Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Σχεσιολογία των νεο-ορθοδόξων : θεοί κατ΄ ουσίαν καί όχι κατά Χάριν. Μέρος Πρώτο

Μέ τήν σχεσιολογία σέ αντικατάσταση τής θεολογίας, οι νεο-ορθόδοξοι μάς υπόσχονται νά γίνουμε θεοί κατ΄ ουσίαν καί όχι κατά Χάριν. Δείτε τό βίντεο καί ακούστε προσεκτικά.Αν ήταν συνεπείς πρός τό λόγο τους, πρός αυτά πού μάς είπαν καί ακούσαμε, όφειλαν νά είναι περισσότερο προσεκτικοί, τόσο ο π. Λουδοβίκος όσο καί ο κ. Χρ. Γιανναράς.

Πρός τό τέλος τής εκπομπής ο κ. Γιανναράς λέγει : «Αυτή η σχετικότητα, νομίζω, έχει διδαχθεί από τόν αποφατισμό τής μεταφυσικής, η οποία μεταφυσική αρνείται νά εξαντλήσει τήν αλήθεια στή διατύπωσή της». Τό γράφω αυτό διότι αμφότεροι, π. Λουδοβίκος καί Χρ. Γιανναράς, προσπάθησαν νά μας δώσουν νά καταλάβουμε τό Μυστήριο τής αγίας Τριάδος καί τό ακόμη τολμηρότερο, αυτό τής θείας ουσίας : Τό είναι τής ουσίας τού αγίου θεού είναι η αγάπη, η ενδοτριαδική σχέση τής αγάπης - μεταξύ τών τριών προσώπων - σημαίνει ελευθερία.

Σημειώνω, οι πατέρες τής Εκκλησίας δέν αναφέρθηκαν σέ ενδοτριαδική σχέση, αλλά σέ αλληλοπεριχώρηση τών τριών προσώπων. Ορισμός, δε, κατανοητός γιά τόν άνθρωπο τών τριών προσώπων, δηλαδή τής μιά θεότητος, είναι η αγάπη. Τούτο, βεβαίως, ουδόλως φανερώνει σχέση μεταξύ αυτών. Η σχέση, αυτονόητα, προϋποθέτει ετερότητα καί τούτο επιφέρει, αν όχι διαχωρισμό, οπωσδήποτε όμως αναίρεση τού ομοουσίου.

Αν λοιπόν αυτοί οι δύο ομιλητές είχαν επίγνωση τών λεγομένων τους, όφειλαν νά κάνουν χρήση τού αποφατισμού τής Φυσικής, τόν οποίο επικαλέσθηκε ο κ. Γιανναράς, καί νά μή προχωρήσουν σέ περιοχές, τίς οποίες ουδείς εκ τών πατέρων τής Εκκλησίας τόλμησε νά εξερευνήσει διανοητικά-φιλοσοφικά, περίπτωση Χρ. Γιανναρά, ή εμπειρικά-θεολογικά, περίπτωση π. Λουδοβίκου.
Κατά τά λοιπά, όσα ακούσαμε ήταν η νέα (νεο-ορθόδοξη) θεολογία του οικουμενισμού, μάλιστα σέ πλήρη ανάπτυξη, γιά νά μάθουμε εμείς οι "πτωχοί τώ πνεύματι" ότι από εδώ καί στό εξής, δέν θά πρέπει να χρησιμοποιούμε τή λέξη θεολογία. Γιά τά ανεπαρκή δικά μας νοητικά μέτρα ευπρόσληπτη καί λίαν ικανοποιητική θά είναι η σχεσιολογία. Δι΄ αυτής θά γίνουμε κατ΄ουσίαν θεοί καί όχι κατά χάριν.
Περιττεύει νά γράψω ότι ουδείς εκ τών δύο ομιλητών, δέν αναφέρθηκε στή λέξη αλήθεια : «Γνώσεσθε τήν αλήθεια καί η αλήθεια ελευθερώσει υμάς», καί πάντως, οι Γνωστικοί προέτασσαν τήν γνώση έναντι τής αληθείας. Τώρα έχουμε τήν σχέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: