Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Τα θεμέλια μπήκαν, σε λίγο θα έχουμε «ουδετεροπολιτικό» κράτος με θρήσκευμα «ουδετεροθρησκευτικό»

Δεν υπάρχουν σχόλια: