Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Αναστάσιμον

1 σχόλιο:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Σχόλιο του γράφοντος στο ιστολόγιο "Κρυφό Σχολειό" : [ Kyprianos Christodoulides16 Απριλίου 2016 - 12:49 μ.μ.

"Η συνάντηση των τριών Προκαθημένων" και ενός - προφανώς Έλληνα - ιερέα σε ρόλο διερμηνέως, κύπτοντος την κεφαλή.

Είπαμε, σεβασμός προς όλους ακόμη και προς τον διάβολο !

"70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. (Ιν.ς΄)"

᾿Εξελεξάμην, γράφει, όχι ἐσεβάσθην. Δεν γράφω περισσότερα. Όποιος έχει νουν Χριστού θα καταλάβει και θα εννοήσει.

"65 (...) διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου". Η παπική αίρεση δεν είναι δεδομένη εκ του πατρός.].