Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

«8 ποιήσατε οὖν καρπόν ἄξιον τῆς μετανοίας»


Kyprianos Christodoulides : Τό σχόλιο τού γράφοντος είναι συμπλήρωμα όσων έγραψε ο κύριος Μιχάλης Ριτσάτος. Τό ιστολόγιο «Αποτείχιση» είναι γνωστό γιά τίς προσπάθειες που καταβάλλει κατά τών Παλαιοημερολογιτών. Δέν είναι τό μόνο.

- Μιχάλης Ριτσάτος :
Σωστό. Πάντα όσοι παρανομούν, όταν συλληφθούν είτε από τις "αρχές" είτε και από την ίδια τους την συνείδηση , μεταμελούνται αρχικώς για τις πράξεις τους. Αυτή η μεταμέλεια όμως αν δεν συνοδευτεί από ειλικρινή μετάνοια αλλά και από διαρκεί έργα μετανοίας, κατά το ευαγγέλιο, φέρνει τον άνθρωπο σε κατάσταση χειρότερη από ότι ήταν πρώτα !! Και στο βάπτισμα ο Ιωάννης αυτό τους τόνιζε και γι αυτό έλεγε "Ποιός σας συμβούλευσε να αποφύγετε την οργή του Θεού και έρχεστε να βαπτιστείτε δίχως ειλικρινή μετάνοια ?" Διότι τότε η κατάσταση του ανθρώπου αυτού, γίνεται χειρότερη από πρώτα !! Έτσι προσπαθούν να ξεγελάσουν και τον εαυτό τους και να παρασύρουν και άλλους για άλλοθι ! , με την δήθεν μεταμέλεια τους, ώστε να συνεχίσουν την ζωή τους και δεν έχουν καταλάβει ότι έτσι την χάνουν! Και εντάξει με τους "εμπόρους του λόγου" (κατά τον Άγιο Βελιμίροβιτς) άξιοι της τιμωρίας τους, όμως ποιός θα τους εμποδίσει να παρασύρουν και άλλες ψυχές? Να υποθέσω ότι μάλλον εμπνευστήκατε το άρθο σας, μετά από το πρόσφατο "διάγγελμα" - κήρυγμα γνωστού μητροπολίτη, που άρχισε να κατηγορεί τις δαιμονικές πρακτικές του Βατικανού και του πάπα, χωρίς όμως να έχει πρακτικά μετανοήσει ;

- Kyprianos Christodoulides :
Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στίς ρίζες τής Εκκλησίας, η οποία δομείται μέ τά "υλικά" (τρόπος τού λέγειν) τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης (Αγία Γραφή). Στίς ρίζες τής Εκκλησίας συμπεριλαμβάνεται τό Εορτολόγιο καί όχι τό φράγκικο ημερολόγιο, τό οποίο ασμένως δέχθηκε τό Πατριαρχείο Κων/πολης αρχής γενομένης από τά τέλη του 19ου αιώνα. Πρόθεση τών Φράγκων η συγχώνευση όλων τών εκκλησιών, τώρα καί όλων τών θρησκειών, αφού σ΄ αυτές (θρησκείες καί όχι εκκλησίες) συμπεριλαμβάνονται ο Μωαμεθανισμός καί ο Ιουδαϊσμός, καθώς προστάζει ο Σιωνισμός μέ τά όργανα που τόν υπηρετούν.

« 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας, » έλεγε ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, « 7 ἰδὼν πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα ».

Τί κάνουν όμως οι βαπτισμένοι δικοί μας Πατριάρχες, επίσκοποι, ιερείς καί λοιποί ποιμένες ; Καταγγέλλουν τόν Οικουμενισμό καί τούς οικουμενιστές, συνιστούν όμως στόν λαό τού Θεού νά εκκλησιάζεται εκεί όπου μνημονεύονται Οικουμενισμός καί οικουμενιστές ! Καί μάλιστα, μέ τό φράγκικο ημερολόγιο !!

Είναι αυτό "καρπός άξιος μετανοίας" ; Ασφαλώς, όχι, δέν είναι. Καί τί είναι ; Είναι η μισή αλήθεια καί μισή αλήθεια σημαίνει κάτι χειρότερο από ένα μεγάλο ψέμα. Όπως ήταν αυτό τού Αρείου, τής Χριστοτόκου, τής μιάς φύσεως καί η κορωνίδα μέ τό Φιλιόκβε. Υπάρχουν καί αρκετά άλλα, ενδεικτικά τής αμείωτης Πνευματομαχίας, που διεξάγεται εδώ καί δυό χιλιάδες χρόνια κατά τής θεότητας τού Αγίου Πνεύματος.

Θεός ο πατήρ, Θεός ο υιός, Θεός τό άγιον πνεύμα. Είς Θεός, μία η θεότης, μία καί η Αγία, καθολική καί αποστολική, Εκκλησία.

- «15 ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, 16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ( ... ) 25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων· 26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.» (Ιν. ιδ΄) .
- « 26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·» (Ιν. ιε΄).

Τό άρθρο ιστολογίου «Αποτείχιση» - αφορμή γιά νά κατατεθούν τά δύο σχόλια
(ιστοσελίδα φέησμπουκ)

Σε τελευταία ανάλυση τι άλλο είναι ο οικουμενισμός από το υπό τον ποντίφικα Πάνθεον της Ρώμης ? Οι ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας ... ΑΛΛΑ στο ΠΑΝΘΕΟ όλων των δαιμόνων δεν πρόσφεραν θυμίαμα ούτε ποτέ έπαυσαν να λένε οτι είναι ΠΑΝΘΕΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ και της ΑΠΩΛΕΙΑΣ ....
Οχι μόνο όσοι θυμίασαν αλλά και όσοι δια πλαγίας οδού πήραν πιστοποίηση οτι τάχα θυμίασαν εξέπεσαν της πίστεως .
Για τους οικουμενιστές είναι Μυστήριο, η μεγάλη Βαβυλώνα, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης και κοινωνούν απο το χρυσό ποτήρι της αποστασίας που είναι γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες της πορνείας της αίρεσης της ληστρικής
Αν κλέψω ενα καρπούζι και μετανοήσω δεν πρέπει να βγάλω το καρπούζι απο την μασχάλη μου ? Αρκεί να λέω ήμουν με τους κλέφτες και τώρα δεν είμαι ? Αν μετανοήσει .... ένας εργάτης του οικουμενισμού ... αρκεί να λέει ήμουν μαζί τους αλλά δεν είμαι τώρα ? Δεν πρέπει να σταματήσει να συνιστά ως ιερά τα ανίερα ως Ποτήριο του Κυρίου το ποτήριο των δαιμονίων ?
Οι χριστιανοί δεν συγχέουν το ποτήρι των δαιμονίων με το Ποτήριο του Κυρίου .Και σήμερα όχι μόνο όσοι θυμίάζουν την παναίρεση αλλά και όσοι δια της πλαγίας προσπαθούν να μην υποστούν το κόστος της ομολογίας εκπίπτουν της πίστεως και όποιος συνιστά σε χριστιανούς να κοινωνούν στους ναούς της παναίρεσης το φίδι που ξεγέλασε την Εύα μιμείται .

1 σχόλιο:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Από τήν ιστοσελίδα φέησμπουκ

- Robin Edison Τι τα θέλετε τι τα γυρεύετε...
Εδώ υπάρχει τέτοια σύγχυση, που είναι να απορεί κανείς.
Μάλιστα σε ανάρτηση για τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς που έκανε ιερέας νεοημερολογίτης, (για να καταδείξει το ολίσθημα της Εκκλησίας που ανήκει) τον ρωτούσε μία σχολιάστρια :
«Και ρωτάω μήπως τελικά αυτοι του παλαιού ημερολογίου είχαν δικαιο? »
Η απάντηση του ιερέα ήταν :
«Αυτοί πάντα έχουν άδικο Βασιλική μου.
Βρίσκουν αφορμές και με χαρά πατάνε πάνω σε ατόπηματα και εκπτώσεις κάποιων ηγετών εμών των Ορθοδόξων για να προβάλουν την πλάνη και την απάτη τους. Δηλ επειδή έχουμε κάποιους προδότες τι θα πρέπει να κάνουμε? Να καταφύγουμε στο μηδέν; στο τιποτα; στην αίρεση?»
Δηλαδή... "Πιασ' τ' αυγό και κούρευ' το"'... κύριε Κυπριανέ και κύριε Μιχάλη !

- Kyprianos Christodoulides Ο ηγούμενος τής Ι. Μονής Εσφιγμένου Γέροντας Μεθόδιος (όχι οι μαϊμουδιάρηδες) μίλησε πρόσφατα (15/08/2017 π/η) καί είπε :
« Μέ τήν αποτείχιση τών νεοημερολογιτών έχουμε έναν ιδιότυπο Οικουμενισμό. Συμβουλεύουν τά πνευματικοπαίδια τους νά μήν εκκλησιάζονται εκεί όπου ιερουργούν οι οικουμενιστές, νά πηγαίνουν όμως στήν Εκκλησία - δέν λένε "κι ας μνημονεύονται οι αιρετικοί οικουμενιστές" - διότι "εκτός εκκλησίας δέν υπάρχει σωτηρία". Μέ άλλα λόγια, τούς ανοίγουν τήν πόρτα γιά νά φύγουν από τούς αιρετικούς, από τήν άλλη όμως τούς βάζουν πάλι μέσα από διαφορετική πόρτα» !

Γιά τούς παλαιοημερολογίτες, εκτός από τίς συνηθισμένες ύβρεις, ούτε κουβέντα. Γι΄ αυτούς είμαστε ξοφλημένοι, είμαστε μιαροί, ενώ αυτοί δέν είναι, καί σωστά σημειώνει ο Γέροντας Μεθόδιος : «Η συμπεριφορά τους αυτή (τών νεοημερολογιτών) θυμίζει τούς Φαρισαίους, που δέν μπήκαν στό Πραιτώριο ( : 28 ... καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ' ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα ) . Μέ αναπαυμένη τήν συνείδησή τους σταύρωσαν τόν Κύριο κι έτσι παρέμειναν αμίαντοι» !

Σέ λίγο καιρό, όταν επιτευχθεί αίσιο τέλος τών διαλόγων καί τό Πάσχα εορτάζεται από κοινού, τότε ας έλθουν νά μάς πούν ποιοί μιάνθηκαν καί ποιοί παρέμειναν καί παραμένουν αμόλυντοι. Κατωτέρω, ένα σαφές δείγμα νεοημερολογίτικης διαστροφής, άνευ σαφούς αναφοράς στούς Παλαιοημερολογίτες, από τόν γνωστό Οικουμενιστή Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο.
http://profitisilias.com.gr/.../503-iekklisiaeimaiegw.html