Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Η εξουσία τής Εκκλησίας καί η εξουσία τού κόσμου τούτου

- Ioannis Dimos
29 Σεπτεμβρίου στις 10:41 μ.μ.
ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ο Παύλος είπε, «Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω· ου γαρ εστιν εξουσία ει μη υπό Θεού· αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν» (Ρωμ. ιγ’, 1). Και να σκεφθεί κανείς ποιες ήταν τότε οι εξουσίες για τις οποίες μιλάει ο Παύλος! Επίσης είπε, «διό ανάγκη υποτάσσεσθαι, ου μόνον διά την οργήν, αλλά και διά την συνείδησιν» (Ρωμ. ιγ’, 5). Δε μπορεί δηλαδή ένας ευσυνείδητος και όχι ασυνείδητος χριστιανός να έχει ήσυχη τη συνείδησή του, όταν ανθίσταται στην εξουσία και τη λοιδορεί. Δεν επιτρέπεται σε ένα χριστιανό να μη κάνει υπακοή στην εξουσία, πολύ περισσότερο μάλιστα, αν ο ίδιος διδάσκει στους άλλους την αξία και σημασία της υπακοής. Δεν του επιτρέπεται αυτό γιατί, «ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν· οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς κρίμα λήψονται» (Ρωμ. ιγ’, 2). Δεν είναι κρίμα να λαμβάνει κανείς τέτοιο κρίμα;

- Kyprianos Christodoulides Η εξουσία τήν οποία υπαινίσσεται ο Κύριος είναι, κατά τή γνώμη μου, η ακόλουθη :

25 ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος· 28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Περί αυτής τής εξουσίας ποιείται τόν λόγο ο απ. Παύλος. Τώρα, η εξουσία τήν οποία είχε ο Πιλάτος καί περί τής οποίας αναφέρθηκε ο Ιησούς (« 10 λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε; 11 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ' ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν·») ήταν δεδομένη εκ Θεού, αλλά ο Πιλάτος δέν ήταν εκ Θεού, δέν ήταν τής αληθείας («πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.») καί συνεπώς δέν άκουγε, παρότι δέν ήταν κουφός.

Όσον αφορά δέ στό Ρμ. ιγ’, 1, ας ληφθεί υπόψη καί τό, θά έλεγα, εισαγωγικό Ρμ. ιβ΄ κεφάλαιο. Όπου στόν στίχο 3 διαβάζουμε : «Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾿ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως.». Είναι γνωστό ότι οι ασκούντες εξουσία ειδικεύονται εις τό ὑπερφρονεῖν καί όχι εις τό σωφρονεῖν.

Καί τελευταίο. Ο οικουμενικός Βαρθολομαίος ασκεί κοσμική εξουσία καί όχι εκκλησιαστική. Διότι αν ήταν, όπως καί είναι, θεσμικός εκπρόσωπος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας τής καθ΄ημάς Ανατολής καί τού Δόγματος, όφειλε νά γνωρίζει τί έχει γράψει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατά Ιουδαίων πρίν πάει στήν εβραϊκή Συναγωγή τού Παρκ Ήστ τής Νέας Υόρκης. Βλέπε δεσμό κατωτέρω.

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2017/04/blog-post_97.html

Κατά ραββίνου Μορντεχάι ΦριζήΑγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Λόγος Κατά Ιουδαίων Πρώτος
Πρός τόν θεομάχο καί Χριστοκτόνο ραββίνο Μορντεχάϊ Φριζή :

«Εἰ γὰρ οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας κόρον οὐ λαμβάνουσι βλασφημοῦντες τὸν εὐεργέτην, πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς ἀκορέστως ἔχειν δεῖ πρὸς εὐφημίαν τοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ.»

Όταν ο Πόντιος Πιλάτος αρνήθηκε νά εκδώσει τήν θανατική απόφαση κατά τού Ιησού, τό φαρισαϊκό ιερατείο αντέδρασε καί απείλησε ότι θά πληροφορήσει τόν Καίσαρα ότι ο Πιλάτος δέν είναι φίλος του. Στή συνέχεια, όταν τούς ρώτησε «νά σταυρώσω τόν βασιλέα σας ;», η απάντηση ήταν «εμείς δέν έχουμε βασιλέα παρά μόνο τόν Καίσαρα».

Παραδέχθηκαν, μέ άλλα λόγια, ότι βασιλέα είχαν τόν Καίσαρα, γνωστού όντως ότι οι Ρωμαίοι απέδιδαν τιμές θεού στόν Καίσαρα. Ομολόγησαν ποιόν βασιλέα είχαν, υπολογίζοντας, ίσως, ότι αυτός θά ήταν ο αναμενόμενος πρίν τόν Μεσσία, μεσσίας μέ μικρό "μι". Σημειώνω, οι δοξασίες περί Μεσσία ποικίλουν μέσα στίς ιουδαϊκές - εβραϊκές τάξεις, όπως αναλυτικά, σέ άλλο βίντεο, έχει διδάξει τούς αδαείς οπτικοακουστικούς θεατές του ο διδάσκαλος Φριζή. Χωρίς αιδώ καί συστολή αυτοπροσδιορίζεται «ορθόδοξος» Εβραίος. Ας μάς απαντήσει ποιός κλέβει ποιόν.

Νέα Θρησκευτικά καί Νομοσχέδιο αλλαγής φύλου

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Κλαυσίγελως σέ ιστοσελίδα φέησμπουκ, Σαδδουκαίοι (άθεοι) κατά Ορθοδόξων


Σέ πλήρη ανάπτυξη ο διάλογος από τήν ιστοσελίδα φέησμπουκ - ανάρτηση τού ιστολογίου
https://orthodox-voice.blogspot.gr/2017/09/blog-post_43.html
Κυπριανός Χ.

« πως το ξερετε κ.σταν οτι ο θεος ειναι αρσενικο; »
ανδρεας οικονομοπουλος

- ανδρεας οικονομοπουλος αυτο το ειπε ο οσιος μωυσης;
- Τσιτωνας Κωστας ΠΛΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ
- ανδρεας οικονομοπουλος προφανως δεν κανει πλακα.ωστοσο δεν περιμεναν οι ελληνες αλλα και κανενας λαος να το εκφερει ο..οσιος.μωυσης ως ιδιοκτησια του.
- Nikos Kollias ακου λοιπον τι ελεγε ο οσιος ΜΩΥΣΗΣ νομοι του Μωυση ,δευτερονομιον κεφαλ ιδ 22 ,θελεις εξαπαντος δεκατιζει παντα τα γεννηματα σου ,23,του σιτου ,του οινου και του ελαιου σου ,ταπρωτοτοκα ολων των ζωων σου ,για να μαθεις να φοβησαι παντοτε κυριον τον θεον σου ,και αν η οδος ειναι μακραν ,θελεις εξαργυρωσει αυτα και θελεις κομποδεσει τα αργυρια εις την χειρα σου και υπαγεις εις τοπον οντινα εκλεξει κυρ ο θεος σου ,26 ,και θελεις δωσει τα αργυρια αντι οποιου πραγματος !!! η κονομα πανω απ,ολα !!! χαχαχαχα τι καλος κλεφτης κυριος ο θεος σου !!
- ανδρεας οικονομοπουλος να ηταν μονον αυτα ..στην πραγματικοτητα ειναι πολλυ πιο χειροτερα τα πραγματα.
- Nikos Kollias ανδρεας οικονομοπουλος ετσι !!

- Stan Silver Νικόλαε, αυτός ο Όσιος Μωϋσής δεν είναι αυτός που νομίζεις. Ο ένας έζησε π. Χ. και ο άλλος μ. Χ.
- Nikos Kollias Stan Silver αυτο ειναι σωστο ,ομως δεν αλλαζει κατι ,το θεμα και ο σκοπος της θρησκειας ειναι αυτος που λεω ,οσοι δεν ειναι μεσα στο σκοπο του συστηματος ολων των θρησκειων ,ειναι απλα τα θυματα αυτων !!

- ανδρεας οικονομοπουλος πως το ξερετε κ.σταν οτι ο..θεος ειναι αρσενικο; και 2 το συμπαν δεν εχει αναγκη κανενος θεου για να δημιουργθει.προφανως υπηρχε απο παντα ..το θεο λοιπον πιος τον εφτιαξε;; θα ηταν ενδιαφερον να μας πειτε ..διοτι δεν εχουμε κανενα λογο να ακουμε αορατους λογους ηχους και φωνες σαν τους προφητες της παλιας διαθηκης ..αλλωστε και στην εποχη μας συμβαινουν αυτα αλλα προκειται για ασθενεις.

- Robin Edison Ο Άνθρωπος είναι αρσενικό ή θηλυκό ; Και ένα δεύτερο, από που αντλεί κανείς την βεβαιότητα ότι το σύμπαν υπήρχε από πάντα ;

- ανδρεας οικονομοπουλος ανδρας-γυναικα ειναι σαφες νομιζω. ας μας απαντησει λοιπον ο κ.σταν ποθεν αντλέι τη βεβαιοτητα οτι ο θεος υπηρχε απο παντα και δημιουργησε το συμπαν μιας και προηγειτε στις γραφες 1.900 χρονια επισης ας μας δωσει τεκμιριωμενα στοιχεια και θα απαντησουμε και εμεις λοιπον.εμεις θεσαμε το ερωτημα. οπως καταλαβατε..

- Robin Edison Προφανώς η βεβαιότητα σας είναι νοησιαρχικής προέλευσης να υποθέσω ;

- ανδρεας οικονομοπουλος προφανως την βεβαιοτητα που αντλει ο.κ.σταν..εγω δεν υποστηριζω ουδεμια θρησκεια απο οπου και εαν προερχεται. ωστοσο παρατηρουμε οτι ο.κ σταν ανηκει σε αυτους που η..ορθολοξη εκκλησια ονομαζει αιρετικους.και ο.κ σταν δεν μπορει να μας πεισει για το αντιθετο..προφανως οι διαφορες μεταξυ τους δεν αφορουν καν τους ελληνες .σας διαβεβαιωνω για αυτο

- Kyprianos Christodoulides Τί κρίμα ! Δέν μάς έφθαναν οι ορθόλοξοι, αποκτήσαμε τώρα καί τούς ελληνόλοξους ! Καημένε Αριστοτέλη, τί σού έμελλε νά πάθεις.

- Robin Edison ανδρεας οικονομοπουλος Γνωρίζετε την έννοια της αίρεσης;
- ανδρεας οικονομοπουλος πολυ καλα.σεις γνωριζετε την επιστημη των αποδειξεων.;;
- ανδρεας οικονομοπουλος Kyprianos Christodoulides δεν εγραψα κατι τετοιο εγω.

- Robin Edison Έχει αποδείξεις η "ρευστότητα" ; Επί ποιας σταθεράς βάσεως ;

- Kyprianos Christodoulides Τί ερώτηση είναι αυτή κύριε Ρόμπιν ; Ο κ. Οικονομόπουλος δέν υποστηρίζει καμία θρησκεία (τίς έχει μάθει όλες) , συνεπώς πώς νά ξέρει τί σημαίνει αίρεση ; Έμπλεξε από τίς πολλές γνώσεις .

- Robin Edison Νομίζω κύριε Κυπριανέ ότι πλανάται πλάνην οικτράν και είναι ένθερμος οπαδός της συμπαντικής οντότητας, υποστηρίζοντας την με θρησκευτική ευλάβεια. Κάτι τέτοια υποστήριζε και ο φουκαράς ο Λιαντίνης και τον έφαγαν τα τσακάλια.

- Kyprianos Christodoulides Τό ερώτημα : Πόθεν αντλείται η βεβαιότητα τού θεού (Οικονομόπουλος) θέλει απάντηση εκτός θεού καί ο ερωτών κ. Ανδρέας, ευρισκόμενος εκτός, περιμένει. Νά τού ετοιμάσω μιά σπεσιαλιτέ σκορδαλιάς μόνο μέ πατάτες ; Τί λέτε ;

- ανδρεας οικονομοπουλος η ειρωνεια ειναι ο τροπος αμυνας σας στην αγνοια σας;.άνθρωποι που τεινουν να πιστέψουν κατι μπορεί να εχουν μια ταση να πιστέψουν έναν ισχυρισμό ελλείψει στοιχείων για το αντίθετο.σε αυτους λοιπον απομενει λοιπον να παρουσιασουν τα στοιχεια των ισχυρισμων τους..τι δεν καταλαβατε ακριβως;;

- Robin Edison Εγώ πάντως κ. Οικονομόπουλε, δεν καταλαβαίνω το θράσος ενός δημιουργήματος που δεν είναι αυθύπαρκτο, ούτε είναι αυτοζωή, πως έφθασε στην ύβρη του Δημιουργού του. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε ;

- Kyprianos Christodoulides Ουκ άν λάβεις παρά του μή έχοντος, κ. Οικονομόπουλε. Ο Θεός θέλει πίστη καί, εφόσον εσείς δέν τήν έχετε, απάντηση δέν θά βρείτε.

Όσο γιά τό ορθόλοξοι, ή ορθόλοξη, δείτε αυτά που γράψατε.

- ανδρεας οικονομοπουλος εγω παλι δεν καταλαβαινω γιατι ενας θεος μια ιδεολοηψια καποιων η καποιου λαου σωνει και καλα δημσιουργησε το συμπαν.//και μαλιστα επιμονως τεινετε να λετε σε ανθρωπους οτι ειναι η μοναδικη αληθεια η θρησκειας σας..οπως προφανως ισχυριζονται και οι αλλες θρησκειες//απο οτι καταλαβαινω λοιπον δεν εχετε ουδεμια αποδειξη.αντιθετως βασιζεσεθαι στην βιβλο και στο λογο. με αυτο το σκεπτικο λοιπον και ολοι μας μπορουμε να ισχυριστουμε απιστευτα πραγματα.ακριβως οπςω κανετε εσεις.μαις και δεν υπαρχει λοιπον ουδεμια ενδειξη αληθειας η αποδειξης θεωρω οτι δεν υπαρχει και θεμα.Oτι μπορεί να επιβεβαιωθεί χωρίς απόδειξη, μπορεί και να απορριφθεί χωρίς απόδειξη.

- ανδρεας οικονομοπουλος Kyprianos Christodoulides εγραψα ορθολοξοι και ξερω πολυ καλα τι εγραψα. αν σεις και ο θεος σας απαιτειτε πιστη εμεις δεν απαιτουμε κατ αρχην και 2 προτιμουμε την γνωση απο την πιστη.αυτα τα 2 δεν συμβιβαζονται λοιπον.
- Kyprianos Christodoulides Άγνοια ως πρός τήν πίστη έχετε εσείς κ. Ανδρέα. Μήν ξεκινάτε πόλεμο χωρίς πολεμικά σύνεργα.

- Robin Edison Μπορείτε σας παρακαλώ Οικονομόπουλε να μου αποδείξετε την ύπαρξη της νοημοσύνης σας ; Και δεν το λέω καθόλου περιπαικτικά ούτε εχω πρόθεση να σας μειώσω, απλά εάν δεν μπορείτε να την αποδείξετε ώστε να βεβαιωθούμε, θα παρακαλούσα να μην επικαλεστείτε την καλοπιστία μας.
- ανδρεας οικονομοπουλος σας απαντησα.απευθυνομαι σε νοημονες ανθρωπους ..μην ξεκινατε κατηχηση.προβατα υπαρχουν πολλα μεν .αλλα δεν ειναι ολοι προβατα .εχετε το υποψιν. η πιστη που επικαλειστε ειναι υποκειμενικη.εποεμενως πιος ο λογος στα σχολια για κατι που ΔΕΝ μπορειτε να αποδειξετε;; οχι κυριοι λυπαμαι βαση των λογων σας δεν μπορυμε να σας πιστεψουμε ουτε μπορειτε να γινετε αποδεκτοι.και αυτο ισχυει για ολους ανεξαιρετως και οσους ισχυριζονται παρομοια ζητηματα.
- Robin Edison Δεν μου απαντήσατε... στο ερώτημα κ. Οικονομόπουλε

- Kyprianos Christodoulides Ο Θεός δέν απαιτεί πίστη, δέν απαιτεί απολύτως τίποτα . Μόνο δύο λόγια είπε καί αυτά είναι αρκετά : Όστις θέλει. Εσείς κ. Ανδρέα δέν θέλετε, ώρα σας καλή . Μήν ασχολείστε .

- ανδρεας οικονομοπουλος Robin Edison περι υπαρξης νοημοσυνης η μη οπως θελετε λαβετε το και δεν το σχολιαζω περιπαικτικα -νομιζω ηδη σας απαντησα και ημουν απολυτα σαφης. η νοημοσυνη αποδεικυεται στην πραξη.απο τις επιστημες. αλλα οχι απο ενα βιβλιο η μια εκφορα λογου μιας ιστοριας ανυπαρχκτης.ποτε λοιπον οι θρηκσειες εκαναν το ιδιο και δεν το γνωριζει η ανθρωποτητα;;

- ανδρεας οικονομοπουλος Kyprianos Christodoulides κατ αρχην δεν ρωτησα εσας αλλα τον κ.σταν να μας απαντησει ατην δημοσιευση του.δεν μας δωσατε καποια σαφη απαντηση εσεις αλλα και δεν ρωτησαμε και εσας

- Robin Edison Οι επιστήμες αναθεωρούν... είναι στη φύση της επιστήμης η αναθεώρηση.Οι αναθεωρημένες αποδείξεις που πήγαν άραγε ; Αναμένουν τις επόμενες προφανώς, που και αυτές με την σειρά τους θα αναμένουν την ανατροπή τους. Πόση νοημοσύνη κρύβει άραγε αυτή η διαδικασία της ανατρεπόμενης επιστημονικής βεβαιότητας ;

- Kyprianos Christodoulides Δέν θά κάνω τόν κόπο νά γράψω περισσότερα, κ. Ανδρέα. Τούτο μόνο : εφόσον κάνετε τό λάθος νά μπερδεύετε την απόδειξη μέ τήν αλήθεια, ό τι καί νά πεί ή νά γράψει κανείς, θά πάει χαμένο. Αν καταλάβετε ποτέ - τό εύχομαι - τήν διαφορά ανάμεσα στήν απόδειξη καί στήν αλήθεια, κάτι θά έχετε καταφέρει. Αυτά καί καλή σας νύχτα.

- ανδρεας οικονομοπουλος οι επιστημες κυριε αναθεωρουν οντως αλλα παντα βασιζομενες σε αρχες και φυσικους νομους. και ποτε δεν αναιρειται κατι..θελτε να το συζητησουμε αυτο στις 2 η ωρα;; καποια λαθος κανετε σχετικα με τις επιστημες .αρκει να πουμε οτι ο εγκεφαλος λειτουγει ακριβως οπως ενας υπολογιστης αλλα ο υπολογιστης εχει νοημοσυνη;; η καποιο πνευμα στην μηχανη;;οχι. θα θεωρησετε οτι ο ηλεκτρισμος ειναι παραδειγμα για ως προς το πνευμα .βστε να λειτουργει ο υπολογιστης. αλλα σημαντικο ειναι οτι ΚΑΙ ο ηλεκτρισμος ειναι φυσικο φαινομενο.σκεφτειτε λοιπον και καποτε απαντατε ..πρωτευουν οι φυσικες λυσεις και απαντησεις.δεν μπορουμε να ισχυριζομεθα υπερφυσικες απαντησεις.καλο σας βραδυ κυριε. ανδρεας οικονομοπουλος και τελος Οι επιστημονικές θεωρίες είναι διερευνητικές και υπόκεινται σε αλλαγές και μετατροπές σε αντίθεση με τα θρησκευτικά δόγματα.Η επιστήμη προσπαθεί να ξεριζώσει τα λάθη, όχι να τα διαιωνίσει με το να απαγορεύει την κριτική όπως κάνουν οι θρησκείες. Kyprianos Christodoulides η αποδειξη ειναι η αληθεια κυριοι. ολα τα υπολοιπα ειναι θεωριες .καλο σας βραδυ.

- Robin Edison Έχετε σύγχυση, αλλά όπως είπατε είναι αργά για ευταξία. Όσο για την νοημοσύνη των επιστημόνων, είναι σε τέτοιο επίπεδο που η αυτοκαταστροφή είναι προ των θυρών. Καλή σας νύχτα με την προσδοκία - πίστη, ότι θα δούμε το φως της αυριανής ημέρας...!

- Nikos Kollias Robin Edison εχει σημασια οταν πεθανεις αν σε φανε τα τσακαλια ,η τα σκουλικια ??
- Kyprianos Christodoulides Κύριε Νίκο Κόλλια ,
Δέν ρωτάτε καλύτερα τήν Αντιγόνη (441 π.Χ.) τού Σοφοκλή ;
- Nikos Kollias Kyprianos Christodoulides ξερεις βεβαια οτι αυτα που λες ειναι απλα δικολαβιστικα,και δεν εχουν καμια λογικη !!

- Μιχαηλ Καρακατσανης ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΝ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΣ ΒΓΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΙΑΝΤΙΝΙΚΟΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ!!

- Μιχαηλ Καρακατσανης ανδρεας οικονομοπουλος ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΙΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟΣ ΠΡΙΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ!!ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ; ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ;

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΑΓΑΠΗΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝ ΘΑ ΣΕ ΦΑΝΕ ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ .ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ Η ΑΘΑΝ ΑΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΦΕΡΕΙ.ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΛΟ ΛΙΙΑΝΤΙΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ!!

- Nikos Kollias Μιχαηλ Καρακατσανης αυτα που λεμε εμεις ,ειναι λογικα ,αυτα που λετε εσεις ειναι μεταφυσικα ,αφυσικα !!! τα οποια βεβαια δεν τα πιστευετε ουτε εσεις ,γιατι αν τα πιστευατε ,θα λεγατε αμαν και ποτε να πεθανετε να πατε στον ωραιο σας παραδεισο ,!!και δεν θα τρεχατε στους γιατρους και στους αγιους ,αλλα για πες μου ,τι γινεται τελικα αμα πεθανουμε ?παμε κατευθειαν στον παραδεισο ,η περιμενουμε την δευτερα παρουσια να κρινει ο γιαχβε ζωντας και νεκρους ???!!!χαχαχαχα .ξερω ,δεν θα απαντησεις ,σου βαζω δυσκολα !!
- Robin Edison Nikos Kollias "εχει σημασια οταν πεθανεις αν σε φανε τα τσακαλια ,η τα σκουλικια ??"Όχι περισσότερο σημασία έχει εάν δεν κατάφερες να ζήσεις ποτέ.
- Nikos Kollias Robin Edison καλο παραδεισο λοιπον ,σε ολους σας ,τελικα μονο η ψυχη θα ζησει απο οτι καταλαβα ,αρα ακυρη η δευτερα παρουσια !! που θα σηκωθουν οι νεκροι απο τους ταφους την φοβερα ημερα κυριου ,να κρινει ζωντας και νεκρους !!αυτο ναι λογικο ακουγεται,αντε γεια !!

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΜΑ Η ΠΙΣΤΗ ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ.ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΑΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤ ΕΣΕΝΑ .ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ Π.Χ.ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ .ΧΑΙΡΩ ΠΟΛΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΓΙΑ ΥΤΟ ΤΟ ΠΙΟΣΤΕΥΕΙΣ.ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΚΑΤΙ ΘΑΥΜΑΣΤΟ Η ΚΑΤΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ.ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΛΕΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙ ΜΗ ΙΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ!!ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΑΠΕΧΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΣΙΜΠΛΑΣ!!
- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ.ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΜΗΝ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ .Η ΜΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΚΟΜΑ .ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΗΜΙΜΑΘΗΣ.Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ.

- Kyprianos Christodoulides Οι Έλληνες, κύριε Καρακατσάνη, πάσχουμε από τήν πολλή εξυπνάδα μας. Άν περιοριζόταν σέ μάς μικρό τό κακό. Βλέπεις όμως ότι αυτοί που κυβερνούν τόν κόσμο όλο έχουν τήν ίδια πάθηση ! Οπότε, άντε νά βρούν τήν απόδειξη τής ψυχής, νά τή βάλλουν στό δοκιμαστικό σωλήνα τού εργαστηρίου καί νά μάς πούν : σωστά έχετε δίκιο ! Τόσο έξυπνοι περνιούνται.

- Nikos Kollias Μιχαηλ Καρακατσανης εχετε απορια πως περνουν οι ακτινες του ηλιου ενα διαφανο πραγμα ??? και καθουμε εγω και κουβεντιαζω μαζι σου ?? μα ουτε αυτο δεν εισαι ικανος να καταλαβεις ?? μα τοσο καρακατσανης !!?

- Μιχαηλ Καρακατσανης ΚΥΡΙΕ ΚΥΠΡΙΑΝΕ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ .ΑΠΛΑ ΜΙΧΑΛΗ .

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΩΡΑΙΑ ΡΕ ΚΟΛΛΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΟΥ ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΡΑΓΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ .ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ .ΑΝΤΕ ΝΑ ΣΕ ΔΩ .ΜΠΟΡΕΙΣ;ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΡΩΤΗΣΑ!!

- Kyprianos Christodoulides Μιχάλη, κάποιος εδώ μέσα "ζωο-πιθηκήθηκε". Προτιμά τή λογική στά ερωτήματα που θέτει καί δέν βλέπει πόσο τετράγωνη λογική έχουν τα ζώα, μεταξύ των οποίων οι πρόγονοί μάς, οι πίθηκοι. Άστα φίλε μου, άστα. Ζωο-πιθηκο- ποιηθήκαμε.

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΚΟΛΛΙΑ ΑΥΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΣΕΝΑ.ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ.ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ Η ΟΧΙ.http://www.newsbomb.gr/.../sygklonistikos-dialogos...
Συγκλονιστικός διάλογος… Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του στο αμφιθέατρο του…NEWSBOMB.GR

- Robin Edison Ο κ. Κόλλιας υποκρίνεται ότι δεν πιστεύει. Επί της ουσίας πιστεύει στα διανοήματά του δια μέσου των αισθήσεων του. Το συναισθηματικό ΕΓΩ του, έχει αντικαταστήσει τον Θεό. Αλλά από την άλλη μεριά επειδή δεν βρίσκει ανάπαυση, αντιστρατεύεται Αυτόν που δεν παραδέχεται ότι τον δημιούργησε εκ του μηδενός. Στην πραγματικότητα πιστοποιεί με την ενέργεια του αυτός και οι όμοιοι του, Το Είναι Εκείνου(Του Θεού) που δεν μπορεί να κατανοήσει.

- Kyprianos Christodoulides Μιχάλη, θα γράψω ένα βιβλίο με τίτλο "Ζωοπιθηκισμός". Θά σέ ενημερώσω. Θά είναι δέ γεμάτο από βιντεάκια - θά είναι τό συνοδευτικό δώρο τής αγοράς - μέ ζώα, που αποδεικνύουν πόσο λογικά είναι τά έμψυχα ζώα. Εκτός άν δέν είναι έμψυχα, οπότε, μάλλον, οι ζωόφιλοι θά μού κηρύξουν πόλεμο καί τζάμπα ο κόπος που θά κάνω.
Αχ! Τί κακός είναι ο κόσμος.

- Robin Edison Kyprianos Christodoulides Γιατί μειώνετε του πιθήκους κύριε Κυπριανέ; Δεν σας έχει πει κανείς ότι η τάξη του ανθρώπου είναι εκ φύσεως ανώτερη των άλογων ζώων και ότι κατά την προαίρεσή του γίνεται ο άνθρωπος εάν το επιλέξει πολύ χειρότερος αυτών ; Παρακαλώ να ανακαλέσετε.
- Kyprianos Christodoulides Καί άνθρωπος εν τιμή ών ού συνήκε. παρασυνεβλήθη τοίς κτήνεσι τοίς ανοήτοις καί ομοιώθη αυτοίς, κύριε Ρόμπιν.
- Kyprianos Christodoulides Ανακαλώ, ανακαλώ, ένα ποτήρι νερό.
- Robin Edison Έτσι μπράβο... δεν θα μας στείλετε στο τρελοκομείο εσείς...!
- Kyprianos Christodoulides Θά γίνω οικοσέξουαλ, είναι η μόνη λύση.
- Robin Edison Τότε θα έχετε μια ελπίδα να συνάψετε σχέση μέ τη συμπαντική οντότητα.
- Robin Edison Το ζώο με το κτήνος ταυτίζονται ;
- Kyprianos Christodoulides Ναί, κύριε Ρόμπιν, τό κτήνος μέ τό ζώο ταυτίζονται. Γιά τα κτήνη έχουμε την κτηνω-δία, γιά τά ζώα την ... ζωο-δία. Ναί, μάλιστα, μά τόν Δία !

- Nikos Kollias Robin Edison δεν αξιζει να απαντησω ,ειναι σαν να βλεπω εναν γαιδαρο στον δρομο μου ,και να του λεω καλημερα κυριε γαιδαρε ,οχι πως ο γαιδαρος δεν αξιζει ,αλλα δεν θα καταλαβει !!

- Kyprianos Christodoulides Καί τώρα, φίλοι μου αγαπημένοι, πάω να ξεχαρμανιάσω μέ τό σκύλο μου.
Όχι, όχι, πονηροί μου φίλοι. Τό "ξεχαρμανιάσω" σημαίνει "νά τόν βγάλω βόλτα". Γιατί δηλαδή ; Η βόλτα δέν είναι ένα άλλου είδους ... ξεχαρμάνιασμα ; Μόνο τό νά γράφετε στό ιντερνέτ είναι ;

- Robin Edison Nikos Kollias Κάντε μια προσπάθεια κ.Κόλλια, που ξέρετε μπορεί να καταλάβουμε κι εμείς τα γαϊδούρια. Παραθέστε τα επιχειρήματά σας εμείς είμαστε της πίστεως... πόσο μάλλον εάν κάποιος κομίζει αποδείξεις λέτε να μην καταλάβουμε ;

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΤΙ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ ΚΟΛΛΙΑ.ΑΥΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΜΟΝΗ .ΕΣΥ ΠΟΥ ΝΑ ΤΗ ΒΡΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ.ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΕΙΣΜΑ!!

- Μιχαηλ Καρακατσανης Nikos Kollias ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΜΙ.ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ!!ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΓΑΙΔΑΡΟΥΣ ΗΣΥΧΟΥΣ!!ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΧΕΙΣ; ΚΑΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ Η ΛΙΑΝΤΙΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΥ!!ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ!!

- Kyprianos Christodoulides Ο μακαρίτης , θεός σχωρέστον, Λιαντίνης βρήκε τίς μυστικές μαύρες τρύπες τής γής - ναί, μήν γελάτε - μερικές (σημ. άν όχι όλες) βρίσκονται στόν Ταΰγετο. Μπήκε σέ μία από αυτές, διακτνίστηκε, καί μάς άφησε πίσω τόν σκελετό του ως απόδειξη ! Επειδή τά οστά (κόκκαλα) δέν διακτινίζονται. Είναι ανθεκτικά καί μένουν πίσω. Διακτινίζεται μόνο η σάρκα καί παρακαλώ, μήν γελάτε, μήν αμφισβητείτε αυτά που γράφω. Θέλετε απόδειξη ; Ρωτήστε τόν κ. Ρόμπιν καί θά σάς τήν προσφέρει.
- Robin Edison Δηλαδή ισχυρίζεστε κ. Κυπριανέ ότι βρίσκετε κάπου μόνο με σάρκα χωρίς σκελετό ; Εκπληκτικό... Αυτός κι ο Τιραμόλα !
- Kyprianos Christodoulides Κύριε Ρόμπιν, παρακαλώ όχι ειρωνείες. Φίλος μού έστειλε νά διαβάσω τί γράφει ένας ερευνητής σχετικά μέ τήν εξαφάνιση, ή έστω θάνατο, τού μακαρίτη Λιαντίνη. Η ιστοσελίδα αυτή, θεοσοφικού καί αποκρυφιστικού περιεχομένου, εξηγεί επακριβώς τί έγινε μέ τόν μακαρίτη καί γιατί ο καημένος προτίμησε ειδικά τήν σπηλιά (τρύπα ή οπή) αυτή στόν Ταΰγετο. Δεν συγκράτησα τόν τίτλο τής ιστοσελίδας Liantinis org. ή κάτι τέτοιο.

Καί τώρα "επί τής ουσίας". Ρωτά ο κ. Ανδρέας νά μάθει «πως το ξερετε κ.σταν οτι ο θεος ειναι αρσενικο;», κάτι δηλαδή που θυμίζει τό παρεμφερές ερώτημα τών Σαδδουκαίων πρός τόν Ιησού :
«23 ᾿Εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 24 λέγοντες· διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν, ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 25 ἦσαν δὲ παρ᾿ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας ἐτελεύτησε, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· 26 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά. 27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. 28 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται ἡ γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. 30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾿ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι.»

Η απάντηση εδώ είναι σαφέστατη πρός τούς Σαδδουκαίους (οι Φαρισαίοι τό κατάλαβαν) αλλά ανεπαρκής καί απορριπτέα από τόν "αποδειξιμανή" κ. Οικονομόπουλο. Διάβασε όλες τίς θρησκείες, τίς απέρριψε καί έρχεται τώρα νά μάς υποβάλλει τό "αχτύπητο" ερώτημά του : Είναι άνδρας ή γυναίκα ο θεός σας» ; Καί άν είναι άνδρας πώς τό ξέρετε ;

Λοιπόν, αυτά που γνωρίζουμε περί Θεού ή θεότητας, είναι οι υποστάσεις Αυτού : Πατήρ, Υιός Λόγος, Άγιον Πνεύμα καί αυτές οι υποστάσεις γνωρίζονται εις Χριστόν καί εις Εκκλησίαν εν Αγίω Πνεύματι. Νυμφίος ο Κύριος, νύμφη η Εκκλησία. Όποιος στερείται τού Μυστηρίου αυτού, δέν θά μπορέσει ποτέ νά συναισθανθεί, εννοήσει καί βιώσει κατά τήν καρδίαν, τό «ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ᾿ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι».

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Τά οικοσεξουαλικάΑφού είδατε τό βίντεο, διαβάστε αυτό :
http://www.huffingtonpost.gr/2016/11/20/gr-viral-ecosexuals-gi-pseydi-eidisi_n_13109434.html

Καί ολοκληρώστε τίς γνώσεις σας μέ αυτό :
http://entoytwnika1.blogspot.gr/2017/09/blog-post_1.html

Ακολουθούν σχόλια από τήν ιστοσελίδα κοινωνικού δικτύου φέησμπουκ
- Kyprianos Christodoulides
Η σχέση μας μέ τή φύση, δέν είναι δυνατόν νά αποκλείει καί τήν ερωτική (πράσινη) τοιαύτη. Ας προετοιμαζόμαστε λοιπόν, γιά νά μην βρεθούμε πρό δυσάρεστων εκπλήξεων, όπως αυτή «στήν καρδιά τής Βάλια Κάλντα !»

Σημείωση
Τό άρθρο τής HuffPost Greece / Μαριαλένα Περπιράκη, είναι επιεικώς λίαν ασυνάρτητο. Όσον δέ τά αφορώντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ, αυτά εμπίπτουν τής αρμοδιότητας Ψυχιάτρου ή έστω ψυχο-θεολογο-κοινωνιολόγου καί όποιος βγάλει άκρη, έβγαλε.

- Μιχάλης Ριτσάτος
Δεν παρακολουθώ τσόντες ποτέ ..!

- Kyprianos Christodoulides
Ούτε κι εγώ Μιχάλη. Αλλά, αυτά που διάβασα - ήταν ο λόγος τού Μητροπολίτη Γρεβενών - μού έφεραν στό νού αυτά που είχα δεί καί διαβάσει καί ακούσει σχεδόν πρόσφατα. Όλα έχουν σχέση ... μέ τήν σχέση μας μέ τόν Θεό . Ιδού η απόδειξη :

Μητροπολίτης Γρεβενών : «Δυστυχώς ενώ στην φύση γινόμαστε πιο φυσικοί, η καθημερινότητά μας στην τσιμεντούπολη μας στέρησε να έχουμε φυσική σχέση με τον Θεό.» . Παρέλειψε το αυτονόητο, δηλαδή, «νά έχουμε φυσική σχέση μέ τόν φυσικό μας θεό», όπως έχουμε φυσική σχέση μέ τή φύση ( : «στην φύση γινόμαστε πιο φυσικοί»).

- Μιχάλης Ριτσάτος
Kyprianos Christodoulides, διάβασα το σχετικό άρθρο με την λειτουργία στο δάσος την 1η του Σεπτέμβρη !! Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, δεν έχει μείνει αμφιβολία. Το μόνο που μένει να αξιοποιήσει ο Κύριος, κάτι σαν έσχατη λύση, είναι το να επιτρέψει να αποκαλυφθεί ό ίδιος ο Αντίχριστος ώστε να καταλάβουν πλέον τίνος είναι αυτά τα καμώματα ακόμα και οι "τυφλοί". Απο εκεί και πέρα, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του!

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

«8 ποιήσατε οὖν καρπόν ἄξιον τῆς μετανοίας»


Kyprianos Christodoulides : Τό σχόλιο τού γράφοντος είναι συμπλήρωμα όσων έγραψε ο κύριος Μιχάλης Ριτσάτος. Τό ιστολόγιο «Αποτείχιση» είναι γνωστό γιά τίς προσπάθειες που καταβάλλει κατά τών Παλαιοημερολογιτών. Δέν είναι τό μόνο.

- Μιχάλης Ριτσάτος :
Σωστό. Πάντα όσοι παρανομούν, όταν συλληφθούν είτε από τις "αρχές" είτε και από την ίδια τους την συνείδηση , μεταμελούνται αρχικώς για τις πράξεις τους. Αυτή η μεταμέλεια όμως αν δεν συνοδευτεί από ειλικρινή μετάνοια αλλά και από διαρκεί έργα μετανοίας, κατά το ευαγγέλιο, φέρνει τον άνθρωπο σε κατάσταση χειρότερη από ότι ήταν πρώτα !! Και στο βάπτισμα ο Ιωάννης αυτό τους τόνιζε και γι αυτό έλεγε "Ποιός σας συμβούλευσε να αποφύγετε την οργή του Θεού και έρχεστε να βαπτιστείτε δίχως ειλικρινή μετάνοια ?" Διότι τότε η κατάσταση του ανθρώπου αυτού, γίνεται χειρότερη από πρώτα !! Έτσι προσπαθούν να ξεγελάσουν και τον εαυτό τους και να παρασύρουν και άλλους για άλλοθι ! , με την δήθεν μεταμέλεια τους, ώστε να συνεχίσουν την ζωή τους και δεν έχουν καταλάβει ότι έτσι την χάνουν! Και εντάξει με τους "εμπόρους του λόγου" (κατά τον Άγιο Βελιμίροβιτς) άξιοι της τιμωρίας τους, όμως ποιός θα τους εμποδίσει να παρασύρουν και άλλες ψυχές? Να υποθέσω ότι μάλλον εμπνευστήκατε το άρθο σας, μετά από το πρόσφατο "διάγγελμα" - κήρυγμα γνωστού μητροπολίτη, που άρχισε να κατηγορεί τις δαιμονικές πρακτικές του Βατικανού και του πάπα, χωρίς όμως να έχει πρακτικά μετανοήσει ;

- Kyprianos Christodoulides :
Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στίς ρίζες τής Εκκλησίας, η οποία δομείται μέ τά "υλικά" (τρόπος τού λέγειν) τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης (Αγία Γραφή). Στίς ρίζες τής Εκκλησίας συμπεριλαμβάνεται τό Εορτολόγιο καί όχι τό φράγκικο ημερολόγιο, τό οποίο ασμένως δέχθηκε τό Πατριαρχείο Κων/πολης αρχής γενομένης από τά τέλη του 19ου αιώνα. Πρόθεση τών Φράγκων η συγχώνευση όλων τών εκκλησιών, τώρα καί όλων τών θρησκειών, αφού σ΄ αυτές (θρησκείες καί όχι εκκλησίες) συμπεριλαμβάνονται ο Μωαμεθανισμός καί ο Ιουδαϊσμός, καθώς προστάζει ο Σιωνισμός μέ τά όργανα που τόν υπηρετούν.

« 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας, » έλεγε ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, « 7 ἰδὼν πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα ».

Τί κάνουν όμως οι βαπτισμένοι δικοί μας Πατριάρχες, επίσκοποι, ιερείς καί λοιποί ποιμένες ; Καταγγέλλουν τόν Οικουμενισμό καί τούς οικουμενιστές, συνιστούν όμως στόν λαό τού Θεού νά εκκλησιάζεται εκεί όπου μνημονεύονται Οικουμενισμός καί οικουμενιστές ! Καί μάλιστα, μέ τό φράγκικο ημερολόγιο !!

Είναι αυτό "καρπός άξιος μετανοίας" ; Ασφαλώς, όχι, δέν είναι. Καί τί είναι ; Είναι η μισή αλήθεια καί μισή αλήθεια σημαίνει κάτι χειρότερο από ένα μεγάλο ψέμα. Όπως ήταν αυτό τού Αρείου, τής Χριστοτόκου, τής μιάς φύσεως καί η κορωνίδα μέ τό Φιλιόκβε. Υπάρχουν καί αρκετά άλλα, ενδεικτικά τής αμείωτης Πνευματομαχίας, που διεξάγεται εδώ καί δυό χιλιάδες χρόνια κατά τής θεότητας τού Αγίου Πνεύματος.

Θεός ο πατήρ, Θεός ο υιός, Θεός τό άγιον πνεύμα. Είς Θεός, μία η θεότης, μία καί η Αγία, καθολική καί αποστολική, Εκκλησία.

- «15 ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, 16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ( ... ) 25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων· 26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.» (Ιν. ιδ΄) .
- « 26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·» (Ιν. ιε΄).

Τό άρθρο ιστολογίου «Αποτείχιση» - αφορμή γιά νά κατατεθούν τά δύο σχόλια
(ιστοσελίδα φέησμπουκ)

Σε τελευταία ανάλυση τι άλλο είναι ο οικουμενισμός από το υπό τον ποντίφικα Πάνθεον της Ρώμης ? Οι ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας ... ΑΛΛΑ στο ΠΑΝΘΕΟ όλων των δαιμόνων δεν πρόσφεραν θυμίαμα ούτε ποτέ έπαυσαν να λένε οτι είναι ΠΑΝΘΕΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ και της ΑΠΩΛΕΙΑΣ ....
Οχι μόνο όσοι θυμίασαν αλλά και όσοι δια πλαγίας οδού πήραν πιστοποίηση οτι τάχα θυμίασαν εξέπεσαν της πίστεως .
Για τους οικουμενιστές είναι Μυστήριο, η μεγάλη Βαβυλώνα, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης και κοινωνούν απο το χρυσό ποτήρι της αποστασίας που είναι γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες της πορνείας της αίρεσης της ληστρικής
Αν κλέψω ενα καρπούζι και μετανοήσω δεν πρέπει να βγάλω το καρπούζι απο την μασχάλη μου ? Αρκεί να λέω ήμουν με τους κλέφτες και τώρα δεν είμαι ? Αν μετανοήσει .... ένας εργάτης του οικουμενισμού ... αρκεί να λέει ήμουν μαζί τους αλλά δεν είμαι τώρα ? Δεν πρέπει να σταματήσει να συνιστά ως ιερά τα ανίερα ως Ποτήριο του Κυρίου το ποτήριο των δαιμονίων ?
Οι χριστιανοί δεν συγχέουν το ποτήρι των δαιμονίων με το Ποτήριο του Κυρίου .Και σήμερα όχι μόνο όσοι θυμίάζουν την παναίρεση αλλά και όσοι δια της πλαγίας προσπαθούν να μην υποστούν το κόστος της ομολογίας εκπίπτουν της πίστεως και όποιος συνιστά σε χριστιανούς να κοινωνούν στους ναούς της παναίρεσης το φίδι που ξεγέλασε την Εύα μιμείται .