Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Της Ερήμου τα τείχη και οι τοίχοι
Κλήση σε αναμονή ( Νεότερη επεξεργασία 01/01/2017 )

Από την ανάρτηση με τίτλο « Ὁ κ. Βλ. Φειδᾶς ὁμολογεῖ καί ἀποκαλύπτει περί τῆς συνάξεως τοῦ Κολυμπαρίου (Κρήτης)» (*) αντιγράφω :

«Μεταξύ τῶν ὑπολοίπων θεμάτων, τά ὁποῖα συνεζητήθησαν καί ἐπί τῶν ὁποίων ὑπῆρξαν σχετικές ἀποφάσεις στή σύνοδο τῆς Κρήτης, ὁ κ. Καθηγητής ἐπέλεξε νά σχολιάσει καί τό θέμα τῶν μικτῶν Γάμων (ὀρθοδόξων καί αἰρετικῶν). Οὐσιαστικῶς ὑποστήριξε τά ἀποφασισθέντα μέ τήν ἐπιχειρηματολογία ὅτι τά γενόμενα δέν ἀπογίνονται, οἱ μικτοί Γάμοι εἶναι μία πραγματικότητα  πού στήν Ἀμερική φθάνει τό 92% τῶν τελουμένων Γάμων καί ὅτι ἡ οἰκονομία ἐν προκειμένω εἶναι ἐπιβεβλημένη.»

Σχόλιο
Η νέα εκκλησιολογία που θα αντικαταστήσει την παλαιά, θα είναι συντονισμένη βάσει της Διασποράς και των μικτών γάμων ! Το γράφουμε εμείς αυτό* δεν το είπε ο κ. Φειδάς, ο απόμαχος του οικουμενισμού. Βεβαίως, του είναι εντελώς αδιάφορο αν το 92% των μικτών γάμων καταλήγει στατιστικά σε διαζύγιο κατά 82%. Σημασία έχει, ότι 92% των (πάσης φύσεως) γάμων είναι μικτοί, όπως επίσης, κατά τον κ. Φειδά, ότι « Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἐπέτυχε τό σκοπό της ἐφ' ὅσον πραγματοποιήθηκε. Τό ἔργο της κρίνεται ἐπιτυχές.».

Το αποτέλεσμα πάντα μετρά* δεν έχει σημασία αν ο διαιτητής είναι φάλτσος* και ο κ. Φειδάς έδωσε στον εαυτό του τα συγχαρητήρια : Το έργο κρίνεται επιτυχές!

Ωστόσο, εμείς θα συνεχίσουμε να γράφουμε αηδίες (παρένθεση, «Αὐτά πού γράφονται τώρα εἶναι ἀηδίες!», Βλάσης Φειδάς) για την συνοδική καταχώρηση της σχεσιολογίας εκ μέρους της θεολογίας των ακαδημαϊκών, περιμένοντας να μας φωτίσει το άγιον Πνεύμα να μάθουμε και να εννοήσουμε, πότε, πώς και από ποιους, πλανάται η θεολογία, ενώ απλανής - και πώς - μένει εις τους αιώνες η Εκκλησία : «ἡ θεολογία μπορεῖ νά πλανᾶται, ἡ Ἐκκλησία ὅμως ποτέ!», Βλάσης Φειδάς. Μάλλον, κάποια άλλη εκκλησία* μη εισέτι εμφανή* έχει κατά νουν ο κ. Φειδάς και οφείλουμε όλοι να είμαστε ... σε αναμονή. Για να μάθουμε, πώς αποσυνδέεται η Εκκλησία από τη σχέση της με τη Θεολογία .

(*)
http://aktines.blogspot.gr/2016/12/blog-post_999.html
http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/12/blog-post_12.html

 Ενημερωτικό

Το ιστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ κατέφαγε το ανωτέρω σχόλιο* δεν το δημοσίευσε* αντ΄ αυτού δημοσίευσε το ακόλουθο :

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : «''[...]ἡ θεολογία μπορεῖ νά πλανᾶται, ἡ Ἐκκλησία ὅμως ποτέ!''» (Βλ. Φειδᾶς). Ή καλύτερα ... Οι θεολόγοι του ''καιρού'' μπορεί να πλανώνται, ἡ Ἐκκλησία ὅμως ποτέ .» .-
Για να χωνέψουν καλύτερα, μη τυχόν και πάθουν τίποτα - γιατρός είμαι άλλωστε - τους απέστειλα το κατωτέρω :

«Κυπριανός Χ : "Καλυτερότερα", η θεολογία μπορεί να πλανάται, η Εκκλησία ποτέ, χωρίς αυτό να σημαίνει διάρρηξη σχέσεων μεταξύ θεολογίας και Εκκλησίας . Οι διάλογοι αποσκοπούν στην επανασύνδεση πεπλανημένης θεολογίας και απλανούς εκκλησίας .»

Αυτά, για να γνωρίζουμε τί λογής εθνικοπατρωτικά και θρησκευτικο-εκκλησιαστικά ιστολόγια έχει "η πιάτσα" και τι "σόι" αντιοικουμενισμό πουλάνε στο "παζάρι" προς βλακοποίηση των πιστών νεοορθοδόξων .

Ζητώ συγγνώμη για το ύφος της γραφής μου. Δεν το συνηθίζω. Κάποτε όμως με πνίγει κι εμένα ένα αίσθημα τρομερής αηδίας, σε βαθμό που μου είναι αδύνατο να συγκρατήσω το φυσικό επακόλουθο του εμετού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: