Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Βήματα προς την παγκόσμια θρησκεία
Comment (Σχόλιο) 
Good for multi / culti United States not others. Let every nation live the way they want, not under economic or other life-threatening measures.

Μτφ.
Καλό για τις πολυπολιτισμικές (multi / culti) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι για άλλους. Ας τους αφήσουν να ζουν όπως εκείνοι θέλουν και όχι κάτω από οικονομικά ή άλλου είδους - καταστροφικά της ζωής τους - μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: