Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Σχόλια διαφορετικής κατεύθυνσης στην ιστοσελίδα φέησμπουκ


Το Θέμα αυτό αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα φέησμπουκ, όπου κατατέθηκαν διαφορετικής τοποθέτησης σχόλια. Μεταφέρω εδώ τη συζήτηση που έγινε εκεί, για να καταλάβουν οι "άστεγοι" - αποτειχισμένοι αντιοικουμενιστές εντός καινοτομίας, με ποιους συμμαχούν. Θέλω να πω, τα κοινά σημεία που έχουν με τους εκκλησιομάχους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: