Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Η αποθρησκειοποίηση της Εκκλησίας


Πρόκειται για μια αντιπαράθεση που είχα με τον π. Γεώργιο Μεταλληνό, ήταν το 1998, σχεικά με το ζήτημα Εκκλησία και Θρησκεία

https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_b05NZ1pndm9hbWc

Δεν υπάρχουν σχόλια: