Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Από "μέσα" οικουμενιστές, από "έξω" αντιοικουμενιστές


https://www.facebook.com/kypchri/posts/10210513490328880

Οι προφάσεις τών εντός καινοτομίας αποτειχισμένων. Σχόλια σέ ιστοσελίδα φέησμπουκ, ανάρτηση από ιστολόγιο "Φίλη Ορθοδοξία" την 29/10/2017, τίτλος «Ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημά σοι δώσω καθάπερ ο Ιούδας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: