Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Γράφημα με υπότιτλο


                                                              Δεν υπάρχουν σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια: