Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φροντίζουν για τις ερχόμενες Ηνωμένες Πολιτείες Κόσμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: