Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Συναίσθημα, η αγάπη και η απόφασηΤην Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, ο κ. Παναγιώτης Νούνης ανάρτησε ένα βίντεο με τίτλο «Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ!»(*). Έγραψα το σχόλιο που ακολουθεί

Αγαπητέ Παναγιώτη,
επειδή πολύ με προβλημάτισε ο τίτλος της ανάρτησης* συγκεκριμένα το «η αγάπη δεν είναι συναίσθημα αλλά απόφαση", πολύ θα σε παρακαλούσα να μου δώσεις - ίσως και σε άλλους - τον "οδικό χάρτη" για να καταλάβω πώς η αγάπη διαχωρίζεται από το συναίσθημα και γίνεται απόφαση. Εξ όσων γνωρίζω ακροθιγώς, ο Μέγας Βασίλειος στην Εξαήμερο γράφει ότι εξ αγάπης κινούμενος (ή βουληθείς) ο άγιος Θεός φτιάχνει τον (γνωστό σε μας) κόσμο και στο τέλος εγκαθιστά τον άνθρωπο : Πρώτα φτιάχνουμε ένα σπίτι, λέει, και μετά βάζουμε μέσα τον άνθρωπο.
Με άλλα λόγια, ο κόσμος φτιάχτηκε για τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο. Και ακόμη ένας άλλος Νηπτικός πατέρας - το έχω συγκρατήσει από την Φιλοκαλία, αλλά δεν θυμάμαι πού ακριβώς - γράφει ότι εκ φθόνου κινηθείς ο Εωσφόρος και το αγγελικό τάγμα αυτού, το οποίο σημειωτέον είναι το πρώτο άνωθεν της γης και το τελευταίο από τον θρόνο του αγίου Θεού, εκ φθόνου λοιπόν κινηθέν το εωσφορικό αγγελικό τάγμα, επειδή στερήθηκε της υλικής υποστάσεως, διέβαλλε τον Θεό και υποκίνησε τον άνθρωπο σε ισοθεΐα : «έσεσθε ως θεοί», και άρα σε αποστασία - παρακοή της εντολής του αγίου Θεού .
Αν λοιπόν η δημιουργική κίνηση του Θεού, της πλάσης του ανθρώπου, είναι απόφαση στερημένη αγάπης, άρα και συναισθήματος - κατ΄ άνθρωπο γράφω - τότε τί λογής είναι αυτή η απόφαση ;

Κατά τα λοιπά και τα άλλα, εκτός του πρώτου και μικρότερου μέρος της ομιλίας του π. Βολουδάκη, όπου και αναφέρθηκε ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λίαν συντόμως, η ανακάλυψη εκ μέρους του π. Βολουδάκη στοιχείων ορθόδοξης θεολογίας στο βιβλίο του Πεκ είναι εντελώς απαράδεκτη. Ο άγιος Θεός εκ καθαράς καρδίας κινείται και εξ αγάπης παρέχεται προς τον εκπεσόντα άνθρωπο, γι΄ αυτό και ο ιερός Ψαλμωδός αιτείται «καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνοσον εν τοις εγκάτοις μου».
Με συμπάθεια και αγάπη
-:- Κυπριανός Χ .

(*) http://apologitikaa.blogspot.gr/2017/01/22.html?spref=fb

Και τα σχόλια :

- Παναγιώτης Νούνης : Δέν εἶναι στεῖρος συναισθηματισμός, ἡ ἀγάπη, ὅπως κατήντησε στίς ἡμέρες μας ἀγαπητέ κ. Κυπριανέ ; Ἀπό τόν τίτλον πολλά μπορεῖ να εἰκάσει κανεῖς. Νομίζω ὅτι δέν διχοτομεῖ (ἄν τοῦτο προσπαθεῖτε νά πεῖτε) τις ψυχοσωματικές δυνάμεις ὁ π. Βασίλειος, μᾶλλον ἀντίθετα, ἐπειδή προσπαθῶ νά τόν παρακολουθώ, συστηματικά, προσπαθεί νά μᾶς ἀφυπνίσει ὑλικοπνευματικά καί νά μᾶς ὑποδείξει Ποιμαντικά, τήν ἐναρμόνηση τῆς πολυ-διεσπασμένης Προσωπικότητος. Δέν μπορῶ νά αξιολογήσω αποσπασματικά (ἐκ τοῦ τίτλου) τό ὅλο ζήτημα, διότι περί τῆς ἀγάπης εἶναι σωρηδόν ἄλλες ἀκόμη ὁμιλίες. Προσωπικά, ΟΥΔΕΝ δογματολογικόν ἤ ἠθικόν λάθος ἐντόπισα. Δέν κατάλαβα τί ἀκριβῶς γράφετε για κάποιο βιβλίον του* δεν μου εἶναι ἀπόλυτα σαφές.

- Κυπριανός Χριστοδουλίδης : Ο π. Βαλουδάκης αναφέρθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του σε ένα βιβλίο του Αμερικανού Ψυχιάτρου Σκοτ Πεκ. Δεν γνωρίζω τον τίτλο του βιβλίου, αλλά καλώς γνωρίζω ότι αποτελεί "οδικό άξονα" - αυτό και άλλα - πολλών πνευματικών, που δίνουν οδηγίες σε νευροφυτικά άτομα (κοινώς λεγόμενα "νευρωσικούς") . Αν ακούσετε πάλι την ομιλία του π. Βολουδάκη θα σχηματίσετε γνώμη για όσα γράφει (μεταξύ άλλων και τον νεολογισμό "κάθεξι", λες και δεν υπάρχει η ελληνική λέξη κτητικότητα) ο Αμερικανός Σκοτ Πεκ .

- Παναγιώτης Νούνης : Ναί γιατρέ, τώρα κατάλαβα, δέν μπορῶ νά διατυπώσω ἄποψη γιά τό βιβλίο ἤ γιά τις Ψυχιατρικές θέσεις τοῦ πάτερ ἄν δέν μελετήσω τό βιβλίον. Μποροῦμε νά μάθουμε ποῖον εἶναι; Ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι δέν ἀπορίφθην τό συναίσθημα στήν ὁμιλία.

- Κυπριανός Χριστοδουλίδης : Έχω τη γνώμη ότι απερρίφθη. Ο π. Βολουδάκης έχει να επικοινωνήσει μαζί μου από το 1995, όταν εξέδωσε και ένα μικρό βιβλίο του γράφοντος . Δεν θέλω να γίνομαι ενοχλητικός. Και άλλωστε, ο ποιμένας αναζητεί το χαμένο πρόβατο και όχι το πρόβατο τον ποιμένα. Αν ήθελε ο π. Βολουδάκης να με βρει, θα με αναζητούσε. Για γνωστούς λόγους δεν το θέλει. Αυτά, ως προς το « Νομίζω, εἶναι πλέον εὔκολα σέ ἐσᾶς να ἐπικοινωνήσετε μαζί του, ἀντί ἐμεῖς.» . Και τέλος, το ερώτημα πάντως παραμένει : Γιατί η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, αλλά απόφαση ; Ποια η εξήγηση ; Άλλο η απόφαση και έτερο το συναίσθημα ; Γιατί ο συγγραφεύς Σκοτ Πεκ δεν μιλεί για ακάθαρτο συναίσθημα και για καθαρό και γιατί αυτό δεν το είπε ο π. Βολουδάκης ; Διότι άλλο να αποφασίζεις μετ΄ ακαθάρτου συναισθήματος και έτερο να αποφασίζεις με κεκαθαρμένο συναίσθημα . Βεβαίως, «Προσωπικά, ΟΥΔΕΝ δογματολογικόν ἤ ἠθικόν λάθος ἐντόπισα», όπως γράψατε, κατά την ταπεινή όμως γνώμη μου, είναι λάθος ο αποχωρισμός της απόφασης εκ του συναισθήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: