Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Η εκκλησία έχει εκκλησιολογική υπόσταση


Διαβάζω
Στο πρόσφατο κείμενο του καθηγητή κ. Αριστείδη Πανωτή, που τιτλοφορείται «Η προϊστορία της Διορθοδόξου Συνόδου – Προς καταλαλούντες την Αγία Σύνοδο», αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής : «Και την πρώτη και την δεύτερη χιλιετία ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η εκκλησιολογική υπόσταση αυτής της Εκκλησίας, απεναντίας στην Ιστορία έχουμε επανειλημμένες απόπειρα γεφύρωσης των δύο Εκκλησιών της αυτής Μίας Εκκλησίας με διαλόγους των εκατέρωθεν Ιεραρχιών τους». Και την πρώτη και την δεύτερη χιλιετία ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η εκκλησιολογική υπόσταση αυτής της Εκκλησίας http://aktines.blogspot.gr/2016/09/blog-post_863.html.

Και σχολιάζω
Η υπόσταση της Εκκλησίας δεν είναι εκκλησιολογική, εκτός αν μας προσδιορίσει ο κ. Πανώτης ποια εκκλησιολογία έχει υπόψη του. Έχουμε πολλές εκκλησιολογίες, αν δεν κάνω λάθος.

Η υπόσταση της Εκκλησίας είναι θεανθρώπινη, επιπλέον δε, επειδή «ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν», είναι και προσκυνητή «εν πνεύματι και αληθεία». Δηλονότι, εν Αγίω Πνεύματι και Χριστώ Ιησού, προς δόξαν Θεού Πατρός.

Τι θέλει και μας μπερδεύει ο κύριος καθηγητής με αυτό το «εκκλησιολογική υπόσταση της Εκκλησίας» ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: