Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

50. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή ΙΑ΄Ματθαίου (Ν. Θεοτόκη)


 1.  https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_U2JvV2VEMlg0ZTdIeDlHckxEQUpoWDdkcVlR

 2.  https://www.dropbox.com/s/kimntyfl3yu02r8/%2B%CE%B3_%CE%96_%CE%92%2B_%2B-%2B_%2B%CF%87%202016-09-04.mp3?dl=0

Για να ακούσετε την ομιλία του π. Γεωργίου Αγγελάκη πιέστε τον δεσμό 2 και στη συνέχεια κάνετε «Λήψη». Πατήσετε το ΟΚ στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, για να γίνει η παρουσίαση με Windows Media Player.

Δεν υπάρχουν σχόλια: