Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Περί Ροτόντας και "πρός τό γνώναι ημάς, ότι εστί Θεός, καί ουχί τί εστί"

Βλέπε http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/01/100-321-1180.html
κχ.
Αν ο ανωτέρω Ανώνυμος (18 Ιανουαρίου 2016 - 2:56 μ.μ.) ήταν σε θέση να καταλάβει, πώς θα ήταν σήμερα ο κόσμος με οδηγό την αλήθεια, δεν θα έθετε αυτά τα ερωτήματα. Εφόσον, όμως, εξακολουθούμε να απορούμε και να διερωτόμαστε "τι εστίν αλήθεια ;", δεν είναι καθόλου παράξενο.

Και για να γίνω σαφέστερος και σύντομος, θα επαναλάβω κάτι που έχω συγκρατήσει. Λυπάμαι, μόνο, επειδή μου διαφεύγει το όνομα εκείνου που το είπε, δεν γνωρίζω ποιος είναι ή αν υπάρχει : Πρώτα σκοτώνονται οι λέξεις, ύστερα οι άνθρωποι, πρώτα δολοφονείς το πνεύμα, έπειτα τους ανθρώπους.

Θέλετε ένα παράδειγμα ; Θεσμοί (institutions) ονομάζονται σήμερα οι Τράπεζες, δηλαδή, το χρήμα ανακηρύσσεται σε θεσμό ! Αυτονόητο, δεν υπάρχουν πολλές Τράπεζες, είναι μια και σιγά-σιγά καταβροχθίζει τις άλλες.
In God We Believe (στο θεό που πιστεύουμε)

Και πάλι η γνώμη μου, για κάτι που ρωτά ο Ανώνυμος (18 Ιανουαρίου 2016 - 2:56 μ.μ.)

"ωστόσο με αφορμή το ζήτημα της Ροτόντας αναδεικνύεται κατά την γνώμη μου ένα τεράστιο θέμα σχετικά με τις δυο περιόδους την πρό Χριστού (Αρχαία Ελλάδα δηλαδή) και την μετά Χριστόν (Βυζάντιο) εκεί θεωρώ ότι υπάρχουν 'πολλά κενά' στην επίσημη τουλάχιστον Εκπαίδευση για το τι ακριβώς έγινε. Δηλαδή ΠΩΣ απο την μια περίοδο μεταβήκαμε στην άλλη;; με ελευθερη επιλογή γίνανε αρκετοί αρχαίοι Έλληνες Χριστιανοί ή τους το επιβάλλανε ή όπως λένε πολλοί είχαν τον Χριστιανισμό μέσα τους ;"

κχ
Η απάντηση είναι "37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς".

πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς και όπως φαίνεται, οι αρχαίοι μας πρόγονοι επί εποχής του Κυρίου και του απ. Παύλου, κατάλαβαν τι ήταν αυτό που ζητούσαν. Ζητούσαν την ενυπόστατη αλήθεια, επιθυμούσαν να γίνουν γνωστοί από τον Θεό - είναι η άλλως λεγόμενη Θεολογία - ήθελαν να μάθουν ότι εστί θεός και όχι τι εστί θεός, ταπεινώθηκαν, μετενόησαν, άφησαν τις φιλοσοφίες και θεολόγησαν.

"τά μέν περί τού Θεού λεγόμενα υπό τής θείας Γραφής εξ απορίας λέγονται, πρός τό γνώναι ημάς, ότι εστί Θεός, καί ουχί τί εστί, διά τό ακατάληπτον είναι πάση τή λογική καί νοερά φύσει". (Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός)

Την αληθή θεογνωσία ότι εστί Θεός ομολόγησαν και μαρτύρησαν οι Χριστιανοί. Αντίθετα, οι ειδωλολάτρες ανυπόστατων ιδεών (ιδεολάτρες) ομολόγησαν, μαρτύρησαν και θυσιάστηκαν για την ψευδώνυμη γνώση του τί εστί θεός. Το ίδιο επαναλαμβάνουν σήμερα οι προκαθήμενοι της εκκοσμικευμένης χριστιανοσύνης, γι΄ αυτό κυριαρχεί η ψευτιά και η απάτη.
In Bank We Trust (στην τράπεζα που εμπιστευόμαστε)

Δεν υπάρχουν σχόλια: