Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Αναζήτηση τού Θεού μέ τραγουδάκια


ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΕΚΛΗΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ: Δίδεται στούς μαθητές τό τραγούδι «Ὁ Προσκυνητής» τοῦ Ἀλκίνοου Ἰωαννίδη μέ κενά σέ ὁρισμένους στίχους καί ὁ μαθητής καλεῖται νά βρεῖ ἀπό ποῦ λείπουν καί νά συμπληρώσει τίς λέξεις: «ταξίδι-ψυχή μου-κάποιος-τάματα (2) – προσευχή – ἔρωτας – ἀγάπη». Τό τραγούδι αὐτό ( ... ) δρᾶ ὡς ἐρέθισμα γιά τήν διαπραγμάτευση τοῦ θέματος, τό ὁποίο ἐξελίσσεται σταδιακά καί καταλήγει στήν ἀναζήτηση τοῦ ἀληθινού Θεοῦ. (*)

Kyprianos Christodoulides : Θά ήταν προτιμότερο, αν ετίθετο στούς εγκεφάλους, πού επεξεργάστηκαν τήν ύλη τών Θρησκευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, νά μάς δώσουν τή δική τους "διαπραγμάτευση" (sic) στόν 2 στίχο του 75 Ψαλμού τού Δαυίδ : « Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ».

Οι λέξεις προς αντικατάσταση είναι "Ιουδαία", "Θεός", "Ισραήλ", "όνομα". Αλλά, όπως λένε, "τό μυαλό τους καί μιά λίρα", μέ τά θρησκευτικά πού έφτιαξαν καί πάνε νά διδάξουν, μέ τραγουδάκια φτηνής αισθητικής, τά παιδιά. Καί γιά όποιον δυσκολεύεται :
1) Γνωστός εν τη Εκλησία ο Κύριος,
2) εν τώ λαώ
3) μέγα το θείον καί ανθρώπινον αυτού.

(*) Σελίδα φέησμπουκ Fdimitrios Athanassiou

Δεν υπάρχουν σχόλια: