Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Η μεταπατερική κολυμβήθρα της Κρήτης και η κολυμβήθρα του Σιλωάμ

Διαβάστε πρώτα αυτό ( http://entoytwnika1.blogspot.gr/2016/05/to.html ) κι έπειτα το σχόλιο που κατατίθεται εδώ, και όχι όθεν παραπέμπει η πηγή της ανάρτησης. Δεν πρόκειται να δημοσιευθεί εκεί, από λάθος δικό μου ή μάλλον, εσκεμμένη ενέργεια κάποιου υψηλόβαθμου στελέχους της διαδικτυακής λογοκρισίας.

Από την ανακοίνωση της εκδήλωσης του ΚΙΣ :
Όπως σημειώνεται στην σχετική πρόσκληση η εκδήλωση αποτελεί έκφραση αναγνώρισης για το έργο του (σημ. Μητροπολίτη Δημητριάδος) υπέρ του διαθρησκειακού διαλόγου και για τον αγώνα του κατά του αντισημιτισμού.

κχ
Δεν νομίζετε ότι κάτι παρέλειψαν ; Γράφουν ότι "η εκδήλωση αποτελεί έκφραση αναγνώρισης για το έργο του υπέρ τού διαθρησκειακού διαλόγου και για τον αγώνα του κατά τού αντισημιτισμού" και αφήνουν εκτός, τους αγώνες τού ειρημένου και τιμώμενου Μητροπολίτη Δημητριάδος (σημ. προκάτοχος ο Χριστόδουλος) υπέρ τού Σιωνισμού. Δηλαδή, της αυτοκρατορίας που μας ετοιμάζει η Μία Παγκόσμια Τράπεζα. Οι προδιαγραφές της είναι προφανώς  ιουδαιοχριστιανικές, αλλά με αναμενόμενο μεσσία.

Τώρα, ποια είναι τα "εναύσματα από την ιστορία, τη θεολογία και την πράξη  της Ορθόδοξης Εκκλησίας" θα τα μάθουμε εν καιρώ. Όταν θα έχει διεκπεραιώσει το έργο της η Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδος στην μεταπατερική κολυμβήθρα της Κρήτης. Οι μεταϊστορικοί σύγχρονοι νεοορθόδοξοι "πατέρες" προσδοκούν αποτελέσματα όπως εκείνα της κολυμβήθρας του Σιλωάμ, αλλά δεν θα τους βγει σε καλό : 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ  7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. (Ιν. θ΄)

39 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰς κρῖμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται.  40 καὶ ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ ὄντες μετ' αὐτοῦ, καὶ εἶπον αὐτῷ· μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν;  41 εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν· νῦν δὲ λέγετε ὅτι βλέπομεν· ἡ οὖν ἁμαρτία ὑμῶν μένει. (Ιν. θ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια: