Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Για τα πάθη των ανθρώπων

Από ιστοσελίδα - χρονολόγιο του φέησμπουκ . Τα σχόλια στο τετράγωνο εικονίδιο με αριθμό

Δεν υπάρχουν σχόλια: