Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Γρηγορώμεν και νήφομεν με οίκον σχολάζοντα και κεκοσμημένον και σεσαρωμένον

«43 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει. 44 τότε λέγει· εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 45 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ τῇ πονηρᾷ ταύτῃ.» (Μτ.ιβ΄). Έχουν γραφεί κάτι σχόλια , μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

1 σχόλιο:

Kyprianos Christodoulides είπε...

- Kyprianos Christodoulides «43 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει. 44 τότε λέγει· εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 45 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ τῇ πονηρᾷ ταύτῃ.».

Όπως βλέπεις κύριε Οδυσσέα, υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα έσχατα . Για τα μεγάλα δεν έχω τίποτα να πω ή να γράψω . Όσο όμως για τα μικρά έσχατα του καθενός μας , εδώ κάτι μπορούμε να κουβεντιάσουμε και ασφαλώς , όχι με προφητολογίες , αριθμολογίες , 666-λογίες και λοιπά άλλα «δευτεροπαρουσιακά» .
Σας ρώτησα τί θα κάνετε, όταν δια νόμου σας υποχρεώσουν να εμφυτευθείτε με τσιπάκι και μου απαντήσατε «τότε θα δούμε» . Προσέξτε λοιπόν καλά και διαβάστε το εδάφιο από το Κατά Ματθαίον, κεφ. 12 , για να μη την πάθετε, έχοντας τον οίκον σας σχολάζοντα και σεσαρωμένον και κεκοσμημένον .