Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Η οντολογία της ανεξιθρησκείας
Όταν οι φιλοσοφικοί όροι ( : οντολογία, ιδεολογία, ετερότητα, σχέση κ.λπ.) παρεισφρύουν εντός της Θεολογίας, τότε τα όρια μεταξύ αυτής και της Φιλοσοφίας αμβλύνονται και η Θεολογία μεταπίτει σε φιλοσοφικό στοχασμό . Η ανεξιθρησκεία, έτσι, γίνεται ( ; ) κατανοητή μέσω της οντολογίας της ελευθερίας : σκέφτομαι, άρα είμαι ελεύθερος . Όποιος είναι ελεύθερος σκέφτεται, όποιος δεν είναι ελεύθερος δεν σκέφτεται. Δεν γνωρίζουμε ποιος και πώς μπορεί να μας δεσμεύσει να σκεφτόμαστε . Ίσως το μάθουμε σε άλλη ομιλία . Πάντως, η Δύση έχει πάψει να θεολογεί εδώ και κάτι αιώνες - αυτό για το 02: 37΄ του βίντεο . Και το επιστέγασμα, «η γνήσια θεολογία είναι συναφειακή» . Θα μπορούσε να πει «σχεσιακή», αλλά δεν το είπε . Προτίμησε τη λέξη «συνάφεια», που είναι ταυτόσημη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: