Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Αγάπη και έρωτας στο ιερό Μυστήριο του γάμου

Δείτε και ακούστε πρώτα αυτό. Στο τέλος, αν έχετε χρόνο, διαβάστε και το σχόλιοΤο σχόλιο εξ αντιγραφής από εδώ : https://katihisis.blogspot.gr/2016/04/2016_56.html

Πολλά δεν είναι στην ύλη του Κατηχητικού και δεν πρέπει να είναι. Ούτε ακόμη και στην ύλη του πνευματικού. Αν θέλετε βάλτε την ύλη σε εισαγωγικά, δηλαδή "ύλη". Θα γράψω μόνο δυο λόγια και αυτά μέσα στο ευρύτατο πλαίσιο του θέματος, ο τίτλος του οποίου ( : "ερωτική και σεξουαλική ζωή") πλατιάζει. Θα μπορούσε να είναι "αγάπη και έρωτας στο Μυστήριο του γάμου".

Τα "δυό λόγια" εν αγίω Πνεύματι, και όχι δικά μου, είναι :
α) "70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην ; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν". (Ιν. ς΄)
β) "32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν". (Εφ. ε΄)

Υστερόγραφο
Η ξενόφερτη λέξη sex είναι σύντμηση της ελληνικής λέξης "σχέση". Ο Φρόιντ πήρε τα τρία αρχικά ελληνικά γράμματα από αυτή τη λέξη : σίγμα, χι, έψιλον, κι έτσι μας προέκυψε το sex. Το γράμμα έψιλον παρενεβλήθη μεταξύ του σίγμα και του χι. Το  "σχε" έγινε "σεχ" ή sex. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: