Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Με την υπομονή Σου και με την επιθυμία Σου

Σχόλιο σε άρθρο : Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, "Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε μοι"
http://thriskeftika.blogspot.gr/2016/06/blog-post_4.html

- «2 Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου». (Ψ. 39)

- «15 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾿ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν·»(Λκ. κβ΄)

Συναφές, ως προς το υπομένων υπέμεινα, είναι και το "επιθυμίαν επεθύμησα" και δηλώνουν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι "με την δική Σου υπομονή υπέμεινα" και με την "δική Σου επιθυμία επεθύμησα". Το ίδιον θέλημα, συχνά, δεν είναι καλός σύμβουλος.

Και ακόμη, όσον αφορά στο "Ακολούθησε η θεραπεία του τυφλού, η πλάσις και δημιουργία από τον πηλόν, τη λάσπη, των ανύπαρκτων οφθαλμών του" από ιατρικής πλευράς.

Συγγενής (*) ή άλλου είδους γενετική ανωμαλία, που να συνοδεύεται με αγενεσία οφθαλμών είναι εντελώς σπάνιο φαινόμενο. Πιθανολογείται στις 10.000 γεννήσεις 30 νεογνά να πάσχουν από απλασία οφθαλμών (ανοφθαλμία). Συνηθέστερη είναι η εκ γενετής τύφλωση, όπως η εκ γενετής κώφωση, όπου η γενετική βλάβη εστιάζεται στο οπτικό όργανο ή στη νευρική οπτική οδό. Το ίδιο συμβαίνει με την εκ γενετής κώφωση, όχι όμως λόγω απλασίας των εξωτερικών ώτων.

Εν πάση περιπτώσει, η αγιογραφική Διήγηση του θαύματος με τον εκ γενετής τυφλό δεν παρέχει πληροφορίες ως προς το αν ήταν ανοφθαλμικός ή τυφλός λόγω άλλης συγγενούς βλάβης του οργάνου της όρασης.

(*) Συγγενής ανωμαλία λέγεται στην Ιατρική κάθε ανωμαλία που συμβαίνει κατά την διαδικασία της εμβρυικής οργανογένεσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: