Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Στήν Πολιτεία (State) τών δεσποτάδων


Η αφορμή δόθηκε από τά ιστολόγια 1) https://fdathanasiou.wordpress.com/2017/06/27/  (όπου καί η φωτογραφία)
2) http://opaidagogos.blogspot.gr/2017/06/blog-post_27.html

Κυπριανός Χ :
Ό,τι καί νά σας γράψω, δέν θα μείνετε ικανοποιημένος. Η ιεραρχία τής Εκκλησίας πάει καιρός που λοξοδρόμησε, από ιεράρχες διαπιστευμένους στά ανώτερα - καί διαπλεκόμενα - κλιμάκια τής πολιτικής. Μάς έβαλαν νά τρωγόμαστε μεταξύ μάς «δι΄ ασήμαντον αφορμήν», που, όμως, δέν ήταν καθόλου ασήμαντη.

Έβγαλαν σχισματικούς όσους έμειναν σταθεροί στόν θεσμό (Σύνοδοι καί Παράδοση) τής Εκκλησίας, εκείνοι δέ τής νέας ιεραρχίας αυτο-ανακηρύχθηκαν σέ θεσμικούς φύλακες Θερμοπυλών. Δηλαδή, μιάς εκκλησίας νεωτερικής καί νεωτερίζουσας. Οι άλλοι, οι σχισματικοί (καί αιρετικοί), δέν ήταν εκκλησία. Είχαν άκυρα Μυστήρια, ενώ αυτοί, αν καί θεσμικά άκυροι, κράτησαν γιά τους εαυτούς των τό «έγκυρο» τών Μυστηρίων !

Τυπικά μεν, ουσιαστικά όμως όχι. Πάντως, άν θέλουμε νά είμαστε ακριβείς, δέν ήταν ούτε τυπικά έγκυροι . Παράδειγμα λίαν σημαντικό ο ραντισμός κατά τήν Βάπτιση καί όχι η τριττή κατάδυση καί ανάδυση. Που σημαίνει, η κατάδυση καί ανάδυση, τρείς θανάτους καί τρείς επαναφορές στήν ζωή. Ο πρώτος θάνατος είναι η γέννηση, ο δεύτερος θάνατος είναι η Βάπτιση, ο τρίτος θάνατος είναι ο βιολογικός . Τελικός όμως νικητής είναι η Ζωή. Η Ανάσταση τού Κυρίου επισφραγίζει τήν τελική νίκη : Θανάτω θάνατον πατήσας.

Μετά από αυτά τα σύντομα, τί νά περιμένει κανείς από τούς επιφανείς ακαδημαϊκούς (καθηγητές) καί εκκλησιαστικούς (ιεράρχες) "δογματολόγους", "τριαδολόγους", "εκκλησιολόγους", "κανονολόγους", αλλά καί "θεανθρωπολόγους", όπως τιτλοφορείται σήμερα κάποιος ; Έχει μάλιστα τό θράσος τής ανοησίας, νά κατηγορεί τήν επιχειρούμενη εκκλησιαστική καί θρησκευτική πολτοποίηση (οικουμενισμός), δέν παραλείπει όμως νά υπενθυμίζει στούς ήδη εκσυγχρονισμένους πιστούς καί ποιμένες τό σχίσμα. Τούς συνιστά, δηλαδή, νά μήν μνημονεύουν καί νά μήν κοινωνούν μέ εκδήλως υπερσύγχρονους ιεράρχες ( : μνημονευτές αμνημόνευτων καί κοινωνικούς μέ ακοινώνητους ), αλλά νά μετέχουν τής εκκλησίας στήν οποία αυτοί (μνημονευτές ακοινώνητων κλπ.) προΐστανται !

Τό σχίσμα φευκτέον, η παραμονή εντός αυτής (παρα-εκκλησία εντός εκκλησίας ή αποτείχιση) επιθυμητή ! Άν αυτό δέν είναι σύμπτωμα διπολικής ψύχωσης, δέν ξέρω τί άλλο μπορεί νά χαρακτηρίσει τήν κατάσταση, αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: