Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Το Πατριαρχείο Αντιοχείας αντιδρά στη Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο

Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Ι΄
Από την Ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αντιοχείας ( http://entoytwnika1.blogspot.gr/2016/06/blog-post_93.html )

1. Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας μετὰ θλίψεως καὶ ἐκπλήξεως, ἐπληροφορήθη περὶ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, μὲ ἡμερομηνία τὴν 31ην Μαΐου ἐ.ἔ, ἡ οποία προβλέπει «τὴν σύστασιν, ἀμέσως μετὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον, Ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων ἀμφοτέρων τῶν ἐνδιαφερομένων Ἐκκλησιῶν (τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῶν Ἱεροσολύμων), ὑπὸ τὴν συντονιστικὴν εὐθύνην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρὸς μελέτην τοῦ ζητήματος καὶ ἐξεύρεσιν κοινῶς ἀποδεκτῆς λύσεως».

2. Ἡ νέα ὅμως κατάσταση, ποὺ δημιουργεῖται ἐκ τῆς ἀναβολῆς τῆς ἐπιλύσεως τῆς ἐν λόγῳ παραβάσεως μετὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴν ἐπικείμενη Σύνοδο τὸν ἐπιθυμητὸ σκοπὸ τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, ἤτοι «τὴν ἔκφραση τῆς ἐνότητας τῆς Ὀρθοδοξίας».

Σχόλιο κχ.
Πολύ σωστές παρατηρήσεις, αν μάλιστα σκεφθεί κανείς και το λεγόμενο (σημ. είναι μάλλον αξίωμα) εκ μέρους της Διπλωματίας : "Αν θέλεις να μη δώσεις λύση σε ένα πρόβλημα, φτιάξε επιτροπές".

Θα ήταν ακόμη ορθότερη η παρατήρηση με την εκ των ημετέρων προσθήκη ότι : Καθ΄ ην στιγμή υπάρχει εδώ, σε μας, η εκκρεμότης του "ημερολογιακού", για ποια ενότητα μπορεί να γίνει συζήτηση και, κατά ένα σοβαρότερο λόγο, ποια "σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστινικό κόσμο" θα διαπραγματευθούν οι κεφαλές των Ορθόδοξων Πατριαρχείων; Αν δεν έχουμε λύσει τα του οίκου μας, πώς θα εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας με τους οίκους των άλλων ;

Ας προσθέσω ακόμη και κάτι άσχετο, αλλά σχετικό με τις σχέσεις.
Κατά κανόνα η σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου - η προγραμματισθείσα δεν έχει τον τίτλο της Οικουμενικής - γινόταν με την έγκριση και την συμμετοχή του Αυτοκράτορα της τότε γνωστής Οικουμένης. Τώρα δεν υπάρχει αυτοκράτορας, υπάρχει όμως ένας άτυπος Πλανητάρχης. Ο οποίος φυσικά δεν συμμετέχει, αλλά υπέθαλψε και συνέβαλλε (σημ. όπως λέγεται) στη σύγκληση αυτής της ψευδοσυνόδου. Αντ΄ αυτού (Πλανητάρχη) θα παρευρίσκονται δυο παρατηρητές. Γυναίκες και οι δύο. Η μία είναι Μοναχή σε Μοναστήρι της Κρήτης, η άλλη όμως είναι εξέχουσα προσωπικότης στο περιβάλλον του επίδοξου Αυτοκράτορα και νυν άτυπου Πλανητάρχη. Είναι η Δρ. Ελισσάβετ Προδρόμου, της οποίας τους ακαδημαϊκούς τίτλους, και άλλα τινά, μπορεί να δει ο αναγνώστης στον δεσμό  https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_TDFnaW5kaWRQRDJJVWJ0V2RmTUhyTzRqTlNZ .

Το Πατριαρχείο Κων/πολης, για να θολώσει τα νερά, έβαλε δίπλα της και την ορθόδοξη Μοναχή. Έτσι, "έδεσε" η προφανής (και πρωτοφανής) προβληματική με τους παρατηρητές θήλεος φύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: