δέν έγινε τίποτα ; ). Η απάντηση που θά τού δώσουν - μέσω τυφλοσούρτη Google - θά είναι : Yes I look !!!
 - Μαρια ιλουζιον, Kyprianos Christodoulides, εμένα μια χαρά λειτουργεί το Google μου μάλλον εσύ παραληρείς.
 - Kyprianos Christodoulides Yes, i look...
 - Sarikas Dimitris τι σημαινει προφητης κατα την ελληνικη? αυτος που προ φυτευει...τον σπορο στην γη για να τον μαζεψει αργοτερα....ο νοων νοειτω.
 - Κατερινα Μποτσαρη Προφήτης με η και όχι με υ...
- Kyprianos Christodoulides πρό + φημί
 - Κατερινα Μποτσαρη όχι προλέγω ,αλλά λέω αντί του Θεού
- Kyprianos Christodoulides ‘Οχι, αυτό είναι λάθος, «λέγω ελέω Θεού».
 - Sarikas Dimitris ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΕΥΩ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ
 - Kyprianos Christodoulides Απορία : Τό Γουίλιαμ ή τό Ουίλιαμ βγάζει άθροισμα 666 ; Πώς κολλάει στό όνομα Ουίλιαμ ή Γουίλιαμ ή Ουίλλιαμ ή Ουίλιαμ τό “ο πέμπτος” ή «ο ε΄» ;
 - Μαρια ιλουζιον Εγώ πάλι θεωρώ μεγαλύτερο κατάντημα να βγαίνει κάποιος πιο πάνω από τον πατέρα Μαξίμο που έχει τρομερές γνώσεις και εσείς δεν ξέρετε καλά καλά τι σημαίνει το πάτερ ημών ντροπή απλά να πολεμάτε αυτόν τον απεσταλμένο του Θεού. Κανείς μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να αποδείξει τα αντίθετα ούτε και εσύ. πετάς ασυναρτησίες που ούτε εσύ ξέρεις καν τι πετάς μόνο και μόνο να δει ο κόσμος ο αγράμματος και να πει ούαου έχει δίκιο! Τώρα ανοίξτε κάνενα βιβλίο του παισιου και περιμένετε την αναλαμπή από τον παπα τον ποντιφικα.
 - Kyprianos Christodoulides Ποιός μίλησε γιά Παΐσιο, ποιός μίλησε γιά αναλαμπή, ποιός γιά Πάπα ; Μέ λεξαριθμηκές παραετυμολογίες σάς αποβλάκωσαν κι εσείς πάτε νά αποβλακώσετε άλλους. Τουλάχιστον, άν αυτές οι σαχλαμάρες που γράφετε ήταν συντακτικά σωστές στή γλώσσα που γράφονται, κάτι θά μπορούσε νά πεί κανείς. Ούτε όμως αυτά που γράφετε στέκουν στά αγγλικά καί δέν στέκουν ούτε στά ελληνικά . Κι ερχόσαστε από πάνω νά μου λέτε «ού μέ πείσεις κάν μέ πείσεις» ! Θαυμάζω τήν αποδιοργανωμένη σας προαίρεση. Έχετε πεισθεί εσείς σέ ένα, από κάθε άποψη λάθος (συντακτικό καί φραστικό) καί αντιδράτε, όταν ο άλλος σάς δείχνει τό λάθος σας. Μά τή αλήθεια, δέν τρώγεστε μέ τίποτα.
 - Μαρια ιλουζιον Από το να κατηγορείς μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο αν και μέχρι στιγμής δεν μπόρεσες να το κάνεις βγάζοντας λάθος μέχρι και την μετάφραση της Google και όλα τα βιβλία των αγγλικών ξέρω γω. Νταξ τραγικό το μίσος που έχετε για τον πατέρα Μαξίμο. Δεν σας αρέσουν οι αλήθειες αλλά μόνο τα ψέμματα.
 - Kyprianos Christodoulides Μίσος γιά τή βλακεία, ναί, έχω. Γιά τούς βλάκες όχι. Μόνο τούς λυπάμαι, όπως εσένα. Πού μπερδεύεις τόν αυτόματο μεταφραστή (τυφλοσούρτη) Google μέ ένα παγκόσμιου κύρους αγγλοελληνικό λεξικό. Βάλε αυτά που γράφω στόν αυτόματο μεταφραστή σου καί άν βγάλεις νόημα, εσύ καί άλλοι, νά μού τό σφυρίξεις. Βάλατε τή λεξούλα "will i am" στόν τυφλοσούρτη, σάς έδωσε τήν κατά λέξη απάντηση - αλλιώς δέν θά μπορούσε - "θά είμαι", καί βγάλατε τό συμπέρασμα «Γουίλιαμ ή Ουίλλιαμ = 666 = αντίχριστος» ! Αλλά πώς ; Μέ τό Γουίλιαμ, Γουίλλιαμ, Ουίλλιαμ ή Ουίλιαμ ; Κάνετε κτήμα σας τή βλακεία ή δέν τήν κάνετε ; Κάνετε όμως καί τόν κόπο νά ρωτήσετε έναν γνώστη ή καθηγητή τής αγγλικής γλώσσας, άν μπορεί κανείς νά γράψει, έτσι σκέτο, τό will i am, καί ελάτε μετά νά κουβεντιάσουμε κάτι άλλο : όλες τίς πιθανές μεταφραστικές φιλολογικές εκδοχές τού " I am (the) will", ως αναφορά στό όνομα William, γιά νά τελειώνουμε μέ τη βλακεία καί τήν αγραμματοσύνη της.
Καί τελευταίο. Γιατί δέν ψάχνετε τό γενεαλογικό δέντρο τού Ουίλλιαμ. Κάποιοι έχουν προσδιορίσει από πού θά κρατά η σκούφια (εκ τής φυλής Δάν) τού αντίχριστου. Σάς ενδιαφέρει αυτό ή όχι ; Άν όχι γιατί;
https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_MEtHaFFFTGlEbkU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_R211SWUzbm85S2M

- Μαρια ιλουζιον Χάιντε καλά... Τελικά τι σημάνει το όνομα William? Γιατί δεν απαντάς στην ερώτηση? δεν σε συμφέρει μάλλον
 - Kyprianos Christodoulides Τί ρωτάς "ιλούζιον" ; Εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους, επειδή ο Μάξιμος Βαρβαρής αποδεικνύεται ο καλύτερος ερμηνευτής από συντάξεως τής Αποκάλυψης Ιωάννου.
 - Μαρια ιλουζιον Αυτό που στο τέλος που δεν έχετε κάτι να πείτε πολύ μου αρέσει
 - Kyprianos Christodoulides Ωραία ! Εσένα σέ συμφέρει νά απαντάς μέ φατσούλες τής βλακείας που σέ δέρνει. Τόσα σού έγραψα, "δέν απαντάς γιατί δέν σέ συμφέρει", μού λές. Βάλε καί μιά φατσούλα γιά πάρτι μου. Εγώ δέν κατέχω. Από ποιά φυλή (τού Ιακώβ) είναι ο Ουίλλιαμ ; Είναι καρπός πορνείας ; Ήταν (νομιζόμενη ως) παρθένος η μάνα του ;
 - Μαρια ιλουζιον Εγώ αυτήν την ερώτηση στην έχω κάνει από εχθές και δεν απάντησες... Και μου πετάς άλλες ερωτήσεις από πάνω
 - Kyprianos Christodoulides «Τελικά τί σημαίνει τό όνομα Ουίλιαμ» είναι η ερώτηση ; Αν είναι αυτή, τότε, στά ελληνικά καί όχι στά αγγλικά, σημαίνει γιά μένα "Ευθύμιος". Όλη αυτή η φλυαρία μού προξενεί γέλιο.
 - Μαρια ιλουζιον Βρε ας τα αυτά..... Δύσκολο είναι να πεις τι σημαίνει και αν αυτό που σημαίνει είναι κάτι απαρατήρητο?
 - Kyprianos Christodoulides Τόση στραβωμάρα έχεις ; Δέν είδες πόσες εκδοχές έχει η λέξη will στό αγγλοελληνικό λεξικό - καί όχι τυφλοσούρτη - πού έδωσα ; Τί ρωτάς ; Γιά νά επιβεβαιώσεις ότι δέν διαβάζεις αυτά πού βλέπεις ;  http://www.wordreference.com/engr/will  . Βγάλε τήν τσίμπλα από τά μάτια σου καί ξαναδιάβασε τό λεξικό Word Reference τής Αγγλοελληνικής γιά τή λέξη will
( http://www.wordreference.com/engr/ )
 - Μαρια ιλουζιον Τελικά τι σημάινει από εσένα θέλω να το ακούσω
 - Kyprianos Christodoulides Άν ήμουν Άγγλος θά ήξερα τί νά σού απαντήσω. Δέν είμαι, αλλά ως Έλληνας, με ρίζα από τήν Κύπρο, γενικότερα δε, μέ τά δεινά που μάς έχει προκαλέσει αυτή η ράτσα, θά σού έλεγα : will = determination to death
 - Μαρια ιλουζιον Εντάξει μου φτάνει που δεν ξέρεις ευχαριστώ για την συζήτηση
 - Kyprianos Christodoulides Σέ δικαιολογώ, εκτός από ελληνικά δέν ξέρεις ούτε αγγλικά. Ο τυφλοσούρτης κάνει κακό . Θλιβερό κατάντημα ! Νά βλέπει κανείς σέ βίντεο στό f/b ζωάκια μέ νοημοσύνη καί ανθρώπους δίχως ίχνος νοητικών ικανοτήτων
 - Μαρια ιλουζιον Εντάξει μου φτάνει 
- Kyprianos Christodoulides Ρώτησε τόν απεσταλμένο σου τού θεού (σας) νά σού πεί από ποιά φυλή τού Ιακώβ κρατάει ο αναμενόμενος αντί Χριστός σας. Άν δέν είναι από τή φυλή τού Δαν καί άν δέν γεννήθηκε από σχέση πορνική τήν έχετε βαμμένη. Ψευδοπροφήτης είναι ο Μάξιμος καί σέ ψευδοπροφήτη έχεις πέσει θύμα. Αυτά γράφουν (Μηναίο Φεβρουαρίου) τά βιβλία τής Εκκλησίας.

Τίς απερίτμητες κόκκινες καρδούλες / φατσούλες που βάζεις στά γραπτά μου, κράτησέ της γιά πάρτι σου καί γιά τόν απεσταλμένο τού θεού (σας) Μάξιμο. Σ' αυτόν νά τίς δώσεις
 - Μαρια ιλουζιον Όχι εσύ ρώτα τον παπα της Ρώμης θα σου πει καλύτερα
 - Kyprianos Christodoulides Ανεπίδεκτο μάθησης ζωάκι, βιβλία τής Εκκλησίας έχω διαβάσει, στραβό είσαι, δέν τά είδες ;
 - Μαρια ιλουζιον Άμα έχεις, διάβασε να δεις τι θα πάθουν αυτοί που ακόλουθουν αιρετικούς παπάδες
 - Kyprianos Christodoulides Θέλεις νά πείς, κάποιους σάν τόν "ιερέα" (σημ. δέν ξέρω τί παίζει) τής αισχύνης Μάξιμο. Εντάξει, συμφωνώ.
Τί έπαθες ; Σού τέλειωσαν οι κόκκινες καρδούλες ;
 - Μαρια ιλουζιον Ούτε ξέρεις αν είναι ιερέας η όχι. τραγικό άστο μην συγκρίνεις καλύτερα πήγαινε τώρα να πάρεις την ευλογία από τους Φαρισαίους και τους μασόνους και άσε τον π Μάξιμο
 - Kyprianos Christodoulides Είσαι κι εσύ κι ο Μάξιμος σάν τούς αντικολλυβάδες. Δέν είχαν κάποια άλλη κατηγορία να τούς προσάψουν καί τούς κατηγορούσαν (τούς άγιους Κολλυβάδες) ότι ήταν Μασόνοι ! Άιντε στά τσακίδια πεμπτοφαλαγγίτες. Βάλε καί καμιά κόκκινη καρδούλα ! Τί κάθομαι καί ξενυχτάω ; Έλα μπράβο
 - Μαρία ιλουζιον Καλή μετάνοια και καλή από τείχηση εύχομαι 
- Kyprianos Christodoulidesκ "-τείχιση" καί όχι "-τείχηση". Νόμιζα πώς δέν ξέρεις μόνο να διαβάζεις. Τώρα βλέπω ούτε στήν ορθογραφία τά καταφέρεις. Όσο γιά τά θρησκευτικά, ούτε στό νυχάκι τού ευνούχου τής Κανδάκης δέν μπορείς νά συγκριθείς, εσύ καί ο απεσταλμένος τού θεού σας Μάξιμος

 ( * ) Τελικά τό βίντεο ευρέθη. Παιδιόθεν μέ προστάτευαν η αγία Ιουστίνα καί η αγία Αικατερίνα.

2. Νέοι άγιοι, νέοι προφήτες, τό θλιβερό κατάντημα νέων καί παλαιών πιστών


1. Νέοι άγιοι, νέοι προφήτες, τό θλιβερό κατάντημα νέων καί παλαιών πιστών


Αντί προλόγου
Η συζήτηση που θά διαβάσετε έγινε σέ ιστοσελίδα τού κοινωνικού δικτύου φέησμπουκ (f/b). Οι συνομιλήτριες μέ τόν γράφοντα θεώρησαν καλό, στό τέλος, νά τόν αποκλείσουν, μέ τήν ελπίδα νά εξαφανιστούν όλα αυτά που γράφτηκαν. Όμως, αυτό δέν έγινε καί τά γραπτά έμειναν (scripta manent) . Ο λόγος τής δημοσιοποίησς, η θλιβερή κατάπτωση, σέ βαθμό παραχάραξης, τής Ορθοδόξου πίστεως καί φρονήματος. Συνοδευτικό ήταν καί ένα βίντεο, αλλά ο γράφων δέν έχει πρόσβαση, ώστε νά σάς το δείξει. (*)

Νέοι άγιοι, νέοι προφήτες, τό θλιβερό κατάντημα νέων καί παλαιών πιστών

- Kyprianos Christodoulides Κάτι καλύτερο δέν είχαν νά μάς πούν οι γεροντάδες (Μάξιμος Β, καί Νεκτάριος Μ κ.α.), από τό will-i-am ; Μάλιστα, είναι καί λάθος . Σωστό θά ήταν τό i will be ή τό well, i am.

- Pasxalina Gazi Εγω θα ειμαι, όπως καi ο Κυριος ειπε..εγω ειμι το φως...εγω ειμι η αληθεια..εγω ειμι η οδος...και αλλα σφετεριζεται το εγω θα ειμαι. WILL - I - AM = 666 = Αντίχριστος (στό όνομα William κολλήστε τό «Ο Ε΄, δηλαδή ο ο πέμπτος, κατά π. Μάξιμο Βαρβαρή)

- Kyprianos Christodoulides Ο Κύριος δέν είπε "θά είμαι" καί στά Αγγλικά "i will be". Στόν ερωτηματικό τύπο, τούτο γράφεται " am i ? ". Τό "will-i-am" δείχνει στοιχειώδη ανεπάρκεια τής αγγλικής γλώσσας καί θά μάς περιγελούν ... ακόμη καί οι κότες. Μήν δίνουμε λοιπόν αφορμές.

- Μαρια ιλουζιον , Kyprianos Christodoulides, δηλ το εγώ θα είμαι είναι απαρατήρητο? Πλάκα μας κάνεις

- Kyprianos Christodoulides Φρόντισε τήν πλάκα τής αγραμματοσύνης σου. Το "εγώ θά είμαι" γράφεται "i will be" καί όχι " will i am".

- Pasxalina Gazi Το όνομα "WILLIAM" είναι ακριβές ταυτόσημο με το "Θα Είμαι Εγώ", ή "Θέλω Εγώ Είμαι", ή "είμαι ό,τι θέλω", δηλαδή "Θέλω Εγώ,(ο εαυτός μου) να Είμαι (θεός)".

- Kyprianos Christodoulides Άμα τα τραβάς όλα από τά μαλλιά, μπορείς νά λές τή λάσπη λαπά.

- Pasxalina Gazi Το όνομα "WILLIAM" χωρίζεται σε τρία μέρη.
Στο "WILL", στο "I" και στο "AM". (WILL-I-AM)
Το "WILL" σημαίνει "θα" ή και "θέλω", το I AM σημαίνει “είμαι”
«Ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε». (Ιω. ε΄, 43)

- Pasxalina Gazi Το "ἐγώ εἰμι" και η σχέση του με το όνομα του αντίΧριστου...Δείτε περισσότερα … (σ.σ. εντελώς άσχετη παραπομπή στήν Καινή Διαθήκη)

- Kyprianos Christodoulides Δεν θά σάς μάθω εγώ Αγγλικά. Διαβάστε καί καταλάβετε άλλο θέληση, έτερο τό ρήμα θέλω.
http://www.wordreference.com/engr/will
Αγγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

- Pasxalina Gazi Το "Εγώ Είμαι" ("ἐγώ εἰμι") χρησιμοποιείται συνεχώς από τον Θεό και στις δύο Διαθήκες, για να δηλώσει την ανυπέρβλητη οντότητά Του. Διαφορετικοί Απόστολοι και Προφήτες γέμισαν στην κυριολεξία με την φράση σύμβολο της θεϊκής ιδιότητος και εξουσίας την ...Δείτε περισσότερα (σ.σ. άσχετη αγιογραφική παραπομπή) . Άϊντε ύστερα, μέ τέτοιους γεροντάδες νά δούμε προκοπή

- Μαρια ιλουζιον Ωραία ας πούμε λέει «θα είμαι» σκέτο και αυτό απαρατήρητο?

- Pasxalina Gazi ου με πείσεις καν με πείσης, καληνυχτα. οκ...θα το δουμε συντομα....

- Μαρια ιλουζιον Δεν πρόκειται να μας πείσει γιατί δεν είναι μόνο το όνομα που αποδεικνύει αυτό αλλά χίλια; αλλά πραγματα αλλά δεν πειράζει κατά τα λεγομενα του και το θα είμαι είναι απαρατήρητο τσάμπα χαλάμε το σάλιο μας καλή νύχτες

- Kyprianos Christodoulides Τό "will i" μπορεί νά λεχθεί σέ προφορικό λόγο, ανάλογα μέ τά συμφραζόμενα που ακολουθούν, όχι όμως στό γραπτό λόγο. Διότι πρέπει νά αιτιολογείται τό will i σέ τί : will i ... what ? Δηλαδή, τί θά ( ήθελες, έκανες, έφτιαχνες κλπ.). Έτσι ξεκάρφωτο δέν στέκει μέ τίποτα. Είναι άλλωστε ερωτηματικός τύπος τό will i. Φαίνεται, δέν ακούσατε ποτέ τό γνωστό τραγούδι - μεγάλη επιτυχία τού 60 - "que sera sera". Ακούστε το γιά νά μάθετε πώς χρησιμοποιείται το "will i (be)" = τί θά ήθελα νά κλπ.
Κακό πράγμα η εμμονή στήν αγραμματοσύνη. Φανερώνει μή επιδεκτικό μαθήσεως άνθρωπο. Κρίμα.

- Μαρια ιλουζιον Εσύ που είσαι πιο έξυπνος πες μας βάση με την δικια σου λογική τι συμβολίζει "ΘΑ ΕΊΜΑΙ?

 - Kyprianos Christodoulides Δέν συμβολίζει απολύτως τίποτα τό will i. Δέν γράφεται ποτέ έτσι λειψό. Πόσο μάλλον νά έχει δίπλα του τό am. Οι εικαζόμενοι πετσοκομμένοι συνειρμοί, καί όχι συμβολισμοί, μόνο προϊόν νοσηρής φαντασίας είναι.

- Μαρια ιλουζιον Οκ . Δές εδώ : Google Translate (σ.σ. αυτόματη μετάφραση) will I am = θά είμαι

- Kyprianos Christodoulides Εφόσον προτιμάτε τήν μετάφραση Google από αυτή που σάς έδωσα, δικαίωμά σας καί αφήστε με ήσυχο. Δέν έχετε στόχο η πρόθεση νά μάθετε κάτι διαφορετικό τού μεταφραστικού τυφλοσούρτη Google. Φυσικά, δέν είναι καί επιδίωξη τής Νέας Εποχής - φεύ, τήν πολεμάτε - αφού σάς θέλει ντουβάρια.

- Μαρια ιλουζιον Εσύ αυτό που πόσταρες ήταν αρχαιολογικό εγχειρίδιο θες να πεις? Δεν είναι μέσα από νετ? Τέλος πάντων πάλι καλά που υπάρχει και το Google που το εμπιστεύεται σχεδόν όλος ο πλανήτης εσύ παίζει να είσαι και ο μοναδικός που είσαι αντίθετος με την μετάφραση της Google

- Kyprianos Christodoulides Δέν ξέρεις τί σού γίνεται, δέν ξέρεις τί γράφεις

- Vasilis Saroglou οτι τιποτα δεν παει καλα στον κοσμο δεκτον,οτι καποια στιγμη θα ερθει συμφωνα με τις γραφες καποιος που θα κυβερνησει ολο τον κοσμο και τα λοιπα και τα λοιπα οκ μεχρι εδω..αλλα ρε παιδια δεν ξερω δεν μου φενεται οτι θα ειναι αυτος ο αντιχριστος.μηπως … θά πουλάει βιβλία ;

- Κατερινα Μποτσαρη Βρε παιδιά,οι γραφές λένε,ότι τον αντίχριστο θα μας τον φανερώσουν ποίος είναι οι προφήτες Ηλίας και Ενώχ..είναι ο π.Μάξιμος ένας εκ των προφητών;

- Vasilis Saroglou, Κατερινα Μποτσαρη, και εγω εχω επισης την ιδια απορια. πολλα πραγματα δεν κολανε

- Κατερινα Μποτσαρη Δεν έχω απορία..δεν νομίζω, ότι οι προφήτες θα πουλούν βιβλία

- Kyprianos Christodoulides Άν οι προσδοκίες τους ματαιωθούν κι ένας Άγγλος τούς πεί : You see, nothing happend ? (Βλέπεις, δέν έγινε τίποτα ; ). Η απάντηση που θά τού δώσουν - μέσω τυφλοσούρτη Google - θά είναι : Yes I look !!!

- Μαρια ιλουζιον, Kyprianos Christodoulides, εμένα μια χαρά λειτουργεί το Google μου μάλλον εσύ παραληρείς.

- Kyprianos Christodoulides Yes, i look...

- Sarikas Dimitris τι σημαινει προφητης κατα την ελληνικη? αυτος που προ φυτευει...τον σπορο στην γη για να τον μαζεψει αργοτερα....ο νοων νοειτω.

- Κατερινα Μποτσαρη Προφήτης με η και όχι με υ...

- Kyprianos Christodoulides πρό + φημί

- Κατερινα Μποτσαρη όχι προλέγω , αλλά λέω αντί του Θεού
- Kyprianos Christodoulides ‘Οχι, αυτό είναι λάθος, «λέγω ελέω Θεού».

- Sarikas Dimitris ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΕΥΩ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ

- Kyprianos Christodoulides Απορία : Τό Γουίλιαμ ή τό Ουίλιαμ βγάζει άθροισμα 666 ; Πώς κολλάει στό όνομα Γουίλιαμ ή Γουίλλιαμ ή Ουίλλιαμ ή Ουίλιαμ τό «ο πέμπτος ή ο ε΄» ;
Μέ λεξαριθμηκές παραετυμολογίες σάς αποβλάκωσαν κι εσείς πάτε νά αποβλακώσετε άλλους. Τουλάχιστον, άν αυτές οι σαχλαμάρες που γράφετε ήταν συντακτικά σωστές στή γλώσσα που γράφονται, κάτι θά μπορούσε νά πεί κανείς. Ούτε όμως αυτά που γράφετε στέκουν στά αγγλικά καί δέν στέκουν ούτε στά ελληνικά . Κι ερχόσαστε από πάνω νά μου λέτε «ού μέ πείσεις κάν μέ πείσεις» ! Θαυμάζω τήν αποδιοργανωμένη σας προαίρεση. Έχετε πεισθεί εσείς σέ ένα, από κάθε άποψη (συντακτικό καί φραστικό) λάθος καί αντιδράτε, όταν ο άλλος σάς δείχνει τό λάθος σας. Μά τήν αλήθεια, δέν τρώγεστε μέ τίποτα.

- Μαρια ιλουζιον Από το να κατηγορείς μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο αν και μέχρι στιγμής δεν μπόρεσες να το κάνεις βγάζοντας λάθος μέχρι και την μετάφραση της Google και όλα τα βιβλία των αγγλικών ξέρω γω.. Νταξ τραγικό το μίσος που έχετε για τον πατέρα Μαξίμο. Δεν σας αρέσουν οι αλήθειες αλλά μόνο τα ψέμματα.

- Kyprianos Christodoulides Μίσος γιά τή βλακεία, ναί, έχω. Γιά τούς βλάκες όχι. Μόνο τούς λυπάμαι, όπως εσένα. Πού μπερδεύεις τόν αυτόματο μεταφραστή (τυφλοσούρτη) Google μέ ένα παγκόσμιου κύρους αγγλοελληνικό λεξικό. Βάλε αυτά που γράφω στόν αυτόματο μεταφραστή σου καί άν βγάλεις νόημα, εσύ καί άλλοι, νά μού τό σφυρίξεις.

Βάλατε τή λεξούλα "will i am" στόν τυφλοσούρτη, σάς έδωσε τήν κατά λέξη απάντηση - αλλιώς δέν θά μπορούσε - "θά είμαι", καί βγάλατε τό συμπέρασμα «Γουίλιαμ ή Ουίλλιαμ = 666 = αντίχριστος» ! Αλλά πώς ; Μέ τό Γουίλιαμ, Γουίλλιαμ, Ουίλλιαμ ή Ουίλιαμ ; Κάνετε κτήμα σας τή βλακεία ή δέν τήν κάνετε ;
Κάνετε όμως καί τόν κόπο νά ρωτήσετε έναν γνώστη ή καθηγητή τής αγγλικής γλώσσας, άν μπορεί κανείς νά γράψει, έτσι σκέτο, τό will i am, καί ελάτε μετά νά κουβεντιάσουμε κάτι άλλο : όλες τίς πιθανές μεταφραστικές φιλολογικές εκδοχές τού " I am (the) will", ως αναφορά στό όνομα William, γιά νά τελειώνουμε μέ τη βλακεία καί τήν αγραμματοσύνη της.

Καί τελευταίο.
Γιατί δέν ψάχνετε τό γενεαλογικό δέντρο τού Ουίλλιαμ. Κάποιοι έχουν προσδιορίσει από πού θά κρατά η σκούφια (εκ τής φυλής Δάν) τού αντίχριστου. Σάς ενδιαφέρει αυτό ή όχι ; Άν όχι γιατί ;
https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_MEtHaFFFTGlEbkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_R211SWUzbm85S2M

- Μαρια ιλουζιον Χάιντε καλά... Τελικά τι σημάνει το όνομα William? Γιατί δεν απαντάς στην ερώτηση? δεν σε συμφέρει μάλλον

- Kyprianos Christodoulides Τί ρωτάς "ιλούζιον" ; Εσύ ξέρεις καλύτερα από όλους, επειδή ο Μάξιμος Βαρβαρής αποδεικνύεται ο καλύτερος ερμηνευτής από συντάξεως τής Αποκάλυψης Ιωάννου.

- Μαρια ιλουζιον Αυτό που στο τέλος που δεν έχετε κάτι να πείτε πολύ μου αρέσει

- Kyprianos Christodoulides Ωραία ! Εσένα σέ συμφέρει νά απαντάς μέ φατσούλες τής βλακείας που σέ δέρνει. Τόσα σού έγραψα, "δέν απαντάς γιατί δέν σέ συμφέρει", μού λές. Βάλε καί μιά φατσούλα γιά πάρτι μου. Εγώ δέν κατέχω. Από ποιά φυλή (τού Ιακώβ) είναι ο Ουίλλιαμ ; Είναι καρπός πορνείας ; Ήταν (νομιζόμενη ως) παρθένος η μάνα του ;

- Μαρια ιλουζιον Εγώ αυτήν την ερώτηση στην έχω κάνει από εχθές και δεν απάντησες... Και μου πετάς άλλες ερωτήσεις από πάνω

- Kyprianos Christodoulides «Τελικά τί σημαίνει τό όνομα Ουίλιαμ» είναι η ερώτηση ; Αν είναι αυτή, τότε, στά ελληνικά καί όχι στά αγγλικά, σημαίνει γιά μένα "Ευθύμιος". Όλη αυτή η φλυαρία μού προξενεί γέλιο.

- Μαρια ιλουζιον Βρε ας τα αυτά..... Δύσκολο είναι να πεις τι σημαίνει και αν αυτό που σημαίνει είναι κάτι απαρατήρητο?

- Kyprianos Christodoulides Τόση στραβωμάρα έχεις ; Δέν είδες πόσες εκδοχές έχει η λέξη will στό αγγλοελληνικό λεξικό - καί όχι τυφλοσούρτη - πού έδωσα ; Τί ρωτάς ; Γιά νά επιβεβαιώσεις ότι δέν διαβάζεις αυτά πού βλέπεις ; http://www.wordreference.com/engr/will

Βγάλε τήν τσίμπλα από τά μάτια σου καί ξαναδιάβασε τό λεξικό Word Reference τής Αγγλοελληνικής γιά τή λέξη will ( http://www.wordreference.com/engr/ )

- Kyprianos Christodoulides Τίς απερίτμητες κόκκινες καρδούλες / φατσούλες που βάζεις στά γραπτά μου, κράτησέ της γιά πάρτι σου καί γιά τόν απεσταλμένο τού θεού (σας) Μάξιμο. Σ' αυτόν νά τίς δώσεις

- Μαρια ιλουζιον Όχι εσύ ρώτα τον παπα της Ρώμης θα σου πει καλύτερα

- Kyprianos Christodoulides Ανεπίδεκτο μάθησης ζωάκι, βιβλία τής Εκκλησίας έχω διαβάσει, στραβό είσαι, δέν τά είδες ;

- Μαρια ιλουζιον Άμα έχεις διάβασε να δεις τι θα πάθουν αυτοί που ακόλουθουν αιρετικούς παπάδες

- Kyprianos Christodoulides Θέλεις νά πείς, κάποιους σάν τόν "ιερέα" (σημ. δέν ξέρω τί παίζει) τής αισχύνης Μάξιμο. Εντάξει, συμφωνώ.
Τί έπαθες ; Σού τέλειωσαν οι κόκκινες καρδούλες ;

- Μαρια ιλουζιον Ούτε ξέρεις αν είναι ιέρεας η όχι τραγικό άστο μην συγκρίνεις καλύτερα πήγαινε τώρα να πάρεις την ευλογία από τους Φαρισαίους και τους μασόνους και άσε τον π Μαξίμο

- Kyprianos Christodoulides Είσαι κι εσύ κι ο Μάξιμος σάν τούς αντικολλυβάδες. Δέν είχαν κάποια άλλη κατηγορία να τούς προσάψουν καί τούς κατηγορούσαν (τούς άγιους Κολλυβάδες) ότι ήταν Μασόνοι !
Άϊντε στά τσακίδια πεμπτοφαλαγγίτες.
Βάλε καί καμμιά κόκκινη καρδούλα ! Τί κάθομαι καί ξενυχτάω ; Έλα μπράβο

- Μαρια ιλουζιον Καλή μετάνοια και καλή από τείχηση εύχομαι

- Kyprianos Christodoulides "-τείχιση" καί όχι "τείχηση". Νόμιζα πώς δέν ξέρεις μόνο να διαβάζεις. Τώρα βλέπω ούτε στήν ορθογραφία τά καταφέρνεις. Όσο γιά τά θρησκευτικά, ούτε στό νυχάκι τού ευνούχου τής Κανδάκης δέν μπορείς νά συγκριθείς, εσύ καί ο απεσταλμένος τού θεού σας Μάξιμος.

(*) Χάριτι θεία τό βίντεο ευρέθη. Παιδιόθεν η αγία Ιουστίνα καί η αγία Αικατερίνα μέ προστάτευαν.Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Οι σχεσιολόγοι νεορθόδοξοι οικουμενιστές σέ αποκαλυπτική τους αυτοανάλυση
Η σχέση καί η εξ αυτής αιρετική σχεσιολογία - εξέλιξη τής θεολογίας, διαιωνίζει μέ προκάλυμμα ορθοδοξίας τό προπατορικό αμάρτημα : Διασπά τό ενοειδές σώματος καί ψυχής. Ο Μονοφυσιτισμός αναδύεται μέ νέα - αποκλειστικά ανθρωπολογική / οντολογική - μορφή καί ο Νικολαϊτισμός θεμελιώνεται σέ  (παραπλανητικά) ορθόδοξη (δήθεν πατερική) βάση . Η ακαδημαϊκή κοινότητα επιβραβεύει τήν όλη προσπάθεια παρέχοντας αναγνώριση στόν εκπρόσωπο αυτής Χρ. Γιανναρά.

Ο χρήσιμος καί ηλίθος Ντόναλντ Τράμπ (Donald John Trump)

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Απενοχοποίηση τής ομοφυλοφιλίας ;

«ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς»


Ανδρεας Μανδαλας
ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΒΑΤΤΟΛΟΓΊΑ ΜΟΥ Σε μια παλιά μου τότε νέα επαφή με Χριστιανό όταν κατάλαβα πως οι ερωτήσεις του έχουν νόημα να δει τι σόι Χριστιανός είμαι εγώ με πολύ χαρά και αλήθεια του απαντούσα σε ότι με ρωτούσε, κάτι που κάποιοι δεν θέλουν να τους κάνω εγώ σαν νέες επαφές μου. Επειδή έβαλα την απάντηση μου ( Ο Θεός που είναι Θεός και τα πάντα εν σοφία εποίησε ν βάζοντάς τα σε σειρά στο όπως έγιναν= Τάξις όχι εγώ μας λέει) όταν τελειώνει τι έκανε μέσα στην μέρα(καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία.) με σειρά πρώτα ἑσπέρα και μετά πρωΐ στην ερώτηση μου (γιατί ξεκινά από το ἑσπέρα και όχι από πρωΐ;) Όποιος λέει πώς αρχίζει από το πρωΐ δεν λέει σε μένα κάτι, αλλά στον Θεό που μας γράφει καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, λέγοντας πώς είναι το φῶς υλικό παίρνει λάικ από άνθρωπο που μου έλεγε το φῶς είναι πνευματικό άλλαξε στάση καλό και αυτό? Άλλος μου έγραψε πως δεν έχει σωτήρια να ξέρουμε αν αρχίζει από το πρωΐ η από την ἑσπέρα, λες και εγώ αυτό είπα με την απάντηση στην ερώτησή μου ήμαρτον... Τα ευκόλως ε νοούμενα με τα ποιό πάνω που γράφω δίνουν την απάντηση (να με συγχωρείτε) γιατί δεν θα συμμετέχω στις διάφορες αναρτήσεις άλλων και δεν θα βάζω δικές μου. Τελείωσα τη βαττολογία μου και σε όσους αρέσω για τους άλλους δεν θα μπορέσω???

(Σημείωση ΚΧ : ακριβώς όπως εγράφη)

Κυπριανός Χ
Επειδή ο Θεός είναι "Τάξις", καθώς γράφεις, απάντησε στόν εαυτό σου πρώτα καί ύστερα σέ αυτόν ή αυτούς που διάβασαν αυτά που γράφεις, στό άμεσα προκύπτον ερώτημα : Όταν η Γένεσις αρχίζει μέ τό "εν αρχή εποίησεν ο Θεός τόν ουρανό καί τήν γήν", αυτή η αρχή τής ποίησης, πρώτα τού ουρανού καί ύστερα τής γής, πώς ήταν ; Μέ φώς ή δίχως φώς ; Καί πώς εποιήθη η ποίησης; Φανερά ή σκοτεινά ;

Σημειώνω ότι, η Διήγηση δέν αναφέρει τίποτα, σχετικά μέ τό πώς ήταν ο ουρανός σέ αντίθεση μέ αυτό τής γής. Επίσης, αφού καμία πληροφορία δέν έχουμε, δέν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τό υπάρχον φώς ήταν υλικό, εφόσον η ποίηση τού ουρανού δέν έγινε στό σκοτάδι, αλλά έγινε μέ φώς - «ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς» .΄Αν ήταν "φώς αϊδίου φωτός" δέν μπορώ επίσης νά τό ισχυριστώ, υποθετικά όμως είναι ενδεχόμενο. Ουδείς, λοιπόν επιτρέπεται νά πεί ότι υπήρχε φώς υλικό, πόσο μάλλον καί αυτός που γράφει τούτα τά λόγια

Περισσότερα σχόλια
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210750065283106&id=1093980993&ref=bookmarks

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Επίσκεψη Ερντογάν καί "Ινφογνώμων"

Sola Scriptura


Sola Scriptura
«Αυτός που κάνει τό σημείο τού Σταυρού εκ δεξιών πρός τά αριστερά καλώς ποιεί
Καί,
Αυτός που κάνει τό σημείο τού Σταυρού εξ αριστερών πρός τά δεξιά ουχ αμαρτάνει.»(*)
Επειδή,
Τό σημείον τού Σταυρού δέν είναι δογματικό θέμα.
Άρα,
Επείγει συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση τού ισχύοντος Συμβόλου - Δόγματος, Πίστεως. Ότι sola scriptura.

Υστερόγραφο
Πάντως η επιγραφή τού Ποντίου Πιλάτου επί τού Σταυρού : Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων, "20 ... καί ήν γεγραμμένον Εβραϊστί, Ελληνιστί, Ρωμαϊστί." (Ιν. ιθ'). Διά μέν τούς Έλληνες καί τους Ρωμαίους, η γραφή είναι εκ δεξιών πρός αριστερά. Ως πρός δέ τούς Εβραίους, η γραφή είναι εξ αριστερών πρός τά δεξιά. Αναζητήσατε τούς ιουδαΐζοντες
Σχόλιο πρώτο
Συμπληρώσατε ό,τι λείπει στό τέλος
Σχόλιο δεύτερο
Υπενθυμίζεται, η Παράδοση (καθ' ημάς) είναι ισόκυρη τής Αγίας Γραφής.

(*) Πατριαρχικό "Γράμμα" πρός τήν Ιερά Κοινότητα τού αγ. Όρους όταν είχε εκσπάσει η "ταραχή τών κολλύβων"

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

« 2 ἡ δέ γῆ ἦν ἀόρατος καί ἀκατασκεύαστος »


Ιστοσελίδα φέησμπουκ «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
Διαχειριστής Κωνσταντίνος Στρατής

- Ανδρεας Μανδαλας
ΓΕΝΕΣΙΣ ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, Α.Μ. Ενώ λέει την ἐποίησεν μετά λέει ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, ερωτώ πώς αφού την ἐποίησεν είναι ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος;

- Kyprianos Christodoulides ¨«1 ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος,» Χωρίς τήν κάθαρση τής καρδίας («29...περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ Θεοῦ» Ρμ. β΄) οι χοϊκοί οφθαλμοί δέν βλέπουν καί ο νούς δέν νοεί.

44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν. 45 οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν· 46 ἀλλ᾿ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. 47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.(1Κρ. β΄)

«καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ», πρέπει νά «φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου». Είναι έργο τού παρακλήτου αυτό, εάν εύρει άνθρωπο δεκτικόν τής Χάριτος, προκειμένου νά δεί - μέ τούς νοητούς οφθαλμούς - ορατό τό αόρατο, έμμορφο τό ἀκατασκεύαστο, καί εν τή καρδία νοήσει τά ακόλουθα :

«1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ» καί τά εξής (Απ. κα΄)

«5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.» (Απ. κβ΄)
Η Παλαιά Διαθήκη είναι η σκιά τής Καινής. Οι στίχοι Γένεσις 1 έως 5, μόνο μέσω τής Καινής Διαθήκης ερμηνεύονται καί εν Πνεύματι νοούνται.