Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Ο ρόλος τής διοικούσας τήν Εκκλησία Ιεραρχίας


Διαβάστε καί αυτό
https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_OHNGOU53Zl9ybEE

Σχόλια σέ ιστοσελίδα φέησμπουκ Fdimitrios Athanassiou «ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΕΚΛΗΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ:»

- Grigori Voulgaris : Γιατι δεν τα καταργούν εντελώς τα Θρησκευτικά, και η Εκκλησία και όλες οι άλλες θρησκευτικές κοινότητες ας αναλάβουν την κατήχηση των παιδιών τους επιτέλους; Ας αναλάβει κάποτε και η διοικούσα Εκκλησία τις ευθύνες της, όχι μόνο φιέστες και συσσίτια.

- Kyprianos Christodoulides : Τί θά κάνει μετά ο Καίσαρας χωρίς τήν ευλογία τής Εκκλησίας ; Δέν γίνονται αυτά τά πράγματα. Ακόμη καί ο Στάλιν αναγκάστηκε νά ανοίξει τίς εκκλησιές, όταν πολεμούσε τους Γερμανούς. Σκορδαλιά χωρίς σκόρδο δέν γίνεται.

- Grigori Voulgaris : Καίσαρας ο Αλέκσης και ο Κούλης; ΧΑΧΑΧΑ! Δυστυχώς ή ευτυχώς και στον πατερούλη ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι δεν μοιάζουν. Σε κάθε περίπτωση, η Εκκλησία πότε θα αναλάβει υπεύθυνα να κατηχήσει τους πιστούς της στις αλήθειές της; Γιατί να περιμένει να κάνουν την δουλειά της οι κυβερνώντες και αυτή να τρέχει να παραστήσει το παράρτημα του ΙΚΑ;

- Kyprianos Christodoulides : Οι φύλακες τού Νόμου καί τών ιερών Κανόνων

Η διοικούσα τήν Εκκλησία ιεραρχία, είναι έτοιμη νά εξετάσει τήν περίπτωση του παπά-Φώτη Τζούρα, ο οποίος διέκοψε τήν Μνημόνευση καί τήν Κοινωνία του Μητροπολίτη του. Ο τελευταίος θά ζητήσει, όπως γράφει, τήν καθαίρεσή του καί τή διακοπή τής μισθοδοσίας του. Είναι χωρίς γυναίκα μέ δυό παιδιά. Η απόφαση τού "ιεροδικείου" αναμενόμενη καί οπωσδήποτε, συμβατή μέ τούς ι. Κανόνες. Παρένθεση, ο Μητροπολίτης τού γράφει ότι, άν καί διαζευγμένος, ο παπα-Φώτης, έκανε τήν παραχώρηση νά τόν αφήσει νά ασκεί τά καθήκοντά του καί ένας άλλος (Σεραφείμ Πειραιώς) απέλυσε τόν οδηγό τού αυτοκινήτου του, επειδή χώρισε. Ομοίως, έκανε κι αυτός αναφορά στούς ιερούς Κανόνες.

Καί πάμε παρακάτω. Στέλνουν τόν παπά-Φώτη στό δρόμο μαζί μέ τά δυό ανήλικα παιδιά του. Αυτός νά κόψει τό κεφάλι του νά βρεί δουλειά, τά δέ παιδάκια του, νά πάνε νά στήνονται στά φανάρια, γιά νά καθαρίζουν τά παρμπρίζ τών αυτοκινήτων. Ε, κάτι θά τούς δίνουν οι εποχούμενοι ... χωρίς απόδειξη ! Όλα αυτά, επειδή δέν μνημονεύει - κοινωνεί τόν παραβάτη καί καταπατητή τών ι. Κανόνων μητροπολίτη Μακάριο.

Κατά τά άλλα, ο Αρχιεπίσκοπος κάνει μνημόσυνα στή Λέσβο γιά τούς πνιγμένους λαθροπρόσφυγες (μέ Βαρθολομαίο, Φραγκίσκο) καί στήνει συσίτια γιά τούς πεινασμένους τής (λαθραίας) προσφυγιάς.

Καί τέλος, αυτό που ακολουθεί είναι γιά τους αυστηρούς τηρητές τού Νόμου καί τών Κανόνων : α) Παροιμίαι, Κεφ. ΚΑ΄, «19 κρεῖσσον οἰκεῖν ἐν γῇ ἐρήμῳ ἢ μετὰ γυναικὸς μαχίμου καὶ γλωσσώδους καὶ ὀργίλου.» καί β) Σοφία Σειράχ, Κεφ. ΚΕ΄, «16 συνοικῆσαι λέοντι καὶ δράκοντι εὐδοκήσω ἢ ἐνοικῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶς. 17 πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς καὶ σκοτοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς ἄρκος. 18 ἀνὰ μέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἀναπεσεῖται ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ἀκούσας ἀνεστέναξε πικρά».
Ως πρός δέ τούς λαθραίως ενοικιζομένους ημίν, ας διαβάσουν καί αυτό :
γ) Σοφία Σειράχ, Κεφ. ΙΑ΄ «34 ἐνοίκισον ἀλλότριον καὶ διαστρέψει σε ἐν ταραχαῖς, καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σου.».

Υστερόγραφο γιά τή φωτογραφία
Η παρουσίαση επειδή τά ανωτέρω γραφόμενα συντρέχουν μέ τήν απεργία των ΠΟΕ-ΟΤΑ. Ήταν το 1984, όταν ο αγώνας τής Δημοκρατίας δικαιώθηκε πρίν από κάτι χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: