Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ψήφισμα ομολογιακής καταδίκης του οικουμενισμού, ημερίδα πατέρων αγίου Όρους, 4/4/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: