Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

«ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπε­λῶνά μου, ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου»Ο μεσαίος λέει εκεί κάπου στο 2 : 40΄ : «Να δούμε τί σημαίνει οικουμενισμός .Το λέει η αγία Γραφή (τον οικουμενισμό) ;» και απαντά ο ίδιος «όχι». Μετά «έχει γίνει σύνοδος ; όχι . Ποιος είναι λοιπόν αυτός που θέτει αυτό το πρόβλημα και το βάζει στη ζωή της Εκκλησίας ;». Ύστερα, είπε αυτό που φοβάται και πρέπει να γίνει, προς δόξαν της Εκκλησίας και του θείου δομήτορος Αυτής : «Αν φύγει το ποίμνιο από την εκκλησία, τότε δεν έχουμε εκκλησία».

Όπως ο Καϊάφας έτσι κι αυτός* προφήτευσε αυτό που θα γίνει και πρέπει να γίνει . Διότι η κοροϊδία δεν πάει άλλο . Ζει Κύριος !

Ναι, σωστά, η αγία Γραφή δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη "οικουμενισμός", ας κάνει όμως τον κόπο να δει τι επεκαλείτο ο Άρειος, για να αποδείξει κι αυτός ότι πουθενά στην αγία Γραφή δεν αναφέρεται η λέξη "ομοούσιος' . Αντίθετα, υπάρχουν χωρία στις επιστολές του Απ. Παύλου που συγκλίνουν ( : 7 ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ) προς το όμοιος - άρα και ομοιούσιος .

Δεν εννοεί ο ταλαίπωρος, ότι αυτό τον ρόλο του έχουν αναθέσει οι ραδιούργοι κατασκευαστές της νέας παγκόσμιας αυτοκρατορίας . Λοιπόν, με τόσο διεστραμμένους ποιμένες, που έκαναν την Εκκλησία χωράφι τους και διέφθειραν τον αμπελώνα Κυρίου, ποιος μπορεί ακόμη να μένει

Δεν υπάρχουν σχόλια: