Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Σαν τις μωρές παρθένες


Ο τίτλος της ανάρτησης του ιστολογίου ΑΚΤΙΝΕΣ είναι "Προτάσεις της Εκκλησίας της Βουλγαρίας για κείμενο της Μεγάλης Συνόδου" και μπορείτε να την διαβάσετε πιό κάτω. Το σχόλιο που κατατέθηκε, μάλλον, θα ακολουθήσει λάθος διαδρομή. Όλο λάθη κάνω :

Σχόλιο
Επί των ανωτέρω, να ερωτηθεί ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας και οι άλλοι ( ... ), ο οποίος μας είπε ότι η ερμηνεία των αναφορών του Κειμένου της Συνόδου σε «Εκκλησίες», πέραν της Ορθοδόξου, βασίζεται στην αυτονόητη (σημ. για τον ίδιο) διάκριση μεταξύ οντολογικής και ιστορικής πραγματικότητας.

Ερώτηση : Πού τελικά βρίσκεται και ποιο είναι αυτό το "πέραν" ή "εκτός", της οντολογικής και της ιστορικής πραγματικότητος, για την Ορθόδοξη Εκκλησία ; Υπάρχει κανένα άλλο "πέραν", πέραν της οντολογικής και της ιστορικής πραγματικότητας ; Μήπως εννοεί το "υπερπέραν", όπου ως γνωστόν όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ένα θεό για όλους ; Να μας το πει, για να γνωρίζουμε τι μας γίνεται, μη και την πάθουμε σαν τις "μωρές παρθένες", μέρες που είναι.

Ιδού το άρθρο, ένα μέρος από αυτό :
" ( ...) Μετά από ψηφοφορία η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ομόφωνα:
- Εν σχέση με το άρθρο 4 του κειμένου «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπό της «των πάντων ενώσεως» πάντοτε εννοείτο ότι εκείνοι που έχουν πέσει σε αίρεση ή σχίσμα, πρέπει πρώτα να επιστραφούν στην Ορθόδοξη πίστη και να αποδείξουν υπακοή προς την Αγία Εκκλησία και στη συνέχεια, μέσω της μετάνοιας, μπορούν να ενταχθούν στην Εκκλησία.

- Εν σχέση με το άρθρο 5: «Η σύγχρονοι διμερείς θεολογικοί διάλογοι.. επί τω τέλει της αναζητήσεως …της απολεσθείσης ενότητος των Χριστιανών».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία είναι η μόνη και η ενωμένη, ποτέ δεν απώλεσε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία εν Άγιω Πνεύματι μεταξύ των Χριστιανών και επειδή αυτή θα θριαμβεύει ως το τέλος του κόσμου, όπως είπε ο Κύριος «καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18), αυτή η κοινωνία επίσης πάντα θα θριαμβεύει.

- Εν σχέση με το άρθρο 6, 16 και άλλα:
Εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες Εκκλησίες, αλλά μόνο αιρέσεις και τα σχίσματα, και να ονομάζονται οι τελευταίες «Εκκλησίες» είναι από θεολογική, δογματική και κανονική άποψη εντελώς λανθασμένο.

- Εν σχέση με το άρθρο 12:
Στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι «κατά την διεξαγωγήν των θεολογικών διαλόγων κοινός στόχος πάντων είναι η τελική αποκατάστασις της εν τη ορθή πίστει και τη αγάπη ενότητας» και αυτό είναι εντελώς λανθασμένο και απαράδεκτο, διότι πρέπει να διευκρινιστεί και να τονιστεί ότι η επιστροφή στην ορθή πίστη είναι για τους αιρετικούς και τους σχισματικούς και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Δόξα τω Θεώ ότι η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία (ΒΟΕ-ΒΠ) το 1998 εξήλθε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στο οποίο εξέφρασε τη δική της αποδοκιμασία για την λειτουργία του, δεδομένου ότι δεν μπορεί να είναι μέλος μιας οργάνωσης στην οποία αυτή (ΒΟΕ-ΒΠ) θεωρείται ως «μια εκ των πολλών ή ως κλάδος της μιας Εκκλησίας που ψάχνει και αγωνίζεται για την πραγμάτωση της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών».
Ένας είναι ο Κύριος, μία είναι η Εκκλησία, όπως λέγεται στο Σύμβολο της Πίστεως.

Η παραπάνω απόφαση της Ιεράς Συνόδου να υποβληθεί, συζητηθεί και να υπερασπίζεται ως τελική, επίσημη και αμετάβλητη θέση της (ΒΟΕ-ΒΠ) σχετικά με το κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον» της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας στην Κρήτη το 2016."
Πηγή Romfea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: